Saturday 3 March 2018

#BookReview Blodlokan (Blood Hog-weed) by Louise Boije af Gennäs (SWE/ENG)

Blodlokan by Louise Boije af Gennäs
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Efter att Saras pappa dör i en mystisk eldsvåda flyttar hon från Örebro till Stockholm för att starta ett nytt liv. Till en början går allt nästan för bra: kaféjobbet byts mot en anställning på pr-byrå och det torftiga rummet i förorten ersätts av en lyxig lägenhet på Östermalm.

Men snart utsätts hon för märkliga och obehagliga händelser, och hotet mot Sara och hennes familj känns alltmer påtagligt. Det blir uppenbart att någon tror att hon har den avgörande nyckeln till något viktigt men vem? Och till vad?

I MOTSTÅNDSTRILOGIN skildrar Louise Boije af Gennäs en ung kvinnas kamp mot det etablerade maktmaskineriet. Det är en nervkittlande lek med verklighet och fiktion, där ingenting är som det verkar och där sanningen kan komma att förändra allt.


**********

I Blodlokan får vi följa Sara som har flyttat från Örebro till Stockholm efter att hennes pappa har gått bort. I början känns livet mörkt i en lägenhet med en jobbig hyresvärdinna och kaféjobbet är krävande, men ett slumpmöte på kaféet blir starten till ett nytt liv, med ett toppenjobb och en ny lyxig lägenhet. Men det sker besynnerliga saker runtomkring Sara och hon känner sig hotad. Är hon paranoid eller är det någon som är efter henne och i sådana fall varför?

Blodlokan är den första delen i trilogi och jag blev som uppslukad av boken och dess spännande handling. Boken börjar med att Sara etablerar sig i Stockholm, och allting verkar frid och fröjd men konstiga händelser sker omkring henne, och efter att ha hittat en massa mappar hemma i hennes pappas arbetsrum börjar hon fundera på vad hennes pappa egentligen höll på med. Snart står det klart att något skumt pågår, eller så är det Sara det är fel på.

Något som jag tyckte var väldigt intressant var alla artiklar som var bifogade i handlingen, verkliga artiklar på skandaler som har tystats ner under årtionden. Samt även artiklar på oklarheter kring mordet på Olof Palmes samt journalisten Cats Falck som försvann och sedan hittade död i en bil i Hammarbykanalen tillsammans med en väninna. Varför har Saras pappa samlat på alla dessa artiklar? Vad är det som pågår?

Blodlokan är en spännande bok och jag ser verkligen fram emot att läsa nästa bok i serien, speciellt då denna bok slutade väldigt överraskande och jag vill veta vad Sara ska göra härnäst.


Tack till Bookmarks förlag för recensionsexemplaret

ENGLISH REVIEW

Sara moves from Örebro to Stockholm to start a new life after her father dies in a mysterious fire. At first, everything is going too well: the cafe job is changed to a job at the agency and the meager space in the suburb is replaced by a luxury apartment in Östermalm.

But soon strange and unpleasant events start to occur around her, and the threat to Sara and her family feels increasingly obvious. It becomes apparent that someone thinks she has the crucial key to something important but who? And what?


Louise Boije of Gennäs portrays a young woman's struggle against the established power machinery in the Opposition Trilogy. It's a thrilling game with reality and fiction, where nothing is as it seems and where truth can change everything.

**********

In Blood Hog-weed do we get to follow Sara who has moved Örebro to Stockholm after her father has died. At first, life feels dismal in an apartment with a harsh landlady and the cafe job is demanding, but a random meeting at the cafe will be the start of a new life, with a top job and a new luxury apartment. Strange things are happening around Sara and she feels threatened. Is she paranoid or is someone after her and in that case why?

Blood Hog-weeds is the first book in a trilogy and I was engrossed with the thrilling story. The book begins with Sara establishing herself in Stockholm, and everything seems delightful after she gets the new job, but strange events happen around her, and she begins to wonder what her dad really was doing after finding a lot of folders at home in her father's workroom. Soon it is clear that something is going on, or something is wrong with Sara.

Something that I thought was very interesting was all the articles that were interwoven with the story, actual articles on scandals that have been silenced for decades. As well as articles about uncertainties surrounding the murder of Olof Palmes as well as the journalist Cats Falck who disappeared and then found dead in a car in the Hammarby Canal along with a friend. Why has Sara's dad collected all these articles? What is going on?

Blood Hog-weed is a thrilling book and I'm really looking forward to reading the next book in the series, especially since this book ended very surprisingly and I want to know what Sara will do next.

Thanks to Bookmarks förlag for the review copy!

1 comment:

  1. I love it when a book makes me crave the next one, but I hate waiting for it. Hope this one is already available so you don't have to wait.
    sherry @ fundinmental

    ReplyDelete