Sunday 11 February 2018

#BookReview För oss är natten ljus (For Us The Night Is Light) by Christoffer Holst (SWE/ENG) @Bokfabriken

För oss är natten ljus by Christoffer Holst
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Kan världens bästa stad laga världens värsta familj?

När familjen Brickman äntligen ska lämna USA och åka hem till Sverige efter den pliktskyldigt besökta begravningen av de vuxna barnens farfar nås de av beskedet att Norwegians piloter har gått ut i strejk. De är strandsatta i New York.

En dröm för många, men en mardröm för Oliver.

Han försöker ignorera det faktum att han tvingas dela rum med sin pensionärstorra syster, krisande mamma, nya unga styvmor och kärlekskranka pappa och istället fokusera på att han faktiskt är i New York. Möjligheternas och musikalernas stad. Och att drömmen om ett liv på Broadway plötsligt känns inom räckhåll.

Under fyra dagar ställs allt på ända bland gula taxibilar, nätter på Brooklyn Bridge och glittrande storstadsgator. För oss är natten ljus av Christoffer Holst är en feelgood-roman om drömmar, förälskelse, familjeband och försoning.


**********

För oss är natten ljus är en fantastisk kul men samtidigt tragisk bok om en familj som tvingas under fyra dagar att umgås i New York då deras plan hem till Sverige har blivit inställt pga. av strejk. Tacksamt nog hittar de en plats att sova på då Olivers faster, som jobbar med Broadwaymusikaler, entusiastiskt tar emot dem. Olivers far är inte så nöjd med arrangemanget då han har ingen kontakt med sin syster längre och de har först nu på begravningen träffas igen. Och så måste ju Olivers mamma och styvmamma umgås också, samt Olivers storasyster som beter sig som om pensionen är runt hörnet trots att hon bara är lite över tjugo. Med andra ord, det är bäddat för konflikter!

För oss är natten ljus är en underbar feelgood bok som jag blåste igenom. Den har både rolig men också tragisk, men de mer allvarliga delarna, som när syrran får en dick pic inte menat för henne blir ändå vansinnigt roligt när hon efter det beslutar sig för att vara lite mindre allvarlig till Olivers förskräckelse. Sedan har vi Oliver själv som äntligen får sin chans att pröva vingarna på Broadway, om han vågar.

Boken är verkligen minnesvärd och jag ser fram emot att läsa mer av Christoffer Holst! 

Tack till Bokfabriken för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Can the world's best city fix the world's worst family?

When the Brickman family finally is about to leave the United States and return home to Sweden after the burial of the grandchildren's grandfather, are they notified that Norwegian pilots have gone on strike. They are stranded in New York.

A dream for many, but a nightmare for Oliver.

He tries to ignore the fact that he is forced to share a room with his young (but acting as a pensioner) sister, a mom in crisis, the new young stepmother and lovelorn daddy and instead focuses on being in New York. The city of opportunities and musicals. And that dream of a life on Broadway suddenly feels within reach.

Over four days everything is turned upside down among yellow taxis, nights on Brooklyn Bridge and sparkling metropolitan streets. For us, the night is light by Christoffer Holst is a feelgood novel about dreams, love, family ties and reconciliation.

**********

For Us The Night Is Light light is a story about a family forced to spend four days in New York when their plan home to Sweden has been canceled due to a strike. Thankfully, they find a place to sleep when Oliver's aunt, who works with Broadway musicians, enthusiastically takes them in. Oliver's father is not so happy with the arrangement as he has no contact with his sister anymore and they and only their father's death brought them together. To make matters worse, Oliver's mom and stepmother must also stay at the same place, as well as Oliver's big sister who behaves like the retirement is around the corner even though she's only a little over twenty. In other words, it will be chaos.

For Us The Night Is Light is a wonderful feelgood book that I blew through. It's funny, but also tragic, but the more serious things, like when Oliver's sister gets a dick pic, turn the table completely and she goes from being the proper young lady to a, well let's say she decided to bring back the old party going self. Then, we have Oliver himself who finally gets his chance to try the wings on Broadway, if he dares.

The book is really great and I look forward to reading more of Christoffer Holst!

Thanks to Bokfabriken for the review copy!

No comments:

Post a Comment