Thursday 3 August 2017

#BookReview Kalypso by Ingar Johnsrud (@Ingarjohnsrud) SWE/ENG @albertbonniers

Kalypso by Ingar Johnsrud
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En hemlig militäraktion i Sovjetunionen går fel.

Tjugofem år senare påträffas med kort mellanrum två lik i Oslo. Rör det sig om hämnd, eller vill någon sopa undan spåren? Frågorna blir allt mer brännande för poliserna Kafa Iqbal och Fredrik Beier. Vem är Kalypso? Varför måste hon dö?

Uppföljaren till succédebuten Det hemliga brödraskapet från Wien har hyllats som en mästerlig thriller: ”Ingar Johnsrud fortsätter att skapa kriminallitteratur på internationell toppnivå.”


**********

Det hemliga brödraskapet från Wien var en lysande bok som jag läste förra året och jag såg fram emot att läsa uppföljaren Kalypso. Och vet ni vad? Denna bok är till och med snäppet bättre. Jag gillade berättelsen i Det hemliga brödraskapet från Wien, men jag fann Kalypsos handling otroligt fängslande. I började hade dock boken så många olika spår som inte verkade ha så mycket gemensamt, men ju mer tiden gick, så började saker ske som visade att det fanns kopplingar mellan olika fall, mellan mord i nutid och en operation i Sovjetunionen tjugofem år tidigare.

Kafa Iqbal och Fredrik Beier får arbeta hårt för att finna svaren på en gåta som har sitt ursprung tjugofem år tidigare. Frågan är vem är Kalypso, vad har hon för koppling till mysteriet i Sovjetunionen? Boken är mycket spännande att läsa, med kopplingar till handlingen Det hemliga brödraskapet från Wien och nu ser jag verkligen fram emot att få läsa nästa bok i serien!

Tack till Albert Bonniers Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A secret military operation in the Soviet Union goes wrong.

Twenty-five years later, two corpses are found in Oslo at short intervals. Is it a matter of vengeance, or does anyone want to cover their tracks? The issues are becoming increasingly burning to solve and police officers, Kafa Iqbal and Fredrik Beier is trying to puzzle together all the threads. Who is Kalypso? Why does she have to die?

The successor to the successful debut The secret brotherhood from Vienna has been celebrated as a masterful thriller: "Ingar Johnsrud continues to create criminal literature at the international top level."

**********

I read The secret brotherhood from Vienna last year and it was a brilliant book I was looking forward to reading the sequel Kalypso. And you know what? This book is even better. I liked the story of The Secret Brotherhood from Vienna, but I found the story in Kalypso's incredibly captivating. At first, the book has so many different storylines that did not seem to have much in common, but the more the time went, and the story of the book progressed did the different storylines show that there were connections between different murder cases in the present time and an operation in the Soviet Union twenty-five years earlier.

Kafa Iqbal and Fredrik Beier has to work hard to find the answers to a mystery that originated twenty-five years earlier. The question is who is Kalypso, what's her connection to the mystery in the Soviet Union so many years before? The book is very compelling to read, with connections to the previous book, The secret brotherhood from Vienna and now I'm really looking forward to reading the next book in the series!

Thanks to Albert Bonniers Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment