Sunday 5 March 2017

#BookReview In the Month of the Midnight Sun by Cecilia Ekbäck (SWE/ENG)

In the Month of the Midnight Sun by Cecilia Ekbäck
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Midnattssolens timme är en historisk spänningsroman om människor, hemligheter och ett mytiskt berg som kastar sin långa skugga över de invånare som lever där.

Sommaren 1856. När Magnus Stille blir skickad av sin svärfar, justitieministern, att kartlägga området runt Svartåsen i Lappland tjänar det som täckmantel för ett helt annat uppdrag. Tre män – en präst, en lagman och en ännu oidentifierad man – har nyligen hittats mördade i en prästgård i den avlägsna regionen. En äldre same påstås ha utfört dådet och Magnus uppdrag är att försiktigt ta reda på vad det är som har hänt. Kungen är på väg att sälja de olönsamma gruvorna i Lappland och ingenting får störa den kommande affären. Svartåsen har redan rykte om sig att vara en plats med mystiska krafter och dolda hemligheter.

Men Magnus svärfar har även ett annat mer privat uppdrag åt honom. Eftersom han starkt ogillar sin dotter Lovisas sätt att leva låtar han henne följa med Magnus på den mödosamma resan norrut. Detta omaka par – en man uppfostrad till att tjäna staten och en ung, rik kvinna som vägrar att leva efter samhällets normer – reser tillsammans från den civiliserade huvudstaden upp till den mytiska trakten kring Svartåsen. Området är befolkat av nybyggare, med sitt grovhuggna sätt att bedriva politik och religion, och samer som med sin förkristliga tro alltid har bott runt Svartåsen. Magnus och Lovisa har ingen aning om vad som väntar dem, men resan in i midnattssolens land och mötet med den äldre samekvinnan Ester kommer att för alltid förändra dem. 

**********

Midnattssolens timme innehåller alla de element som jag verkligen gillar i en bok. Jag är oerhört förtjust i att läsa historiska spänningsromaner och den samiska kulturen har i flera år fascinerat mig. Jag har inte läst Cecilia Ekbäcks tidigare roman I varjavinterns land, en den ligger högt på listan på böcker jag vill läsa.

Magnus Stille är svärson till justitieministern i Sverige. Magnus skickas upp till Svartåsen i Lappland för att kartlägga området. Men han är egentligen där för att undersöka omständigheterna till mordet på en tre män som brutalt mördades av en same. Med på resan är också Magnus svägerska Lovisa som har tvingats av sin far att resa med då hennes beteende inte passar in hur en kvinna ska bete sig på den tiden. I alla fall är det vad hennes far anser. Väl upp i Svartåsen så märker de att något inte står rätt till, det vilar ett mörker över det lilla samhället uppe i Svartåsen...

Jag fann boken oerhört fascinerande att läsa, förutom den spännande historien ger boken en insyn i svenskarnas behandling av samer, hur de skulle kristnas och hur marken togs ifrån de, Ekbäck berättat skickligt i denna bok hur samerna har behandlats. Hur de klassas som andra sortens människor, som om de pga av utseendet och sättet de lever på är dummare. Tyvärr det denna rasism inte något som har försvunnit i nutid. Boken är oerhört intressant och då jag älskar när berättelser har en övernaturlig udd så fann jag denna bok speciellt intressant då gränsen mellan verklighet och det övernaturliga mellan varven suddas ut. 

I Midnsattsolens timme är en fantastisk bok, en av den bästa historiska spänningsromaner jag har läst. Förutom det mystiska fallet med de döda männen så tycker jag att Ekbäcks beskrivning av kvinnors liv på 1800-talet i Sverige är fascinerande att läsa om. Magnus svägerska Lovisa kan inte som sin mor och syster anpassa sig och för henne blir det då antingen klostret eller dårhuset, det är upp till Magnus vad hennes öde blir. För det är en mans värld de lever i... 

Tack till Wahlströms och Widstrand förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

An orphaned boy brought up to serve the state as a man. A rich young woman incapable of living by the conventions of society. Neither is prepared for the journey into the heat, mystery, violence and disorienting perpetual daylight of the far North.

Stockholm 1856.

Magnus is a geologist. When the Minister sends him to survey the distant but strategically vital Lapland region around Blackasen Mountain, it is a perfect cover for another mission: Magnus must investigate why one of the nomadic Sami people, native to the region, has apparently slaughtered in cold blood a priest, a law officer and a settler in their rectory.

Is there some bigger threat afoot? Blackasen seems to be a place of many secrets.
But the Minister has more than a professional tie to Magnus, and at the last moment, he adds another responsibility. Disgusted by the wayward behavior of his daughter Lovisa - Magnus's sister-in-law - the Minister demands that Magnus take her with him on his arduous journey.

Thus the two unlikely companions must venture out of the sophisticated city, up the coast and across the country, to the rough-hewn religion and politics of the settler communities, the mystical, pre-Christian ways of the people who have always lived on this land, and the strange, compelling light of the midnight sun.

For Lovisa and Magnus, nothing can ever be the same again.

**********

In the Month of the Midnight Sun contains all the elements that I really like in a book. I am extremely fond of reading historical suspense novels and Sami culture has for years fascinated me. I have not read Cecilia Ekbäcks earlier novel The Wolf Winter. However, it is high on the list of books I want to read.

Magnus Stille is son-in-law to the Minister of Justice in Sweden. Magnus is sent up to Svartåsen (The Black Ridge) in Lapland to survey the area. However, he is really there to investigate the circumstances of the murder of the three men who were brutally murdered by a Sami. On the trip is also Magnus sister-in-law Lovisa who have been forced by her father to travel with Magnus because her behavior does not fit how a woman should behave at the time. At least that's what her father thinks. When they arrive at Svartåsen do they notice that something is not right, there is a darkness over the small village that they are staying at in Svartåsen...

I found the book extremely fascinating to read, in addition to the compelling story does the book also give an insight into the Swedes' treatment of the Sami people, how they were christened and how the land was taken away from them. Ekbäck skillfully tells the reader in this book how the Sami have been treated. How they are classified as different kinds of race and that the appearance and the way they live are dumber. Unfortunately, this kind of racism is not unheard of today. The book is extremely interesting, and I love when stories have a supernatural vibe so I found this book especially interesting because the line between reality and the supernatural is often crossed.

In the Month of the Midnight Sun is an amazing book, one of the best historical suspense novels I have read. Besides the mysterious case of the dead men, do I think Ekbäcks description of women's lives in the 1800s in Sweden was fascinating to read about. Magnus sister-in-law Lovisa cannot like her mother and sister adapt to the life that is expected, and because of that will it either be the cloister or madhouse for her. It is up to Magnus what her fate will be. For it is a man's world they live in...

Thanks to Wahlströms och Widstrand förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment