Tuesday 1 January 2019

#BookReview De Aderton (The Eighteen) by Anton Berg (SWE/ENG)

De Aderton by Anton Berg
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Radiojournalisten Axel Sköld snubblar vid efterforskningar inför en dokumentär över ett märkligt samband. En och samme man tycks vara inblandad i tre historiska dödsfall: mordet på Olof Palme, vapeninspektören Algernons påstådda självmord och journalisten Cats Falcks dödliga bilolycka.

Allt börjar som en konspirationsteori, men när Axel Sköld gräver vidare uppenbarar sig kopplingar till ett svenskt konungamord och en dold organisation med rötter i 1700-talet. Sällskapet visar sig vara aktivt än i dag – på de högsta av poster. Och dess medlemmar är beredda att göra allt, till och med mörda en minister, för att få sin vilja igenom och hindra sanningen från att komma ut.

De Aderton är en spännande konspirationsthriller om mörkermän som gör allt för att bevara sina hemligheter, och en driven journalist vars största mål blir att avslöja dem.


**********

De Aderton är en bok som vill fängsla läsare som älskar konspirationsteorier. Axel Sköld är en radiojournalist som arbetar på en dokumentär. Denna dokumentär kommer inte bara att innebära att hans jobb kommer ligga risigt till, utan även hans liv. Kan det vara så att samma man låg bakom mordet på Palme, Algernons självmord och Falcks dödliga bilolycka? Och om det nu är så att det finns ett hemligt sällskap, vad kommer de inte göra för att stoppa Sköld från att lista ut sanningen? Jag fann berättelsen mycket intressant speciellt när Axel Sköld började gräva ordentligt och spåren ledde hela vägen till 1700-talet och mordet på Gustav III.

De Aderton är en spännande bok och jag måste erkänna att slutet överraskande mig. Snacka om att jag inte alls förväntade mig det, men jag måste säga att jag verkligen gillade det. Nu vill jag ha en fortsättning!

Tack till Bookmarks förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Radio journalist Axel Sköld stumbles upon strange connections when he does research before a documentary. The same man seems to be involved in three historical deaths: the murder of Olof Palme, the alleged suicide of the weapons inspector Algernon and the fatal car accident of journalist Cats Falck.

Everything begins as a conspiracy theory, but when Axel Sköld digs further, connections to a Swedish king's murder and a hidden organization with roots in the 18th century reveal themselves. The organization turns out to be active than today - at the highest of posts. And its members are prepared to do everything, even murder a minister, to get their will through and prevent the truth from coming out.


The Eighteen is an exciting conspiracy thriller about men who do everything to preserve their secrets and an ambitious journalist whose greatest goal is to reveal them.


**********

The Eighteen is a book that will captivate readers that love reading about conspiracy theories. Axel Sköld is a radio reporter that is working on a documentary. This documentary will not only be a risk for him to lose his job. He could also lose his life...

Could it really be that the same man was behind the murder of Olof Palme, the suicide of Algernon and the car accident that killed Cats Falck? And if it's so that there is a secret society, what wouldn't they do to stop Sköld from finding out the truth? I found the story to be very interesting, especially when Axel Sköld started to dig and found links to the death of King Gustav III back in the 18-century.

The Eighteen is a thrilling book and I have to admit that the ending truly surprised me. I did not expect the book to end that way, but I really liked it. Now I want a sequel!

Thanks to Bookmarks förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment