Monday 9 January 2017

Djävulsdoften (The Devil Scent) by Mons Kallentoft (SWE/ENG)

Djävulsdoften by Mons Kallentoft
My rating: 2 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Malin Fors fortsätter kampen mot ondskan - nu i Bangkok

Efter succén med årstids- och elementserierna, inleder Mons Kallentoft en ny svit inspirerad av de fem sinnena. I den första delen, Djävulsdoften, har kriminalinspektör Malin Fors lämnat Linköping för den myllrande miljonstaden Bangkok. En stad fylld av dofter, färger, ljud och smaker. Men också av korruption, våld och död.

Malin Fors befinner sig på flykt. Ett ouppklarat fall och en personlig kris har fått henne att falla dit igen. Hon har druckit sig genom kvällar och nätter, och allt snabbare närmat sig botten. Som en sista chans har hon fått tjänstledigt och erbjudits ett vikariat som sambandsofficer i Bangkok.

Att bryta med allt verkar vara det enda vettiga. Men ensamheten i den nya staden är svår att hantera och frestelserna finns överallt. Arbetet blir som vanligt Malins räddning, och hennes jaktinstinkter väcks när en svensk kvinna hittas mördad. Vem var kvinnan? Varför blev hon dödad på ett så brutalt sätt? Och hur kände hon den thailändske man som blir nästa offer?

Samtidigt som Malin kämpar mot sina demoner blir hon indragen i ett fall som förbryllar både den thailändska och den svenska polisen. Och hon måste gräva djupt i det förflutna för att finna svaren och den hänsynslösa mördare som är ute efter upprättelse och hämnd.


**********

Djävulsdoften är den första boken jag har läst utav Mons Kallentoft. Jag var nyfiken på hans serie om Malin Fors och tycke att denna bok verkade spännande. Det är alltid lite vanskligt att börja läsa en bok mitt i en serie, om man har tur så känns det som om man snabbt kommer in i handlingen ibland är det tuffare. När det gäller Djävulsdoften så kan jag säga att det både funkade och inte funkade att läsa denna som fristående bok.

Jag tyckte inte att det var så krångligt att sätta mig i Malins liv, jag förstod till stor del henne problem, både med det olösta fallet och hennes alkohol problem. Men jag fann även att jag inte direkt sympatiserade med henne, och jag tror att det är lättare att känna medlidande med henne om man har läst de tidigare böckerna genom att man då har lärt känna henne och på djupet innan allting gick åt skogen. Nu istället fick jag läsa om en människa som har nått botten och håller på att gå under totalt. Och det funkar inte i längden, oavsett hur intressant fallet var så kände jag att Malin's drickande och de problem det förde mig sig gjorde boken en björntjänst. Det kändes som i alkoholens dimma så fanns det en intressant handlingen, men jag tröttande snart på att läsa om Malin's försök att självförstöra. För att vara fullständigt ärlig, jag tröttnade på henne. Jag tycker om att läsa om trasiga karaktärer, men det finns en gräns även för mig.

På plus sidan så verkar det som om hon tog sig i kragen mot slutet och jag hoppas att nästa bok är bättre och att Malin kommer tillbringa mindre tid att supa.

Tack Bokförlaget Forum for recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Malin Fors continues the fight against evil - now in Bangkok

Following the success of seasonal and elements series, is Mons Kallentoft back with a new suite inspired by the five senses. In the first part, The Devil Scent, has Inspector Malin Fors left Linkoping for the swarming megacity of Bangkok. A city full of scents, colors, sounds and tastes. But also of corruption, violence, and death.

Malin Fors is on the run. An unsolved case and a personal crisis have led her to fall there again. She has been drinking through the evenings and nights, and she is approaching the bottom fast. As a last chance, she got time off and offered a temporary position as a liaison officer in Bangkok.

Breaking with everything appears to be the only sensible. But the solitude of the new city is difficult to handle and the temptations are everywhere. The work will be as usual Malin's salvation, and her hunting instincts are awakened when a Swedish woman is found murdered. Who was the woman? Why was she killed in such a brutal way? And what's the connection with the Thai man who will be the next victim?

Malin becomes entangle in a case that baffles both the Thai and Swedish police while she is fighting her demons, and she had to dig deep into the past to find answers and a ruthless killer who is looking for vindication and revenge.

**********

Devil's scent is the first book I have read out Mons Kallentoft. I was curious about his series about Malin Fors and liking that this book seemed exciting. It is always a bit risky to start reading a book in the middle of a series if you're lucky, it feels as if it will quickly into the action sometimes it's tougher. As for the Devil scent, I can say that both worked and did not work to read this as a standalone book.

I did not think it was so difficult to get into the book and understand Malin. I realized that she did have some personal problem, both with the unsolved case from a previous book and her drinking problem. But I also found that I did not sympathize with her, and I think it is easier to feel compassion for her if you have read the previous books because by then you have come to know her before it all went wrong. Now, instead, I had read about a woman who has reached the bottom and is about to go under completely. And it does not work in the long run, no matter how interesting the case is. I felt that Malin's drinking and the problems it brought her did the book a disservice. It felt like outside the fog of alcohol, there was an interesting plot, but I soon got tired of reading about Malin's attempts to destroy herself. To be completely honest, I got tired of her. I like to read about broken characters, but there is a limit even to me.

On the plus side, it seems as if she got her drinking under control toward the end of the book and hope that the next book is better and that Malin will spend less time drinking.

Thanks Bokförlaget Forum for the review copy!

1 comment:

  1. Jag har läst flera av Mons Kallentofts tidigare böcker och jag måste säga att jag aldrig har sympatiserat särskilt mycket med Malin Fors. Hon är inte någon sympatisk person. Jag förstår faktiskt inte hennes ilska. Men fallen är ju intressanta om än ganska sorgliga, fast det är ju de flesta fallen i deckare. (Förresten, ifall det inte framgår på annat sätt, är jag Ilirwen på Booklikes, om du kommer ihåg mig.)

    ReplyDelete