Sunday 12 March 2017

#BookReview In a Dark, Dark Wood (I en mörk, mörk skog) by Ruth Ware (SWE/ENG)

In a Dark, Dark Wood by Ruth Ware
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En oväntad inbjudan dyker upp i den tillbakadragna författaren Noras mejl – det är barndomsvännen Clare som ska gifta sig. En av Clares väninnor håller på och organiserar en möhippa, och vill gärna att Nora kommer trots att det var åratal sedan Nora och Clare hade någon kontakt.

Väl på plats, långt ute i skogen, för en helg med sprit och lekar, gör alla sitt bästa för att bjuda till, men snart uppstår spänningar mellan både nya och gamla bekantskaper. Är alla verkligen där på samma premisser? Varför är Nora bara bjuden på möhippan men inte på bröllopet? Och vem är det egentligen Clare ska gifta sig med?

Kontakten med omvärlden är i det närmaste obefintlig i det isolerade huset. Mobiltäckningen är usel och den fasta telefonen fungerar inte. Inom loppet av ett dygn går möhippan från krystad och märklig till våldsam och katastrofal – och Nora hamnar på sjukhus.


Frågan är bara vad som hänt från det att hon och de andra lämnade huset tills det att hon vaknade upp i en sjukhussäng. Hur har hon fått alla skador? Var är de andra? Och varför sitter det poliser på vakt utanför rummet där hon ligger?


Och framför allt – varför minns hon inte vad det är som har hänt?


**********

I en mörk, mörk skog är en intressant psykologisk thriller om en ung kvinna, Nora, som vaknar upp på ett sjukhus, skadad, och utan minnen av vad som hände med henne. Nu måste hon pussla ihop allt som hände från det ögonblick hon fick ett e-postmeddelande om en möhippa för Clare, en vän att hon inte har sett på tio år. För Nora är denna inbjudan ganska förvånande, särskilt eftersom hon inte är inbjuden till bröllopet, och hon vet inte ens vem Clare ska gifta sig med...

Jag måste erkänna att i början tyckte jag inte att berättelsen vara särskilt engagerande. Lätt att läsa ja, men jag hade bara svårt att riktigt gilla karaktärerna eller historien. Jag menar att det var ganska lätt att se att någon kommer att dö och någon kommer att vara mördaren. Skulle den stora twisten vara att Nora själv skulle vara mördaren? Vem vet. Men det kom en punkt när jag plötsligt fann mig väldigt engagerad i vad som hände. Karaktärerna började avslöja saker om sig själva och jag fick en känsla av att svaren på allt låg i det förflutna...

I en mörk, mörk skog visade sig vara en riktigt bra bok. I början, kunde jag som sagt inte riktigt se vad som gjorde boken så speciell, men historien visade sig vara riktigt bra och det fanns några oväntade ögonblick i boken. Kanske inte den mest överraskande slut, men den passade historien. Allt och alla en riktigt bra bok!

Tack till Lind & Co för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

What should be a cozy and fun-filled weekend deep in the English countryside takes a sinister turn in Ruth Ware’s suspenseful, compulsive, and darkly twisted psychological thriller.

Leonora, known to some as Lee and others as Nora, is a reclusive crime writer, unwilling to leave her “nest” of an apartment unless it is absolutely necessary. When a friend she hasn’t seen or spoken to in years unexpectedly invites Nora (Lee?) to a weekend away in an eerie glass house deep in the English countryside, she reluctantly agrees to make the trip. Forty-eight hours later, she wakes up in a hospital bed injured but alive, with the knowledge that someone is dead. Wondering not “what happened?” but “what have I done?”, Nora (Lee?) tries to piece together the events of the past weekend. Working to uncover secrets, reveal motives, and find answers, Nora (Lee?) must revisit parts of herself that she would much rather leave buried where they belong: in the past.


**********

In a Dark, Dark Wood is an interesting psychological thriller about a young woman, Nora, who wakes up in a hospital, injured, but with no memories of what happened to her. Now, she has to piece together everything that happened from the moment she got an email about a bachelorette party for Clares, a friend that she hasn't seen in ten years. For Nora is this invitation quite surprising, especially since she isn't invited to the wedding, and she doesn't even know who Clare is marrying...

For the first part of the book did I not think the book to be especially engaging. Easy to read yes, but I just had a hard time warming up to the characters and the story. I mean it was quite easy to see that someone is going to die and someone will be the killer. Would the great twist be that Nora herself would be the killer? Who knows. But, there came a point when I just found myself quite caught up with the story. The characters started to reveal things about themselves and I got the feeling that the answers to it all lie in the past.

In a Dark, Dark Wood turned out to be a pretty good book. Yes, in the beginning, I failed to see the big deal about the book, but the story turned out to be really good and there were some unexpected moments in the book. Perhaps not the most surprising ending, but it fitted the story. All, and all a really good book!

Thanks to Lind & Co for the review copy!

No comments:

Post a Comment