Tuesday 6 December 2016

The Martyr's Curse by Scott Mariani (SWE/ENG)

The Martyr's Curse by Scott Mariani
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Den före detta elitsoldaten Ben Hope har dragit sig tillbaka från sitt våldsamma förflutna och äntligen funnit lugnet, vid ett medeltida kloster i franska alperna. Men det dröjer inte länge förrän problemen hinner ikapp honom. När Ben, efter att ha varit borta från klostret i ett dygn, återkommer till ett blodbad – någon har attackerat klostret och avrättat munkarna – väcks hans stridslystnad åter till liv. Han ska finna mördarna och hämnas. Ben ger sig av på en livsfarlig jakt och dras allt längre in i en härva av stulna skatter, bedrägerier, mord och en sjuhundra år gammal förbannelse.

Vad vill egentligen ”De förbereddas armé”, den hänsynslösa grupp som angrep klostret, uppnå? I takt med att Ben hittar fler ledtrådar uppdagas en fasansfull plan som hotar att ödelägga hela världen. Den slutgiltiga katastrofen måste förhindras – och det finns bara en man som kan göra det.


**********

Martyrens förbannelse är den andra boken jag har läst i Ben Hope serien och jag tycker storyn i denna bok är snäppet bättre än i den förra boken jag läste (Dolda). Men så finner jag begravda hemligheter väldigt fascinerande. Sedan är det så att man kan ju inget annat än tycka synd om Ben Hope som äntligen har funnit den frid han har sökt så länge ska tvingas ta itu med onda människor igen. Denna gång en man som är ute efter något som kan innebära världens undergång. För Ben Hope är detta uppdrag personligt, han är ute efter hämnd. Munkarna som dog var hans vänner och han stoppar inte för något eller något förrän de har fått upprättelse.

Martyrens förbannelse är en snabbläst thriller, perfekt för en mörk vinterdag när man vill tillbringa dagen i soffan under en filt. Jag gillar Ben Hope, han är inte en opersonlig mördarmaskin utan en man som har fått utstå mycket men som nu verkar ha funnit ro. Men så krossas det och än en gång måste han stoppa en galning. Jag fann att handlingen i första halvan av boken tilltalade mig mest, när man ännu inte hade svar på alla frågor. Slutstriden kändes en aning förutsägbar men boken är helt klart underhållande.

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

AN ANCIENT CURSE. A SHOCKING MASSACRE.
A THREAT TO UNLEASH THE ULTIMATE DISASTER.

Ex-SAS major Ben Hope has found sanctuary in a remote monastery in the French Alps. But wherever Ben goes, trouble is not far behind.


When a team of merciless killers slaughter the innocent monks Ben’s revenge quest draws him into a bewildering mystery of stolen treasure, deception and murder.

As he works to unravel the clues he is confronted with a terrifying reality that threatens to cruelly reshape the future of humanity. What is the significance of an ancient curse dating back to a heretical burning? What are the real ambitions of the enigmatic ‘Army of the Prepared’?

The race is on to prevent global devastation, and there’s only one man who can do it.

The exhilarating and addictive new thriller by the master bestseller, Scott Mariani.


**********

The Martyr's Curse is the second book I have read in the Ben Hope series and I think the story in this book is slightly better than in the previous book I read (The Forgotten Holocaust). But I find buried secrets very fascinating. I don't you can feel anything but sorry or Ben Hope who has finally found the peace he has sought so long to be forced to deal with evil people again. This time a man who is looking for something that could mean the end of the world. For Ben Hope is this mission personal, he's out for revenge. The monks who died were his friends and he does not stop for anyone or anything until they have been vindicated.

The Martyr's Curse is a fast read thriller, perfect for a dark winter day when you just want to spend the day on the sofa under a blanket. I like Ben Hope, he is not an impersonal killing machine, but a man who has suffered much, but who now seems to have found peace. But then it's crushed and once again he must stop a madman. I found the first half of the book appealed to me the most when you have not yet had all the answers. The final battle felt a little predictable, still, the book is certainly entertaining.

Thanks to HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment