Sunday 15 October 2017

#BookReview De förjagade (The Banished) by Mikael Strömberg

De förjagade by Mikael Strömberg
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

I december 1917 skickas en grupp svenska soldater till en utpost i Norrbotten, där en hemlig transaktion med Ryssland ska äga rum nära gränsen till Finland. Vid ankomsten upptäcker de dessvärre att uppdraget inte tycks vara av fredlig karaktär. Någonting allvarligt har hänt i lägret. De finner spår som visar tecken på strid. Isolerade och ansatta av meterdjup snö, sträng kyla och evigt nattmörker, står de nu inför ett okänt hot.

**********

De förjagade är den första boken av Mikael Strömberg jag har läst men jag måste helt klart läsa hans tidigare publicerade böcker för om det är något jag älskar så är det rysare. Speciellt rysare där handlingen tar vid i ödsliga ogästvänliga platser. Vad kan då vara bättre än att läsa en bok vars handling utspelas under första världskriget, lång upp i Sverige i en tid på året när snön ligger djupt och det råder mörker och kyla? 

Vad är det egentligen som har hänt i lägret, var är alla människor som borde ha varit där? Redan innan soldaterna har anlänt på plats är det oro i gruppen och den isolerad miljön och den obehagliga upptäckten att något inte står rätt till ökar den paranoida känslan i gruppen. De förjagade är en bok som jag läste klart på en dag, den är välskriven och spännande och jag njöt verkligen av att få läsa en svensk rysare. Jag är inte lättskrämd av mig och tyckte inte boken var otäck, men spänningsnivån och ovissheten gör boken verkligen läsvärd. 

Tack till Lind & Co för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

December 1917 and a group of Swedish soldiers are sent to an outpost in Norrbotten, where a secret transaction with Russia should take place near the border with Finland. On arrival, they, unfortunately, discover that the assignment does not appear to be of a peaceful nature. Something serious has happened in the camp. They find traces that show signs of battle. Isolated and beset by snow, severe cold, and everlasting nightmares, are they now facing an unknown threat.

**********

De förjagade (roughly translated into The Banished) is the first book by Mikael Strömberg I have read, but I must definitely read his previously published books because if that's something I love, it's horror books. Especially books where the story takes place in desolate and unwelcome places. What could then be better than reading a book where the story is set during World War One, far up in Sweden and at the time of year when the snow is deep and it's cold and dark.

What is really happening in the camp, where are all the people who should have been there? Even before the soldiers have arrived in place, is the group troubled and the isolated environment and the unpleasant discovery that something is not right increases the paranoid feeling in the group. The Banished is a book that I read straight through during one day, it is well-written and compelling and I really enjoyed reading a Swedish horror. I'm not easily scared and did not think the book was scary, but the tension and the uncertainty make the book really readable.

Thanks to Lind & Co for the review copy!

No comments:

Post a Comment