Sunday 14 July 2019

#BookReview Arvet (The Legacy) by Yrsa Sigurðardóttir (SWE/ENG) @YrsaSig

The Legacy by Yrsa Sigurðardóttir
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En kvinna hittas mördad i sitt hem i Reykjavik, och enda vittnet är en liten flicka som polisen hittar gömd i rummet där mordet skedde. Hon är så chockad av händelsen att hon har slutat tala. Kriminalpolisen Huldar står handfallen inför flickans tystnad. Han vänder sig till psykologen Freyja som har stor erfarenhet av att arbeta med traumatiserade barn. Freyja är skeptisk till polisen i allmänhet, och Huldar i synnerhet. Men hon är fast besluten att skydda flickan. Det kan bli svårare än någon av dem först anar. Mördaren lämnar kryptiska ledtrådar till dem, men klarar de av att tyda dem innan nästa offer skördas?

Arvet är första delen i isländska deckardrottningen Yrsa Sigurdardóttirs serie om barnpsykologen Freyja och polisen Huldar. Författaren väver skickligt samman mörka familjehemligheter och en mordintrig som får blodet att isa sig. Arvet står ut i mängden bland alla nordic noir-thrillers som givits ut de senaste åren. Historien innehåller så många lager och är så skickligt konstruerad att ingen på jakt efter nästa stora nordiska deckarupplevelse kommer bli besviken.


**********

Arvet är den första boken i "Children's House" serien och det är den första boken jag har läst av Yrsa Sigurðardóttir. Jag har hunnit läst några fler böcker av Sigurðardóttir sedan jag avslutat den här boken och tycker att hon skrivit riktigt bra böcker. En sak jag älskade med den här boken (och resten jag har läst av författaren) är att böckerna utspelas på Island. En annan sak som jag gillade är bokens huvudkaraktärer psykologen Freyja och polisen Huldar som måste arbeta tillsammans för att lösa ett mordfall där ett barn är det enda vittnet. Mordet var ganska brutalt och lilla Margret kan också vara i fara. För att göra saken värre har Freyja och Huldar ett "slags" förflutet och de är inte glada över att de måste arbeta tillsammans, särskilt inte Freyja. Men för barnets skull och för att lösa fallet måste de försöka arbeta tillsammans för att få reda på varför någon skulle vilja döda kvinnan.

Jag tyckte att Arvet var en intressant book, speciellt att svaren låg i det förflutna. Jag tyckte det var kul att för en gång skull läsa om en barnpsykolog och Freyjas kyliga relation med Huldar var roande vilket behövdes i en annars väldigt mörk bok. För mig var bokens bästa del framåt slutet när jag började inse sanningen och när allt började bli lite farligt för Huldar. Arvet är en mycket bra bok och jag ser fram emot att läsa nästa bok i serien.

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

The first in a stunning new series from the author of The Silence of the Sea, winner of the 2015 Petrona Award for best Scandinavian Crime Novel.

The Legacy is the first installment in a fantastic new series featuring the psychologist Freyja and the police officer Huldar.

The only person who might have the answers to a baffling murder case is the victim’s seven-year-old daughter, found hiding in the room where her mother died. And she’s not talking.

Newly-promoted, out of his depth, detective Huldar turns to Freyja for her expertise with traumatized young people. Freyja, who distrusts the police in general and Huldar in particular, isn’t best pleased. But she’s determined to keep little Margret safe.

It may prove tricky. The killer is leaving them strange clues, but can they crack the code? And if they do, will they be next?


**********

The Legacy is the first book in the Children's House series and it's the first book I've read by Yrsa Sigurðardóttir. I've actually read a couple of more books by Sigurðardóttir since I finished this book and I find her books really good. One thing I loved about this book (and the rest I've read by the author) is that its setting is on Iceland. Another thing I liked is the main characters psychologist Freyja and police officer Huldar who have to work together solving a murder case where a child is the only witness. The murder was quite brutal and little Margret could also be in danger. To make matter worse, Freyja and Huldar have a “kind of” past and they are not pleased that they have to work together, especially not Freyja. But, for the sake of the child and to solve the case must they try to work together to find out why someone would want to kill the woman.

I found the Legacy to be a very interesting book, especially that the answers were in the past. I thought it was a great change that for once read about a child psychologist and Freyja's frosty relationship with Huldar was amusing, which was needed in an otherwise very dark book. I especially liked the last part of the book when I started to realize the truth and when everything started to get a bit more dangerous for Huldar. The Legacy is a great crime novel and I'm looking forward to reading the next book in the series.

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment