Monday, 21 August 2017

#BookReview Cop Town (De fördärvade) by Karin Slaughter (@SlaughterKarin) (SWE/ENG)

De fördärvade by Karin Slaughter
My rating: 4.5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Två kvinnliga poliser. En tid i förändring. En stad på randen till uppror.

Det är 1974 och Atlanta skakas av ett brutalt polismord. Samtidigt undrar den unga polisen Kate Murphy om hennes första dag på jobbet också kommer bli den sista – att vara kvinna inom den mansdominerade polisen är allt annat än enkelt. Det vet redan Maggie Lawson, som gått i sina bröders fotspår och ständigt måste hävda sig inför deras cyniska blickar. När Kate och Maggie stängs ute från jakten på polismördaren når deras ilska och frustration slutligen kokpunkten. De startar en egen utredning. Snart blir de varse att de måste riskera allt för att bevisa att de har vad som krävs.


**********

De fördärvade är en fantastisk bok! Att läsa den här boken fick mig att inse att jag inte läser många kriminalromaner vars handling utspelas på 70-talet och det är synd eftersom det är en fascinerande tidsperiod. Särskilt, som i den här boken, för kvinnor som försöker hitta en plats i en mans värld

Jag verkligen älskade att läsa om Kate Murphy och Maggie Lawson, två mycket olika kvinnor från olika klasser. Kate kommer från en familj av poliser, både hennes farbror och bror arbetar på samma polisstation som hon gör. Men det är inte så att de gillar att hon är polis, särskilt inte hennes farbror. Maggie å andra sidan är änka, hennes man dog i Vietnam-kriget. Hon är också den nyaste polisen på polisstation, och hon lär sig snabbt att ingen, inte ens kvinnorna, kommer att hjälpa henne. Om hon vill jobba som polis, måste hon tuffa till sig och acceptera att bli mobbad. Och som kvinnor hålls de också borta från de verkliga fallen som jakten på polisens mördare. Inte för att det kommer att stoppa Maggie och Kate från att försöka ta reda på vem som dödar poliser.

De fördärvade är en träffsäker roman om en tid i förändring där kvinnor försöker bli mer självständiga. En sak som verkligen berörde mig var den skrämmande attityden gentemot kvinnor i den här boken. Även bland andra kvinnor, ja, även i en familj. Och sedan har vi den omaskerade rasismen och homofobin, särskilt bland manliga poliser. Men det är allt detta som gör den här boken så fascinerande att läsa. Karin Slaughter har verkligen fångat tidsandan och jag mentalt hejade jag på Kate och Maggie för att de våga stå upp mot männen och våga försöka hitta mördaren trots motstånd.

Detta är en av de bästa böcker jag har läst av Slaughter och hon har snabbt blivit en favoritförfattare!

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Atlanta, 1974. As a brutal killing and a furious manhunt rock the city, Kate Murphy wonders if her first day on the police force will also be her last. For life is anything but easy in the male-dominated world of the Atlanta Police Department, where even the other female cops have little mercy for the new girl.

Kate isn’t the only woman on the force who is finding things tough. Maggie Lawson followed her uncle and brother into the ranks to prove her worth in their cynical eyes. When Maggie and Kate become partners, and are sidelined in the search for the city’s cop killer, their fury, pain, and pride finally reach boiling point.

With the killer poised to strike again, will Kate and Maggie have the courage to pursue their own line of investigation? And are they prepared to risk everything as they venture into the city’s darkest heart?

**********

Cop Town is a fabulous book! Reading this book made me realize that I don't read many crime novels set in the 70s and that's a shame since it's a fascinating period of time. Especially for women that are trying to find a place in a man's world, as in this book.

I loved reading about Kate Murphy and Maggie Lawson, two very different women from different classes. Kate comes from a family of cops, with both her uncle and brother working on the same force as she does. Not that they like that she is a cop, especially her uncle. Maggie, on the other hand, is a widow, her husband died in the Vietnam war. She is also the newest cop on the force, and she quickly learns that no one, not even the women will help her out. If she wants to work as a cop, then she has to toughen up and accept being bullied. And, as women are they also being kept away from the real cases like the hunt for the cop killer. Not that that will stop Maggie and Kate from trying to find out who is offing cops.

Cop Town is a gritty crime novel about a time in changing, with women more and more trying to be independent. One thing that really struck me was the appalling attitude towards women in this book. Even among other women, hell, even in a family. And, then we have the undisguised racism and homophobia, especially among the male cops. But, it's just all of this that makes this book so fascinating to read. Karin Slaughter has really captured the spirit of the time and I found myself mentally cheering Kate and Maggie for daring to stand up to the men in this book and daring to try to find a killer. 

This is one of the best books I have read by Slaughter and she is quickly becoming a favorite author of mine.

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

#BookReview Pappas pojke (Daddy's Boy) by Emelie Schepp (SWE/ENG)

Pappas pojke by Emelie Schepp
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En varm sommarkväll ringer sexårige Jonathan till sin pappa Sam som är på väg hem. Skräckslagen berättar han att någon har tagit sig in i familjens hus i Norrköping. Det är det sista Sam hör från pojken innan han försvinner spårlöst.

Åklagare Jana Berzelius leder förundersökningen av det komplicerade fallet. Tillsammans med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia Bolander försöker hon ta reda på vad som har hänt Jonathan. Spåren leder bakåt i tiden, och ju längre Jonathan är borta desto mer personlig blir utredningen för Jana. Hon inser att det är bråttom, mycket bråttom att hitta pojken.

Samtidigt begär den skoningslöse Danilo Peña att Jana ska besöka honom i häktet. När hon till slut går med på att träffa honom kastas hon in i en fruktansvärd kamp på liv och död, där allt sätts på spel och ingen går säker.

**********

Den första boken jag läste i denna serie var Prio ett och jag såg fram emot att läsa uppföljaren till den boken. Jana Berzelius gamla "vän" Danilo Peña försökte rymma från Sverige i förra boken, genom att hota att avslöja Janas hemlighet, men i denna bok sitter han i fängelse och väntar på rättegång. Samtidigt så kidnappas en liten pojke och Jana måste dela sin uppmärksamhet mellan kidnappninsgfallet och Danilo som kräver att hon ska besöka honom och om hon inte gör som han säger så tänker att se till att någon hon tycker om skadas.

Pappas pojke är en lättläst kriminalare. Det tog lite längre tid att läsa denna bok för mig, dels för att jag ofta började läsa sent på kvällen, dels för att jag hade vissa svårigheter med handlingen och dess karaktärer. Jag fann att berättelsen i denna bok saknade samma intensivitet som berättelsen i Prio ett, samt att sidohandlingarna, Mia Bolanders romantiska äventyr samt Danilo Peña förförande kraft i fängelset störde mig. Dock var själva kidnappningsfallet intressant även om slutet var rätt så uppenbart.

Pappas pojke tilltalar säkerligen de som älskar denna serie och har läst alla böcker. Jag måste erkänna att jag inte såg tjusningen i denna bok, och i jämförelse med Prio ett så kändes den väldigt blek. Dock är jag intresserad att läsa de tidigare böckerna i serien och få reda på mer om Janas bakgrund.

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

It's a hot summer night and six-year-old Jonathan calls his father Sam, who is on his way home. Jonathan is scared and tells his father that someone has entered the family house in Norrköping. That's the last Sam hear from the boy before he disappears without a trace.

Prosecutor Jana Berzelius leads the preliminary investigation of this complicated case. She has to try, together with detective inspector Henrik Levin and Mia Bolander to find out what has happened to Jonathan. The tracks lead back in time, and the longer Jonathan is gone, the more personal is the investigation for Jana. She realizes that it's getting more urgent to find the boy as the time goes by.

At the same time, Danilo Peña demands that Jana will visit him in the detention center. Once she agrees to meet him is she thrown into a terrible battle of life and death, where everything is at stake and no one is safe.

**********

The first book I read in this series was Prio One and I have looked forward to reading, Daddy's Boy, the sequel to that book. Jana Berzelius's old "friend" Danilo Peña tried to escape from Sweden in the previous book by threatening to reveal Jana's secrets, but in this book, is he in jail and awaiting trial. At the same time, is a little boy kidnapped, and Jana has to split her attention between the kidnapping case and Danilo, who demands that she visits him and if she does not do as he says will he use his resources to get someone that Jan cares for.

Daddy's Boy is an easy-to-read crime novel. It took a little longer to read this book for me, partly because I often started reading late in the evening, partly because I had some difficulties with the story and its characters. I found that the story in this book lacked the same intensity as the Prio one had and that the subplots; Mia Bolander's romantic adventure, and Danilo Peña's seductive power in prison annoyed me. However, the actual kidnapping case was interesting even though the end was pretty obvious.

Daddy's Boy will absolutely appeal to those who love this series and have read all the books. I have to admit that for me is this book just an average crime novel that pales in comparison to Prio One. However, I'm interested in reading the previous books in the series and finding out more about Jana's background.

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

Sunday, 20 August 2017

#BookReview A Darkness Absolute by Kelley Armstrong (@KelleyArmstrong) @FreshFiction

A Darkness Absolute by Kelley Armstrong
My rating: 4 of 5 stars

The follow-up to #1 NYT bestseller Kelley Armstrong’s acclaimed City of the Lost, Rockton town detective Casey Duncan makes a terrible—and dangerous—discovery in the woods outside of town.

When experienced homicide detective Casey Duncan first moved to the secret town of Rockton, she expected a safe haven for people like her, people running from their past misdeeds and past lives. She knew living in Rockton meant living off-the-grid completely: no cell phones, no Internet, no mail, very little electricity, and no way of getting in or out without the town council’s approval. What she didn’t expect is that Rockton comes with its own set of secrets and dangers.

Now, in A Darkness Absolute, Casey and her fellow Rockton sheriff’s deputy Will chase a cabin-fevered resident into the woods, where they are stranded in a blizzard. Taking shelter in a cave, they discover a former resident who’s been held captive for over a year. When the bodies of two other women turn up, Casey and her colleagues must find out if it’s an outsider behind the killings or if the answer is more complicated than that...before another victim goes missing.

Casey Duncan returns in another heart-racing thriller from #1 New York Times bestselling author Kelley Armstrong.


**********

Kelley Armstrong's CITY OF THE LOST was a book did not really live up to my expectations. I hoped for a more thrilling story. However, that didn't mean that I didn't like the book, but after waiting a year to read it and really looking forward to it, the book was a bit of a letdown. A decent thriller, just not so engrossing as I had expected it to be. Still, I wanted to read the follow-up, A DARKNESS ABSOLUTE since the idea of the book, of a town where you can hide away from your past, is such a marvellous thing.

READ THE REST OF THE REVIEW OVER AT FRESH FICTION!

#BlogTour 37 Hours by J.F. Kirwan (@kirwanjf) @NeverlandBTAfter two long years spent in a secret British prison, Nadia Laksheva is suddenly granted her freedom. Yet there is a dangerous price to pay for her release: she must retrieve the Russian nuclear warhead stolen by her deadliest enemy, a powerful and ruthless terrorist known only as The Client.

But her mysterious nemesis is always one step ahead and the clock is ticking. In 37 hours, the warhead will explode, reducing the city of London to a pile of ash. Only this time, Nadia is prepared to pull the trigger at any cost…

The deadly trail will take her from crowded Moscow to the silent streets of Chernobyl, but will Nadia find what she is looking for before the clock hits zero?READ AN EXCERPT FROM THE BOOK: 

Falling out of a plane at night, above a raging sea, lived up to its reputation. Sergei had said the chute would open after ten seconds, long enough to get below the wake from the propellers but not drift too far from the drop zone. But Nadia couldn’t count. She was too busy trying to catch her breath as the wind tore at her mouth.

Goggles protected her eyes, though she could barely see anything as she plummeted through gun-metal-grey clouds. She bit down on an urge to scream, panic rising from her heart up into her throat. Freefalling. It was so damned dark. The sea was racing towards her, but all she saw below was blackness. A cloudy night, no stars, no moon. Must have been eight seconds by now. Nine. Ten. She braced herself for the chute opening.

Nothing.

Where was Sergei? He’d been right beside her on the plane. He was heavier. He’d be below her, wouldn’t he? Or did everyone fall at the same rate? She couldn’t remember. He could be above her if his chute had opened. She looked up. Nothing, just the wind howling in her ears through her neoprene dive hood. How high had they been? How long before she’d hit the water?

At this speed her harness with its air tank would snap her back in two on impact. She had no emergency cord to operate the chute. He’d said it wouldn’t fail. The chute would open. Fifteen seconds now, for sure. Another five and she’d be splattered on the wave-tops. Sergei, where the fuck…

He slammed into her from behind, then spun her around as effortlessly as if they were trapeze artists in that sweet spot where gravity blinks. But they were plunging at terminal velocity, close to two hundred kilometres an hour. His face loomed close, but he was looking down at her chest. He hit her. No, he thumped the buckle to release the failed chute. She slipped away from him. Shit! She lunged for one of his shoulder straps, grabbed it, tugged herself towards him, flailing in the wind like a rag doll. They twisted in mid-air, no longer falling feet first. He looped an arm around her, pulled her close to him, yanked something, and then Nadia realised how the end of a bullwhip felt when it was cracked.

It winded her, but Sergei’s arm pressed her against him, locking them together. Her left hand clung to his harness strap; the other gripped the back of his tank. Finally he looked at her. And smiled. He fucking smiled. Cool bastard. He mouthed something. Then something else. Two. One. She took an urgent breath.
Book links:


Author bio: 

J.F. Kirwan is a writer for Harper Collins, under their HQ digital imprint. By day he works in aviation and nuclear safety, but at night, during bouts of insomnia, he writes thrillers with significant body counts. He’s an ex-diving instructor, so there is an underwater element in each of his two novels, 66 Metres and 37 Hours. Most readers find his writing has a cinematic feel, as if you are there with the characters. The original inspiration for the protagonist, Nadia, came from Stieg Larsson’s Girl with the dragon tattoo, though David Baldacci and Lee Child have had significant impact on the writing style, plotting and pace. He is currently writing the third book in the series.

Author links:37 Hours Giveaway
£20 Amazon giftcard
International

https://www.rafflecopter.com/rafl/display/bf633057142/?Friday, 18 August 2017

#BookReview The Night Stalker by Robert Bryndza (@RobertBryndza) @bookouture

The Night Stalker by Robert Bryndza
My rating: 4 of 5 stars

If the Night Stalker is watching, you’re already dead…


In the dead of a swelteringly hot summer’s night, Detective Erika Foster is called to a murder scene. The victim, a doctor, is found suffocated in bed. His wrists are bound and his eyes bulging through a clear plastic bag tied tight over his head.

A few days later, another victim is found dead, in exactly the same circumstances. As Erika and her team start digging deeper, they discover a calculated serial killer – stalking their victims before choosing the right moment to strike.

The victims are all single men, with very private lives. Why are their pasts shrouded in secrecy? And what links them to the killer?

As a heat wave descends upon London, Erika will do everything to stop the Night Stalker before the body count rises, even if it means risking her job. But the victims might not be the only ones being watched… Erika’s own life could be on the line.


**********

I liked the first book, The Girl In The Ice, but I wonder if not this one, the sequel has a storyline that is a bit more thrilling than the previous book. I do love thrillers that have a ticking clock feeling over the story. When more killings occur and the pressure grows, and the press and public demand answers and the police are doing their best to catch the killer. Well, most of them, the problem is that some policemen in this book seem to be stuck in their thinking and prefer an easy solution, even if it is the wrong one. But, thankfully Detective Erika Foster isn't that kind of police, and she definitely won't quit on a friend when the person in question becomes a suspect.

The Night Stalker thrilled me, it's a faced-paced book that from the first page until the last kept me entertained. What's the motive for the killing, who is the killer and how many will have to die before the killer is stopped?

I do like this series very much, and I'm pleased to know that I have book three to read as soon as I have time for it. Detective Erika Foster has become a favorite character of mine, her personal loss, with her husband being killed before the events in the first book, has affected her much, and I would love to see her truly happy once more one day. It will be interesting to see how her decision at the end of this book will affect the next book in the series.

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

#BoutofBooks 20 Reading List!

I plan to read 10 eARCs during my Readathon next week here are the books I listed that I'm first and most will try to read. The comment denominator is that all these books are being published in Sempter & October this year. I thought this readathon would be an excellent way to try to get so many soon to be published books read. Any book that you fancy? 

EDELWEISS


NETGALLEYSWEDISH HARDCOVER/PAPERBACK

These books have already been published, but I want some "real" books to read as well! ;)

#BlogTour The Church of the Holy Child by Patricia Hale (@pmhale_) @partnersincr1me

The Church of the Holy Child by Patricia Hale

The Church of the Holy Child

by Patricia Hale

on Tour August 15 - October 15, 2017

Synopsis:


A woman with a history of domestic abuse is missing. Her sister hires private investigators Cole and Callahan.

When the woman is found dead, her husband is charged but when a second body appears showing the same wounds, questions arise and what looked like a slam-dunk becomes anyone’s guess. The case goes to John Stark, a veteran cop and close friend of Griff Cole.

The bodies are piling up, and one person knows where the killer is. Father Francis, a priest at The Church of the Holy Child, listens to the killer’s disturbed account of each murder and wrestles with the vows that bind him to secrecy.

The case takes an unexpected and personal turn when Cole’s ex-wife goes missing and a connection to his past points to the killer.

Book Details:

Genre: Mystery/Suspense
Published by: Intrigue Publishing LLC
Publication Date: August 15th 2017
Number of Pages: 259
ISBN: 1940758599 (ISBN13: 9781940758596)
Purchase Links: Amazon  | Barnes & Noble  | Goodreads 

Read an excerpt:

Inside the wooden confessional there’s a man who talks to God. At least that’s what my mother told me the last time we were here. But a month has passed since she disappeared so today I’ve come to the church alone. I no longer believe that she’s coming back for me like she said. Instead, I’ve become her stand-in for the beatings my father dishes out. That’s what he calls it, dishing out a beating, like he’s slapping a mound of mashed potato on my plate. He swaggers through the door ready for a cold one after coming off his seven to three shift, tosses his gun and shield on our kitchen table and reaches into the refrigerator for a Budweiser. I cringe in the corner and make myself small, waiting to hear what kind of day he’s had and whether or not I’ll be his relief. More often than not, his eyes search me out. “’C’mere asshole,” he says, popping the aluminum top, “I’m gonna dish out a beating.” If anyone can help me, it has to be this guy who talks to God. I open the door of the confessional with my good arm and step inside.
Twenty-three years later
ONE
His breath was warm on my neck, his lips hot and dry. His tongue searched the delicate skin below my ear. Heart quickening, back arching, I rose to meet him.
The phone on the nightstand vibrated.
“Shit,” Griff whispered, peeling away from me, our clammy skin reluctant to let go. He swung his feet over the edge of the bed and flashed me his bad-boy, half-smile. “Cole,” he said into the phone.
At times like this, cell phones rate right alongside other necessary evils like cod liver oil and flu shots. I leaned against his back and caressed his stomach, damp dunes of sculpted muscle. Not bad for a guy north of forty. Griff still measured himself against the hotshots in the field. But in my book he had nothing to worry about; I’d take the stable, wise, worn-in model over a wet behind the ear, swagger every time.
He pried my fingers from his skin and walked toward the bathroom still grunting into the phone.
I slipped into my bathrobe and headed for the kitchen. I have my morning priorities and since the first one was interrupted by Griff’s phone, coffee comes in a close second.
Twenty minutes later he joined me dressed in his usual attire, jeans, boots, tee shirt and sport jacket. Coming up behind me, he nuzzled my neck as I poured Breakfast Blend into a travel mug. Coffee splashed onto the counter top.
“Gotta run,” he said taking the cup from my hand.
“What’s up?”
“Not sure yet. That was John. He said he could use a hand.
“Sobering up?
Griff flinched like I’d landed one to his gut.
“Sorry,” I said. “Cheap shot.”
“Woman found dead early this morning.”
“When’s he going to admit that he can’t run the department with a pint of scotch sloshing around in his gut?”
“The job’s all he’s got left, makes it hard to let go.”
“I’m just saying that he shouldn’t be head of CID. Not now. I’m surprised Haggerty has put up with it this long.”
“There’s a lot going down at the precinct. Internal Affairs is having a field day after that meth bust.
They’ve got so many guys on leave right now that a bottle of Dewar’s in John’s desk is the least of Haggerty’s problems.”
“I just don’t want you to get sucked into CID.”
He slipped his hands inside my robe and nuzzled my neck. “No chance of that. Nobody on the force feels like this.”
I pushed him away halfheartedly.
I’ll call you when I know what’s going on.”
The door closed behind him.
I sank onto a kitchen chair and flipped open the People magazine lying on the table. Griff and I had just finished an investigation for an heiress in the diamond industry whose sticky handed husband had resorted to blackmailing her brother as a way around their pre-nup. The ink on her twenty-thousand-dollar check made out to Cole & Co. was still wet. And being that I was the & Co. part of the check, I’d earned a leisurely morning.
The phone rang just as I was getting to the interview with Goldie Hawn and Kurt Russell on the secrets of a long-term relationship. Caller ID told me it was Katie Nightingale, our go-to girl at the office. Katie kept track of everything from appointments to finances to take-out menus.
I lifted the phone and hit ‘answer’.
“Britt?” Katie spoke before I had a chance, never a good sign.
“What’s up?” I asked.
“Missing woman.”
“Since when?”
“Last night.”
“What makes her missing? It hasn’t even been twenty-four hours.”
“The woman who called said her sister was leaving an abusive husband and was supposed to let her know when she was safe by ringing the phone once at seven-thirty. The call never came. Now she can’t get hold of her. She said her sister carries your card in her wallet.”
“What’s her name?”
“The woman who called is Beth Jones. Her sister is Shirley Trudeau.”
I nodded into the phone. I can’t remember every woman I encounter, but Shirley’s name rang a bell. Since giving up my position as a Family Law attorney with Hughes and Sandown, I’d been offering free legal aid for women who needed advice but couldn’t afford it. Mostly I worked with wives trying to extricate themselves from abusive marriages. Given the reason I’d abandoned my law career, it was the least I could do. Shirley hadn’t been living at the women’s shelter, but she’d spent enough time there to have Sandra, the shelter’s director, hook her up with me.
“And Beth thinks Shirley’s husband found her?”
“That’s what it sounded like once she’d calmed down enough to form actual words.”
“I’m on my way.”
I set the phone down, making a mental note to call Sandra. She’d upgraded from a caseworker in Connecticut to Director in Portland, Maine a few months ago. I’d stopped by her office to introduce myself when she started and left my business cards. Our paths didn’t cross that often but we respected each other’s work and always took a few minutes to chat. I knew she’d been on the swim team in college and that she could bench-press her weight. We were close in age and like minded when it came to the politics of non-profits. No doubt Beth Jones had called her too.
After a shower and a quick clean up of last night’s wine glasses, Chinese takeout containers and clothes that we’d left strewn around the living room, I locked the apartment door and began my fifteen-minute trek to our office on Middle Street. I savored my walk through the Old Port, the name given to Portland, Maine’s waterfront. The summer heat that a month ago had my shirt stuck tight against my back was a thing of the past and the snow and ice that would make walking an athletic event had not yet arrived. The cool, crisp air was like a shot of espresso. As long as I didn’t let my mind wander to what nature had in store, I could enjoy the rush.
I hit “contacts” on my phone and scanned the names for Sandra’s.
“Sandra, it’s Britt,” I said when she answered. “I wish this was a social call, but it’s not. Shirley Trudeau is missing.
“I know. Her sister called this morning. I’m on my way in now. How did you find out?”
“Her sister hired us to find her. “Was someone helping her leave?”
“She had a caseworker, but I wasn’t in on the plan. I’ll know more once I get to my office and talk to the person she was working with.”
“Okay if I call you later?”
“I don’t know how much I’ll be able to tell you. You know the rules. If she was on her way…”
I stopped mid-stride and lowered the phone from my ear. Sandra’s voice slipped away. That dead body that Griff went to look at… my gut said, Shirley Trudeau.
***
Excerpt from The Church of the Holy Child by Patricia Hale. Copyright © 2017 by Patricia Hale. Reproduced with permission from Patricia Hale. All rights reserved.

Author Bio:

Patricia Hale
Patricia Hale received her MFA degree from Goddard College. Her essays have appeared in literary magazines and the anthology, My Heart’s First Steps. Her debut novel, In the Shadow of Revenge, was published in 2013. The Church of the Holy Child is the first book in her PI series featuring the team of Griff Cole and Britt Callahan. Patricia is a member of Sister’s in Crime, Mystery Writer’s of America, NH Writer’s Project and Maine Writer’s and Publisher’s Alliance. She lives in New Hampshire with her husband and two dogs.

Catch Up With Our Author On: Website , Goodreads , Twitter , & Facebook !


Tour Participants:

Stop by these awesome hosts to learn more about Patricia Hale & her amazing book, The Church of the Holy Child. Plus, there are some great reviews, interviews, and giveaways!!

Giveaway:

This is a rafflecopter giveaway hosted by Partners in Crime Virtual Book Tours for Patricia Hale. There will be 1 winners of one (1) Amazon.com Gift Card! The giveaway begins on August 15 and runs through October 18, 2017.
a Rafflecopter giveaway

Get More Great Reads at Partners In Crime Virtual Book Tours

 

Thursday, 17 August 2017

#BookReview A Little Death in Dixie by Lisa Turner (@turnermystery) @Bellebooks

A Little Death in Dixie by Lisa Turner
My rating: 4 of 5 stars

Power. Passion. Mystery. Memphis.

Is a killer stalking women in the steamy darkness of the River City's August nights? Or could the threat be something more personal?

One of Memphis's most seductive and notorious socialites has disappeared. Maybe it's just another of her drunken escapades. But maybe not. What begins as an ordinary day's work for Detective Billy Able in the land of Elvis, the Blues, and the Mississippi Delta, quickly escalates into a high-level web of tragedy, suspicion, corruption and sordid secrets, including a few of Billy's own.

Mercy Snow believes all the evidence points to sinister forces at work in her sister's fate. But her flighty mother is no help, as usual, and Memphis Judge Buck Overton-who's all too eager to marry Mother's inheritance-will stop at nothing to protect his plans. Can Mercy and Billy overcome the dark workings of a Southern crime dynasty?


**********

I was absolutely thrilled to read A Little Death in Dixie by Lisa Turner since I have rea, Devil Sent the Rain book three in this series. I love that the story is set in Memphis, for some reason do I love reading stories set in the American South, especially crime stories. And, this one was no exception.

Like in Devil Sent the Rain must Billy Able solve a mystery that involves women he knows. In this case, it's a woman that Billy for years helped getting out of problems with the law (drinking and driving together is never a good idea), but now she has disappeared. She has done it before, but this time it seems to be more serious like someone wants to get rid of her.

This book is good, I quite liked this story, there were some slower moments when I felt that I wanted to speed up the investigations, also it was hardly surprising to learn who this books big bad was. However, there were some surprising moments towards the end of the book and all and all did I quite like this book and can't wait to read The Gone Dead Train that is waiting on my kindle app. And, I do hope more books will be written about Billy Abel because he is such a fabulous character!

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

Bout of Books 20 - I'm game!

It's time again for Bout of Books Readathon and I'm all set to read a lot of books! My plan is to read a lot of NetGalley books this time, to try to get through at least 10 eARCs! I will post a reading plan this weekend with the books I plan to read! Why not join this readathon yourself?

Bout of Books**********

The Bout of Books read-a-thon is organized by Amanda Shofner and Kelly @ Reading the Paranormal. It is a week long read-a-thon that begins 12:01am Monday, August 21st and runs through Sunday, August 27th in whatever time zone you are in. Bout of Books is low-pressure. There are challenges, giveaways, and a grand prize, but all of these are completely optional. For all Bout of Books 20 information and updates, be sure to visit the Bout of Books blog. - From the Bout of Books team

#CoverCrush I Am Behind You by John Ajvide Lindqvist

For new visitors do I want to explain that Cover Crush is something that my friend Erin over at Flashlight Commentary came up with and I adopted the idea together with some other friends. And, now we try to put up a Cover Crush every week. You can check below my pick of the week for their choices this week!


A supernatural superthriller from the author of Let the Right One In

Molly wakes her mother to go to the toilet. The campsite is strangely blank. The toilet block has gone. Everything else has gone too. This is a place with no sun. No god.

Just four families remain. Each has done something to bring them here - each denies they deserve it. Until they see what's coming over the horizon, moving irrevocably towards them. Their worst mistake. Their darkest fear.

And for just one of them, their homecoming.

This gripping conceptual horror takes you deep into one of the most macabre and unique imaginations writing in the genre. On family, on children, Lindqvist writes in a way that tears the heart and twists the soul. I Am Behind You turns the world upside down and, disturbing, terrifying and shattering by turns, it will suck you in.

Some thoughts about the cover:

I like the Swedish cover for this book, but I have to admit that the English cover in all its simplicity is more to my liking. I mean look at the little trailer upside down. It's fabulous! I have this book in Swedish, and seeing this cover makes me eager to read the book.

Here is the Swedish cover btw:


Check out what my friends have picked for Cover Crush's this week:

Stephanie @ Layered Pages

Erin @ Flashlight Commentary

indieBRAG

#BookReview Little Boy Lost by J.D. Trafford @amazonpub

Little Boy Lost by J.D. Trafford
My rating: 4.5 of 5 stars

In a city divided and broken, this revelation will set it on fire…

Attorney Justin Glass’s practice, housed in a shabby office on the north side of Saint Louis, isn’t doing so well that he can afford to work for free. But when eight-year-old Tanisha Walker offers him a jar full of change to find her missing brother, he doesn’t have the heart to turn her away.

Justin had hoped to find the boy alive and well. But all that was found of Devon Walker was his brutally murdered body—and the bodies of twelve other African American teenagers, all discarded like trash in a mass grave. Each had been reported missing. And none had been investigated.

As simmering racial tensions explode into violence, Justin finds himself caught in the tide. And as he gives voice to the discontent plaguing the city’s forgotten and ignored, he vows to search for the killer who preys upon them.

**********

Little Boy Lost is one of those books that right from the start felt right. I instantly liked and later came to love Justin Glass, his daughter and the rest of his family, well perhaps not so much his brother Lincoln who is, to be honest, a bit of a jerk now and then. I also love the story. I mean it starts off with Justin being hired by a little girl to find her brother and she is paying him through money from a cuss jar. Yeah, I know, I was sold right from the start.

This is the kind of book that is a true enjoyment from the beginning until the end, the case with the missing and then later found dead boy together with other dead boys are interesting, but I enjoyed as well everything that was going on around in Justin life, from his daughter getting bullied, to him getting a very assertive assistant that makes his working life much easier. The book deals with a lot of issues that plague our time, from racism to bullying. And, as Justin notice, a black man reporting a crime is most likely going to be treated as a suspect and it's awful to read about how violent the police are towards an unarmed man. That is one scene that is very disturbing because how many times haven't I read about a black man or a woman who is unarmed being killed in the US.

Now, the ending was not a terribly surprising, but I liked it. It fitted the story. And, I would very much like to read more about Justin Glass and his family. 

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

Wednesday, 16 August 2017

#BookReview A Cold Day For Murder by Dana Stabenow @HoZ_Books

A Cold Day For Murder by Dana Stabenow
My rating: 4 of 5 stars

Somewhere in the hinterlands of Alaska, among the millions of sprawling acres that comprise “The Park,” a young National Park Ranger has gone missing. When the detective sent after him also vanishes, the Anchorage DA’s department must turn to their reluctant former investigator, Kate Shugak. Shugak knows The Park because she’s of The Park, an Aleut who left her home village of Niniltna to pursue education, a career, and the righting of wrongs. Kate’s search for the missing men will take her from self-imposed exile back to a life she’d left behind, and face-to-face with people and problems she'd hoped never to confront again.

***********

A Cold Day for Murder is the first book in the Kate Shugak series and I've found myself a new series that I want to read. This book had everything I like about a mystery book, engaging characters, fabulous milieu, and an interesting mystery.

Kate Shugak almost died on a mission and after that did she quit her job, but when this case lands on her doorstep does she decide to try to find the ranger and the detective who gone missing. She had a personal relationship with the detective in questions so finding him is personal for her. But, they have both been gone for weeks and the weather is cold so the chances of finding one of them or both are slim.

The book isn't especially long, but I quite liked this little mystery. What I really loved about this book was the setting. The waste wilderness of Alaska, with small towns, where everyone knows each other. The mystery in itself was interesting as well and I have to admit that I did not see the ending coming until Kate herself started to see where it was all leading to. I quite liked learning more about Kate and her family and I'm looking forward to reading the rest of the books in the series to see what the future will bring for Kate.

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

Tuesday, 15 August 2017

#BookReview Coffin Road by Peter May (SWE/ENG) @ModernistaRed

Coffin Road by Peter May
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En man spolas upp, halvt ihjälfrusen, på en ödslig strand på ön Harris i Yttre Hebriderna. Han har ingen aning om vem han är eller hur han kom dit. Hans enda ledtråd är en karta över en rutt vid namn Coffin Road. Han vet inte vart den kommer att leda honom, bara att han måste följa den.

Kriminalinspektör George Cann korsar Atlanten till en avlägsen klippö utanför Yttre Hebriderna. Fylld av onda aningar kliver han i land på den plats där tre fyrvaktare mystiskt försvann ett sekel tidigare. Men nu finns det en ny gåta: en man hittad ihjälslagen på samma klippa.


I sitt flickrum i Edinburgh sitter tonåriga Karen Fleming och grubblar över vad som hände hennes döde far, en framstående vetenskapsman. Två år efter att man hittade hans självmordsbrev kan hon fortfarande inte tro att han frivilligt skulle ha övergett henne.

Coffin Road följer dessa tre riskfyllda resor mot en enda, chockerande sanning - och insikten om att okunskap kan leda till vår död.


**********

Peter May är alldeles fantastisk författare och trots att denna bok inte riktigt griper mig som t.ex. Isle of Lewis series gjorde så Coffin Road en bra bok, mycket tack vare att May har en sådan bra förmåga att skriva så målande så det känns som man sugs in i bokens handling. Så varför bara 3 stjärnor om boken nu är bra? Jo, jag kände aldrig den där känslan av att sträckläsa boken som jag har haft tidigare när jag läst vissa av Mays böcker.

Coffin Road är som bäst i början, när allting är så mystiskt, med den främmande mannen som flyter i land utan minne. Men, det är också början som för mig funkar bäst, sedan flyter handlingen på utan att riktigt gripa tag i mig, men tack vare Mays fantastiska skrivförmåga så är boken ändå bra. Men karaktärerna klickar inte riktigt för mig, jag finner att jag inte riktigt kommer dem nära. De föreblir bara karaktärer, inga personer som jag saknar när jag vänder sista bladet. Coffin Road är en helt OK bok, men jag fann aldrig att jag verkligen gillade handlingen utan det är snarare så att för stunden så var boken helt OK att läsa.

Coffin Road börjar bra, men blev inte riktigt den fullträff jag hade hoppas på. Men Peter Mays underbara miljöbeskrivningar och hans sätt att skriva så inlevelsefullt gör boken läsvärd!

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

On the remote Isle of Harris in Scotland's Outer Hebrides, a man washes up on a deserted beach, hypothermic and completely disoriented. He has no idea who he is or how he got there. The only clue to his condition is a map of the island showing a desolate, ancient path called the Coffin Road. With a sense of dread and no clear idea what lies at the other end, he knows he must follow the trail if he has any hope of discovering his identity.

Meanwhile, homicide detective George Gunn makes the rough ocean crossing to a remote, sea-battered lighthouse on a rock in the northern Atlantic, twenty miles west of the Outer Hebrides, to investigate a brutal murder. Despite its isolation, the tiny island has seen its share of tragedy: more than a century earlier, three lighthouse keepers disappeared, never to be seen or heard from again. And now there is a new tragedy, and Gunn must figure out what happened.

At the same time, a teenage girl lies in her Edinburgh bedroom, desperate to discover the truth about her father's death. Two years after the discovery of the pioneering scientist's suicide note, Karen Fleming still cannot accept that her father would willingly abandon her. And the more she discovers about the nature of his research, the more she suspects that suicide had nothing to do with it.

**********

Peter May is a great author and even though this book does not really grip me like, The Isle of Lewis series did, is Coffin Road a good book, much thanks to May having a great ability to write so good that it feels like you sucked into the book's story. So why only 3 stars if the book is good? Well, I never felt that feeling of having a hard time putting the book down, like I had before when I read some of May's books.

Coffin Road is best at the beginning, when everything is so mysterious, with the stranger washed ashore without memory. But, it's also the beginning that works best for me, then the story progress without really getting hold of me, but thanks to May's amazing writing ability, the book is still good. Yet, the characters do not really click for me, I find that I do not really get close to them or really care for them. I can't say I miss them when I turn the last page. I liked the book, but I did not love it. It's an OK book to read.

Coffin Road starts off great but never got to be the hit I had expected the book to be. But thanks to Peter May's great milieu descriptions and his excellent way of writing makes the book readable!

Thanks to Modernista for the review copy!

#BlogTour The Good Daughter by Karin Slaughter (@SlaughterKarin) @partnersincr1me

The Good Daughter by Karin Slaughter
My rating: 4 of 5 stars

The Good Daughter

by Karin Slaughter

on Tour August 7 - September 8, 2017

Synopsis:

The Good Daughter by Karin SlaughterThe stunning new novel from the international #1 bestselling author — a searing, spellbinding blend of cold-case thriller and psychological suspense.
Two girls are forced into the woods at gunpoint. One runs for her life. One is left behind…

Twenty-eight years ago, Charlotte and Samantha Quinn's happy small-town family life was torn apart by a terrifying attack on their family home. It left their mother dead. It left their father — Pikeville's notorious defense attorney — devastated. And it left the family fractured beyond repair, consumed by secrets from that terrible night.

Twenty-eight years later, and Charlie has followed in her father's footsteps to become a lawyer herself — the ideal good daughter. But when violence comes to Pikeville again — and a shocking tragedy leaves the whole town traumatized — Charlie is plunged into a nightmare. Not only is she the first witness on the scene, but it's a case that unleashes the terrible memories she's spent so long trying to suppress. Because the shocking truth about the crime that destroyed her family nearly thirty years ago won't stay buried forever…


Packed with twists and turns, brimming with emotion and heart, The Good Daughter is fiction at its most thrilling.

Book Details:

Genre: Thriller, Suspense
Published by: William Morrow, an imprint of HarperCollins
Publication Date: August 8, 2017
Number of Pages: 528
ISBN: 0062430262 (ISBN13: 9780062430267)
Series: Good Daughter 1

BOOK REVIEW 

I read the novella The Last Breath that prequels this book before I started to read this book. That's not something you have to do before reading this book. However, it's a fabulous novella and it introduced Charlie and made me very eager to read this book.

The Good Daughter's story is right from to start intriguing when it starts off with showing what happened when Charlie and Samantha's was killed when they were young. This evil deed had a great impact on the sisters and their father. Now, twenty-eight years later is Charlie a witness to a crime that will bring the memories back, to what really happened all those years ago. But, there can't be any links between both cases, could it?

Sometimes the hardest part of writing a review is being as vague as possible and not spoil the story too much. Thrillers, like The Good Daughter, is especially hard to write about without giving away too much. And, if you are like me, wanting to know as little as possible before reading a book, well, then an all too revealing review can be devastating. So, I will stick to safe topics. First, I want to praise Karin Slaughter for once again creating characters that came alive and was easy to like. I especially love Charlie and her estranged husband Ben (any man loving Star Trek is a man that I love). Samantha was a bit harder to really like for me, but that's because I first got to know her in this book, and not in the novella as I did with Charlie. Their father is also a wonderful character. Thanks to this were I thrilled to read this book. Now, the story is also pretty awesome. I love these small town crime novels, with murky secrets. I did have some suspicious towards the end, but still, I was a bit surprised to learn the whole truth about what really happened all those years ago. And, also surprised to learn what truly happened the day Charlie witnessed a crime that would bring everything back to her.

The Good Daughter is an excellent book, thrilling from the beginning until the end and even though this is a stand-alone book would I love to read more books with Charlie and Samantha. 

Read an excerpt:

Charlie Quinn walked through the darkened halls of Pikeville middle school with a gnawing sense of trepidation. This wasn’t an early morning walk of shame. This was a walk of deeply held regret. Fitting, since the first time she’d had sex with a boy she shouldn’t have had sex with was inside this very building. The gymnasium, to be exact, which just went to show that her father had been right about the perils of a late curfew.
She gripped the cell phone in her hand as she turned a corner. The wrong boy. The wrong man. The wrong phone. The wrong way because she didn’t know where the hell she was going. Charlie turned around and retraced her steps. Everything in this stupid building looked familiar, but nothing was where she remembered it was supposed to be.
She took a left and found herself standing outside the front office. Empty chairs were waiting for the bad students who would be sent to the principal. The plastic seats looked similar to the ones in which Charlie had whiled away her early years. Talking back. Mouthing off. Arguing with teachers, fellow students, inanimate objects. Her adult self would’ve slapped her teenage self for being such a pain in the ass.
She cupped her hand to the window and peered inside the dark office. Finally, something that looked how it was supposed to look. The high counter where Mrs. Jenkins, the school secretary, had held court. Pennants drooping from the water-stained ceiling. Student artwork taped to the walls. A lone light was on in the back. Charlie wasn’t about to ask Principal Pinkman for directions to her booty call. Not that this was a booty call. It was more of a “Hey, girl, you picked up the wrong iPhone after I nailed you in my truck at Shady Ray’s last night” call.
There was no point in Charlie asking herself what she had been thinking, because you didn’t go to a bar named Shady Ray’s to think.
The phone in her hand rang. Charlie saw the unfamiliar screen saver of a German shepherd with a Kong toy in its mouth. The caller ID read SCHOOL.
She answered, “Yes?”
“Where are you?” He sounded tense, and she thought of all the hidden dangers that came from screwing a stranger she’d met in a bar: incurable venereal diseases, a jealous wife, a murderous baby mama, an obnoxious Alabama affiliation.
She said, “I’m in front of Pink’s office.”
“Turn around and take your second right.”
“Yep.” Charlie ended the call. She felt herself wanting to puzzle out his tone of voice, but then she told herself that it didn’t matter because she was never going to see him again.
She walked back the way she’d come, her sneakers squeaking on the waxed floor as she made her way down the dark hallway. She heard a snap behind her. The lights had come on in the front office. A hunched old woman who looked suspiciously like the ghost of Mrs. Jenkins shuffled her way behind the counter. Somewhere in the distance, heavy metal doors opened and closed. The beep-whir of the metal detectors swirled into her ears. Someone jangled a set of keys.
The air seemed to contract with each new sound, as if the school was bracing itself for the morning onslaught. Charlie looked at the large clock on the wall. If the schedule was still the same, the first homeroom bell would ring soon, and the kids who had been dropped off early and warehoused in the cafeteria would flood the building.
Charlie had been one of those kids. For a long time, whenever she thought of her father, her mind conjured up the scene of his arm leaning out of the Chevette’s window, freshly lit cigarette between his fingers, as he pulled out of the school parking lot.
She stopped walking.
The room numbers finally caught her attention, and she knew immediately where she was. Charlie touched her fingers to a closed wooden door. Room three, her safe haven. Ms. Beavers had retired eons ago, but the old woman’s voice echoed in Charlie’s ears: “They’ll only get your goat if you show them where you keep your hay.”
Charlie still didn’t know what that meant, exactly. You could extrapolate that it had something to do with the extended Culpepper clan, who had bullied Charlie relentlessly when she’d finally returned to school.
Or, you could take it that, as a girls’ basketball coach named Etta Beavers, the teacher knew what it felt like to be taunted. There was no one who could give Charlie advice on how to handle the present situation. For the first time since college, she’d had a one-night stand. Or a one-night sit, if it boiled down to the exact position. Charlie wasn’t the type of person who did that sort of thing. She didn’t go to bars. She didn’t drink to excess. She didn’t really make hugely regrettable mistakes. At least not until recently.
Her life had started to unspool back in August of last year. Charlie had spent almost every waking hour since then raveling out mistake after mistake. Apparently, the new month of May was not going to see any improvement. The blunders were now starting before she even got out of bed. This morning, she’d been wide awake on her back, staring up at the ceiling, trying to convince herself that what had happened last night had not happened at all when an unfamiliar ringtone had come from her purse.
She had answered because wrapping the phone in aluminum foil, throwing it into the dumpster behind her office and buying a new phone that would restore from her old phone backup did not occur to her until after she had said hello.
The short conversation that followed was of the kind you would expect between two total strangers: Hello, person whose name I must have asked for but now can’t recall. I believe I have your phone.
Charlie had offered to meet the man at his work because she didn’t want him to know where she lived. Or worked. Or what kind of car she drove. Between his pickup truck and his admittedly exquisite body, she’d thought he’d tell her he was a mechanic or a farmer. Then he’d said that he was a teacher and she’d instantly flashed up a Dead Poets Society kind of thing. Then he’d said he taught middle school and she’d jumped to the unfounded conclusion that he was a pedophile.
“Here.” He stood outside an open door at the far end of the hall.
As if on cue, the overhead fluorescents popped on, bathing Charlie in the most unflattering light possible. She instantly regretted her choice of ratty jeans and a faded, long-sleeved Duke Blue Devils basketball T-shirt.
“Good Lord God,” Charlie muttered. No such problems at the end of the hall.
Mr. I-Can’t-Remember-Your-Name was even more attractive than she remembered. The standard button-down-with-khakis uniform of a middle-school teacher couldn’t hide the fact that he had muscles in places that men in their forties had generally replaced with beer and fried meat. His scraggly beard was more of a five o’clock shadow. The gray at his temples gave him a wizened air of mystery. He had one of those dimples in his chin that you could use to open a bottle.
This was not the type of man Charlie dated. This was the exact type of man that she studiously avoided. He felt too coiled, too strong, too unknowable. It was like playing with a loaded gun.
“This is me.” He pointed to the bulletin board outside his room. Small handprints were traced onto white butcher paper. Purple cut-out letters read MR. HUCKLEBERRY.
“Huckleberry?” Charlie asked.
“It’s Huckabee, actually.” He held out his hand. “Huck.”
Charlie shook his hand, too late realizing that he was asking for his iPhone. “Sorry.” She handed him the phone.
He gave her a crooked smile that had probably sent many a young girl into puberty. “Yours is in here.”
Charlie followed him into the classroom. The walls were adorned with maps, which made sense because he was apparently a history teacher. At least if you believed the sign that said MR. HUCKLEBERRY LOVES WORLD HISTORY.
She said, “I may be a little sketchy on last night, but I thought you said you were a Marine?”
“Not anymore, but it sounds sexier than middle-school teacher.”He gave a self-deprecating laugh. “Joined up when I was seventeen, took my retirement six years ago.” He leaned against his desk. “I was looking for a way to keep serving, so I got my master’s on a GI bill and here we are.”
“I bet you get a lot of tear-stained cards on Valentine’s Day.” Charlie would’ve failed history every single day of her life if her teacher had looked like Mr. Huckleberry.
He asked, “Do you have kids?”
“Not that I know of.” Charlie didn’t return the question. She assumed that someone with kids wouldn’t use a photo of his dog as his screen saver. “You married?”
He shook his head. “Didn’t suit me.”
“It suited me.” She explained, “We’ve been officially separated for nine months.”
“Did you cheat on him?”
“You’d think so, but no.” Charlie ran her finger along the books on the shelf by his desk. Homer. Euripides. Voltaire. Bronte. “You don’t strike me as the Wuthering Heights type.”
He grinned. “Not much talking in the truck.”
Charlie started to return the grin, but regret pulled down the corners of her mouth. In some ways, this easy, flirty banter felt like more of a transgression than the physical act of sex. She bantered with her husband. She asked inane questions of her husband.
And last night, for the first time in her married life, she had cheated on her husband.
Huck seemed to sense her mood shift. “It’s obviously none of my business, but he’s nuts for letting you go.”
“I’m a lot of work.” Charlie studied one of the maps. There were blue pins in most of Europe and some of the Middle East. “You go to all of these places?”
He nodded, but didn’t elaborate.
“Marines,” she said. “Were you a Navy SEAL?”
“Marines can be SEALs but not all SEALs are Marines.”
Charlie was about to tell him that he hadn’t answered the question, but Huck spoke first.
“Your phone started ringing at o’dark thirty.”
Her heart flipped in her chest. “You didn’t answer?”
“Nah, it’s much more fun trying to figure you out from your caller ID.” He pushed himself up on the desk. “B2 called around five this morning. I’m assuming that’s your hook-up at the vitamin shop.”
Charlie’s heart flipped again. “That’s Riboflavin, my spin-class instructor.”
He narrowed his eyes, but he didn’t push her. “The next call came at approximately five fifteen, someone who showed up as Daddy, who I deduce by the lack of the word sugar in front of the name is your father.”
She nodded, even as her mother’s voice silently stressed that it was whom. “Any other clues?” He pretended to stroke a long beard. “Beginning around five thirty, you got a series of calls from the county jail. At least six, spaced out about five minutes apart.”
“You got me, Nancy Drew.” Charlie held up her hands in surrender. “I’m a drug trafficker. Some of my mules got picked up over the weekend.”
He laughed. “I’m halfway believing you.”
“I’m a defense lawyer,” she admitted. “Usually people are more receptive to drug trafficker.”
Huck stopped laughing. His eyes narrowed again, but the playfulness had evaporated. “What’s your name?”
“Charlie Quinn.”
She could’ve sworn he flinched.
She asked, “Is there a problem?”
His jaw was clenched so hard the bone jutted out. “That’s not the name on your credit card.”
Charlie paused, because there was a lot wrong with that statement. “That’s my married name. Why were you looking at my credit card?”
“I wasn’t looking. I glanced at it when you put it down on the bar.” He stood up from the desk. “I should get ready for school.”
“Was it something I said?” She was trying to make a joke out of it, because of course it was something she’d said. “Look everybody hates lawyers until they need one.”
“I grew up in Pikeville.”
“You’re saying that like it’s an explanation.”
He opened and closed the desk drawers. “Homeroom’s about to start. I need to do my first-period prep.”
Charlie crossed her arms. This wasn’t the first time she’d had this conversation with longtime Pikeville residents. “There’s two reasons for you to be acting like you’re acting.”
He ignored her, opening and closing another drawer.
She counted out the possibilities on her fingers. “Either you hate my father, which is okay, because a lot of people hate him, or—” She held up her finger for the more likely excuse, the one that had put a target on Charlie’s back twenty-eight years ago when she’d returned to school, the one that still got her nasty looks in town from the people who supported the extended, inbred Culpepper clan. “You think I’m a spoiled little bitch who helped frame Zachariah Culpepper and his innocent baby brother so my dad could get his hands on some pissant life insurance policy and their shitty little trailer. Which he never did, by the way. He could’ve sued them for the twenty grand they owed in legal bills, but he didn’t. Not to mention I could pick those fuckers out of a lineup with my eyes closed.”
He was shaking his head before she even finished. “None of those things.”
“Really?” She had pegged him for a Culpepper truther when he’d told her that he’d grown up in Pikeville.
On the other hand, Charlie could see a career-Marine hating Rusty’s kind of lawyering right up until that Marine got caught with a little too much Oxy or a lot too much hooker. As her father always said, a Democrat is a Republican who’s been through the criminal justice system.
She told Huck, “Look, I love my dad, but I don’t practice the same kind of law that he does. Half my caseload is in juvenile court, the other half is in drug court. I work with stupid people who do stupid things, who need a lawyer to keep the prosecutor from overcharging them.” She held out her hands in a shrug. “I just level the playing field.”
Huck glared at her. His initial anger had escalated to furious in the blink of an eye. “I want you to leave my room. Right now.” His hard tone made Charlie take a step back. For the first time, it occurred to her that no one knew she was at the school and that Mr. Huckleberry could probably break her neck with one hand.
“Fine.” She snatched her phone off his desk and started toward the door. Even as Charlie was telling herself she should shut up and go, she swung back around. “What did my father ever do to you?”
Huck didn’t answer. He was sitting at his desk, head bent over a stack of papers, red ink pen in hand.
Charlie waited.
He tapped the pen on his desk, a drumbeat of a dismissal.
She was about to tell him where to stick the pen when she heard a loud crack echo down the hallway.
Three more cracks followed in quick succession.
Not a car backfiring.
Not fireworks.
A person who has been up close when a gun is fired into another human being never mistakes the sound of a gunshot for something else.
Charlie was yanked down to the floor. Huck threw her behind a filing cabinet, shielding her body with his own.
He said something—she saw his mouth move—but the only sound she could hear was the gunshots echoing inside her head. Four shots, each a distinctive, terrifying echo to the past. Just like before, her mouth went dry. Just like before, her heart stopped beating. Her throat closed. Her vision tunneled. Everything looked small, narrowed to a single, tiny point.
Excerpt from The Good Daughter by Karin Slaughter. Copyright © 2017 by Karin Slaughter. Reproduced with permission from HarperCollins. All rights reserved.
  Karin Slaughter

Author Bio:

Karin Slaughter is one of the world’s most popular and acclaimed storytellers. Published in 36 languages, with more than 35 million copies sold across the globe, her sixteen novels include the Grant County and Will Trent books, as well as the Edgar-nominated Cop Town and the instant New York Times bestselling novel Pretty Girls. A native of Georgia, Karin currently lives in Atlanta. Her Will Trent series, Grant County series, and standalone novel Cop Town are all in development for film and television.

Catch Up With Our Author On: Website , Goodreads , Twitter , & Facebook !


Tour Participants:

Visit the other great hosts on this tour for more great reviews, interviews, guest posts, and giveaways!

Enter To Win!

This is a rafflecopter giveaway hosted by Partners in Crime Virtual Book Tours for Karin Slaughter and William Morrow. There will be five (5) winners of one (1) print edition of The Good Daughter by Karin Slaughter! This giveaway is open to US residents only. The giveaway begins on August 1 and runs through September 3, 2017.
a Rafflecopter giveaway

Get More Great Reads at Partners In Crime Virtual Book Tours

 

#ReleaseSpotlight Seeing Red by Sandra Brown @GrandCentralPub #Giveaway

HARDCOVER BOOK - 1455572101 / 9781455572106
ELECTRONIC BOOK - 1455572071 / 9781455572076
Available wherever books are sold August 15, 2107. 

DESCRIPTION

#1 New York Times bestselling author Sandra Brown delivers nonstop suspense and supercharged sexual tension in a thriller about tainted heroism and vengeance without mercy.

Kerra Bailey is a TV journalist hot on the trail of a story guaranteed to skyrocket her career to new heights. Twenty-five years ago, Major Franklin Trapper became a national icon when he was photographed leading a handful of survivors to safety after the bombing of a Dallas hotel. For years, he gave frequent speeches and interviews but then suddenly dropped out of the public eye, shunning all media. Now Kerra is willing to use any means necessary to get an exclusive with the Major--even if she has to secure an introduction from his estranged son, former ATF agent John Trapper.

Still seething over his break with both the ATF and his father, Trapper wants no association with the bombing or the Major. Yet Kerra's hints that there's more to the story rouse Trapper's interest despite himself. And when the interview goes catastrophically awry--with unknown assailants targeting not only the Major, but also Kerra--Trapper realizes he needs her under wraps if he's going to track down the gunmen . . . and finally discover who was responsible for the Dallas bombing.

Kerra is wary of a man so charming one moment and dangerous the next, and she knows Trapper is withholding evidence from his ATF investigation into the bombing. But having no one else to trust and enemies lurking closer than they know, Kerra and Trapper join forces to expose a sinuous network of lies and conspiracy--and uncover who would want a national hero dead.ABOUT THE AUTHOR

Sandra Brown is the author of sixty-eight New York Times bestsellers. There are over eighty million copies of her books in print worldwide, and her work has been translated into thirty-four languages. She lives in Texas.


TWITTER – @SandraBrown_NYT

FACEBOOK – @AuthorSandraBrown 


Seeing Red by Sandra Brown