Thursday 8 March 2018

#BookReview Mot den glittrande snön vid världens ände by Eowyn Ivey (To The Bright Edge of the World) (SWE/ENG) @BazarforlagSE


To The Bright Edge of the World by Eowyn Ivey
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Vintern 1885 leder krigshjälten överste Allen Forrester en liten grupp män på ett omöjligt uppdrag: att resa uppför Wolverinefloden och kartlägga dess vidsträckta och vilda Alaskamiljö. Bakom sig lämnar han sin nyblivna fru Sophie, gravid med deras första barn, och Forrester skriver ner sina extraordinära äventyr med hoppet att hans dagbok når henne om han inte återvänder - för vem vet vad som finns bakom flodens krök dit ingen tidigare nått.

Omgivningarna kring Wolverinefloden är häpnadsväckande vackra och svårtillgängliga. Medan de kartlägger trakterna och samlar information om indianfolken, vars kunskap om naturen är olik allt de tidigare lärt sig, upptäcker Forrester och hans män den tunna gränsen mellan människa och vilt djur, levande och döda. Männen vet att de kommer att stå inför prövningar som hunger och livsfara, men kan inte komma ifrån känslan att något större, någon mystisk kraft, hotar deras liv.

Samtidigt, i Vancouver, drömmer Sophie om att få resa vid sin mans sida. Hon vet inte att vintern kommer att kräva lika mycket av henne som av hennes man, och att både hennes hopp och mod kommer att bli testade till bristningsgränsen. Hon upptäcker en ny teknik, fotograferingen. Kan den hjälpa henne genom de långa månaderna?

Sanningarna Allen och Sophie upptäcker under loppet av detta deras ödesmättade år kommer att förändra deras, och alla deras efterlevandes, liv för alltid.


**********

Böcker i dagboksform är egentligen inte min favoritberättarteknik. Jag kan ha svårt att komma människor in på livet när böcker består av brev eller dagboksanteckningar.

När det gäller Mot den glittrande snön vid världens ände så funkar det till en viss del. Jag känner att Allen Forresters anteckningar var mer spännande att läsa än hans frus Sophie. Men jag tror det beror mycket på att Allens anteckningar är mer intressanta då man får följa honom och hans kamrater medan de utforskar Alaska. Medan hemma i Vancouver så får man Sophies dagliga livsöden, som till början var intressanta men när intresset för fåglar tog över hennes liv och hon blev besatt i fotografering så kände jag att mitt intresse dalade en aning. Förutom Allen och Sophies berättelser så får vi även ta del av brev mellan en nutida släkting till Allen och en museiintendent i Alaska och jag fann denna korrespondens väldigt angenäm att följa.

En sak som jag bara måste nämna angående handlingen i boken är det besynnerliga som händer i handlingen, ögonblick av magisk realism, sådant som är svårt att förklara. Det älskade jag. Det är något väldigt spännande med sådant som inte riktigt kan förklaras som övergår förnuftet och det har Eowyn Ivey verkligen lyckats få fram i boken.

Mot den glittrande snön vid världens ände är en intressant bok och perfekt om du är ute efter en bok lite ute över det vanliga.

Tack till Bazar Förlag för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Set again in the Alaskan landscape that she bought to stunningly vivid life in THE SNOW CHILD, Eowyn Ivey's new novel is a breathtaking story of discovery and adventure, set at the end of the nineteenth century, and of a marriage tested by a closely held secret.
Colonel Allen Forrester receives the commission of a lifetime when he is charged to navigate Alaska's hitherto impassable Wolverine River, with only a small group of men. The Wolverine is the key to opening up Alaska and its huge reserves of gold to the outside world, but previous attempts have ended in tragedy.

For Forrester, the decision to accept this mission is even more difficult, as he is only recently married to Sophie, the wife he had perhaps never expected to find. Sophie is pregnant with their first child, and does not relish the prospect of a year in a military barracks while her husband embarks upon the journey of a lifetime. She has genuine cause to worry about her pregnancy, and it is with deep uncertainty about what their future holds that she and her husband part.

A story shot through with a darker but potent strand of the magic that illuminated THE SNOW CHILD, and with the sweep and insight that characterised Rose Tremain's The Colour, this new novel from Pulitzer Prize finalist Eowyn Ivey singles her out as a major literary talent.


**********

Books in a diary form are not really my favorite storytelling technique. I can have trouble getting into characters life when books consist of letters or diary notes.

In that case of To The Bright Edge of the World does the diary form technique work to a certain extent. I feel that Allen Forrester's notes were more interesting to read than his wife Sophie's notes. However, I think it's because Allen's notes are more interesting since you follow him and his comrades while they explore Alaska. While home in Vancouver, one gets Sophie's daily life, which at first was interesting, but when the interest in birds took over her life and she became obsessed with photography, did I feel my interest dropped a little. In addition to Allen and Sophie's stories, we also get a side-story with letters from a contemporary relative to Allen and a museum curator in Alaska, and I found this correspondence very interesting to follow.

One thing that I just have to bring up about the book's story is the strange things that happen, moments of magical realism, which is hard to explain. I loved that. There is something very exciting about things that cannot really be explained by reason, and Eowyn Ivey has really succeeded in getting the magical realism to work in this book.

To The Bright Edge of the World is an interesting book and perfect if you are looking for a book that is a little bit out of the ordinary.

Thanks to Bazar Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment