Tuesday 10 July 2018

#BookReview Yrsel (Dizziness) by Annika Widholm (SWE/ENG) @AnnikaWidholm

Yrsel by Annika Widholm
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Clara har nyligen flyttat in hos kärleken Markus när hon börjar drabbas av mystiska svimningsattacker. Hon vaknar upp på oväntade ställen utan att veta hur hon kommit dit. Dessutom har hon en obehaglig känsla av att vara förföljd. Hon försöker alltmer desperat ta reda på vem det är som spionerar på henne och är rädd att det kan ha någonting att göra med den dödsolycka som drabbade familjen för ett år sedan. Vad hände egentligen Markus tidigare fru? Hur ska Clara nå fram till hans tonårsflickor som saknar sin mamma? Och varför är ett av rummen i våningen alltid låst?

Samtidigt behöver hon fokusera på att skriva klart en uppsats i psykologi. Studierna om medvetandets gränser blir ett sätt att hantera det som händer i hennes eget liv, men för henne också allt djupare in i det okända. Annika Widholms vuxendebut är en oavbrutet spännande psykologisk thriller med rysarinslag.*********

Jag började läsa den sent på kvällen och fick tvinga mig att inte fortsätta (eftersom jag ville vara något piggare när jag läste boken). Yrseln är en fängslande och mystiskt thriller med en underliggande krypande känsla av obehag. Jag fullständigt slukade boken dagen efter. Varför svimmar Clara? Vad händer under blackouten? Och vad hände egentligen med hennes pojkvän Markus fru? Varför är ett av rummen i lägenheten alltid låst? Så många frågor att grubbla över.

Annika Widholm bok Yrsel är en stämningsfull och välskriven thriller. Jag älskar verkligen hur Widholm på ett målande sätt lyckas beskriva omgivningar så att man verkligen kan se dem framför sig. Korta intensiva kapitel som gjorde att jag hade svårt att lägga ifrån mig boken. Håller Clara på att förlora förståndet? Är hon paronoid? Sjuk? Eller är det något annat som pågår, någon som vill henne illa?

Jag kommer definitivt hålla ögonen öppna för fler böcker av Annika Widholm. Blev verkligen positivt överraskad av denna bok!

Tack till Bonnier Bookery för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Clara has recently moved in with her boyfriend Markus when she begins to suffer from mysterious fainting attacks. She wakes up in unexpected places without knowing how she got there. In addition, she has an unpleasant feeling of being stalked. She tries to find out who is spying on her and is afraid that it may have something to do with the fatal accident that Markus' family a year ago. What really happened to Markus's former wife? How is Clara going to reach his teenage girls who miss their mother? And why is one of the rooms on the floor always locked?

At the same time, she needs to focus on writing an essay in psychology. The studies of the limits of consciousness become a way of dealing with what is happening in her own life but take her also deeper into the unknown.


*********

I was really taken with this book. I started reading it late in the evening and forced me not to continue (since I wanted to be a bit more awake to take in the story). Dizziness is a captivating and mysterious thriller with an underlying creeping feeling of discomfort. Why does Clara faint all the time? What happens during her blackouts? And what really happened to her boyfriend Markus's wife? Why is one of the rooms in the apartment always locked? So many questions to ponder.

Annika Widholm's book Dizziness is a moody and well-written thriller. I really love how Widholm succeeds in describing surroundings so that I can really see them in front of me. Short intensive chapters that made me unable to put the book down. Is Clara keep losing his mind? Is she paranoid? Ill? Or is there something else going on, someone who wants to hurt her?

I will definitely keep my eyes open for more books by Annika Widholm. Was truly and pleasantly surprised by this book!

Thanks to Bonnier Bookery for the review copy!

1 comment:

  1. I love when a book surprises me and I find a new other to follow. Happy reading.
    sherry @ fundinmental

    ReplyDelete