Wednesday 26 June 2019

#BookReview Vit krysantemum (White Chrysanthemum) by Mary Lynn Bracht (SWE/ENG) @marylynnbracht

White Chrysanthemum by Mary Lynn Bracht
My rating: 5 of 5 stars
SWEDISH REVIEW

En oförglömlig historia om en uppoffrande syster under andra världskriget

Korea, 1943. Hana arbetar som djuphavsdykare och åtnjuter ovanligt stor frihet och självbestämmanderätt för att vara kvinna. Tills den dag då hon ertappas på stranden. För att skydda sin lillasyster ger hon inte ett ljud ifrån sig utan låter sig tillfångatas av japanska soldater som för henne till en militärbordell.

Sydkorea, 2011. Emi har ägnat mer än sextio år åt att försöka glömma den uppoffring som hennes syster gjort för henne. Nu måste hon konfrontera det förflutna.

Systrarnas parallella historier leder fram till en gastkramande upplösning. Kommer Hana att finna sin väg ut ur fångenskapen? Och kommer Emi att kunna sluta fred med sitt land och dess historia?

Vit krysantemum är en fängslande skildring om två egensinniga och starka systrar, vars kärlek är tillräckligt stor för att segra över krigets grymma ondska.

**********

Vit krysantemum är i grund och botten en otrolig sorglig och jobbig bok att läsa. Men den är även oförglömlig och svår att lägga ifrån sig när man väl börjat. Nu är det ett tag sedan jag läste klart boken, men jag minns så väl hur gripande boken var samt hur mycket jag lärde mig livet i Korea under och efter andra världskrigets slut.

Systrarnas olika öden, Hana som blir tillfångatagen av japanska soldater och Emi som får leva med skuldkänslorna av att se sin systers uppoffring berörde mig på djupet. Deras olika livsöden får vi läsa om. Hana som kämpar för att bli fri, men som alltmer förlorar hoppet. Sedan har vi Emi som ser tillbaka på sitt liv, också det fyllt av tragedi. Slutet på boken är väldigt berörande!

Vit krysantemum är en otroligt bra bok, hemskt jobbig att läsa men jag lovar dig att man känner sig mer berikad efter att man har läst klart den.

Tack till Bookmark Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

In the spirit of Lilac Girls, the heartbreaking history of Korea is brought to life in this deeply moving and redemptive debut that follows two sisters separated by World War II.

Korea, 1943. Hana has lived her entire life under Japanese occupation. As a haenyeo, a female diver of the sea, she enjoys an independence that few other Koreans can still claim. Until the day Hana saves her younger sister from a Japanese soldier and is herself captured and transported to Manchuria. There she is forced to become a “comfort woman” in a Japanese military brothel. But haenyeo are women of power and strength. She will find her way home.

South Korea, 2011. Emi has spent more than sixty years trying to forget the sacrifice her sister made, but she must confront the past to discover peace. Seeing the healing of her children and her country, can Emi move beyond the legacy of war to find forgiveness?

Suspenseful, hopeful, and ultimately redemptive, White Chrysanthemum tells a story of two sisters whose love for each other is strong enough to triumph over the grim evils of war.


**********

White Chrysanthemum is such an incredibly sad and difficult book to read. It is also unforgettable and hard to put down when one has begun to read. Now it's been a while since I finished the book, but I remember how gripping the book was and how much I learned about Korea during and after World War II.

I found that the book's story, the sisters' fates touched my soul. Hana being captured by Japanese soldiers and Emi who had to live with the feeling of guilt seeing her sister sacrifice herself for her. We then get to follow them through their different lives. Hana who struggles to be free, but as she's increasingly losing hope as she is put through ordeal after ordeal. Then, we have Emi who looks back on his life, also that filled with tragedy. The ending, well let's say it's a very strong ending.

White Chrysanthemum is an incredibly good book, terribly hard to read, but I promise you will feel enriched after you have read it.

Thanks to Bookmark Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment