Saturday 18 August 2018

#BookReview Falco by Mons Kallentoft (SWE/ENG) @Kallentoft

Falco by Mons Kallentoft
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Femte delen i Herkulesserien är en personlig hämnd mot Zack, och ett terrordåd mot hela Stockholm.

En tonårsflicka utför ett kallblodigt terrordåd i Stockholms tunnelbana. Flera personer dör innan kriminalinspektör Zack Herry skjuter ihjäl henne. Sverige befinner sig i chock. Är flickan en ensam galning eller har hon agerat på högre order?

Polisen Roger Dahl anmäls försvunnen, och hittas kort därpå brutalt mördad. Dahls senaste uppdrag var som hanterare åt Copper, som har infiltrerat en ökänd knarkliga. Nu kräver Copper Zack som ny hanterare. Problemet är bara att ingen vet något om Coppers sanna identitet.

Samtidigt som Zack kämpar med tilliten i den nya kärleksrelationen han håller på att inleda, dras han allt djupare in i utredningen. När bitarna slutligen faller på plats står tusentals människors liv på spel.

FALCO är Mons Kallentofts och Anna Karolinas första gemensamma bok. Genom att spetsa det högaktuella kriminaldramat med personliga konsekvenser blir det en berättelse som berör, lika mycket som den skrämmer.

*********

FALCO är den första boken jag har har läst i serien om Zack Herry. Det är också den första boken där Mons Kallentofts och Anna Karolina samarbetar. Tidigare samarbetspartner för Kallentofts var Markus Lutteman. Fördelen jag har är att jag inte kan jämföra denna bok med de tidigare, dock kan jag säga att att FALCO är väldigt, väldigt bra. Så bra att jag är både ivrig att läsa de tidigare fyra böckerna samt längtar efter nästa bok.

Eftersom jag inte har några tidigare kunskaper om Zack och hans kollegor så var allting nytt för mig, men jag kände aldrig att det var något problem. Tvärtom, jag fann ett stort nöje i att lära känna Zack. Jag har en förkärlek för poliser med olika slags problem, vare sig det är psykiska eller fysiska. I detta fall så har vi en man med ett drogproblem. En sak som verkligen tilltalar mig är kopplingen till Herkules myten. Den delen av berättelsen fängslar mig då jag har älskat den grekiska mytologin sedan jag var mycket ung och att använda sig av Herkules myten i en nutida kriminalserie tilltalar mig. 

Terrorattacker är ett ämne som är väldigt nutida, något som berör oss alla. I denna bok så hamnar Zack mitt i en terrorattack i en tunnelbana och vetskapen av att han har skjutit ihjäl en ung flicka plågar honom i boken samtidigt som han försöker ta reda på Coppers identitet och stoppa knarkligan. Det händer så mycket i boken men jag tänker inte avslöja mer än att slutet är väldigt rafflande.

FALCO är en alldeles strålande kriminalare, med en spännande och berörande handling!  

Tack till Bookmarks förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW


The fifth part in the Herkules series is a personal revenge against Zack and a terrorist attack against Stockholm.

A teenage girl performs a cold-blooded terrorist attack in Stockholm's subway. Several people die before criminal investigator Zack Herry kills her. Sweden is in shock. Is the girl a lone madman or has she acted on higher orders?

Policeman Roger Dahl is reported missing and found shortly after brutally murdered. Dahl's latest mission was to handle Copper, who infiltrated an infamous drug gang. Now, Copper wants Zack as a new handler. The problem is that nobody knows anything about Copper's true identity.

Zack is both struggling with a new relationship and the investigation. When the pieces finally fall into place, thousands of people's lives are at stake.

FALCO is Mons Kallentofts and Anna Karolinas first joint book. By adding personal consequences to this high-level criminal drama does it become a tale that touches you as well as it scares.

**********

FALCO is the first book I have read in the Zack Herry series, it's also the first collaboration between Mons Kallentofts and Anna Karolina. Kallentofts wrote the Hercules series with Markus Lutteman and has now shifted writing partner. On the plus side since this is the first ever book I have read in this series so I have nothing to compare it to. However, I can say that I liked FALCO so much that I really really want to read the previous books. AIn addition to the one that will come after this one.

Since I have no previous knowledge of Zack and his colleagues was everything new for me. This was never a problem. Vice versa actually, I really liked getting to know Zack since I have a fondness for cops with different kinds of problems, whether it be mental or physical. In this case, Zack has a slight drug problem. Another thing that really made me take this book to my heart was the connection to the Hercules myth. I've had a fondness for Greek mythology since I was very young and adding aspects of the Hercules myth to a modern setting appeals to me.

Terror attacks is a subject that is very modern, something that touches us all. Zack has to deal with the guilt of having to kill a young girl who kills several people in a subway station. He also has to try to figure out who Copper is and trying to stop the drug gang. I won't spoil the story in the book, I just want to say that the ending is very thrilling.

FALCO is a fabulous crime novel, with a thrilling and touching story!

Thanks to Bookmarks förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment