Sunday 1 July 2018

#BookReview Stormsystern (The Storm Sister) by Lucinda Riley (SWE/ENG) @BazarforlagSE @lucindariley

Stormsystern by Lucinda Riley
My rating: 4.5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Den begåvade seglaren Ally D'Aplièse är mitt i förberedelserna inför ett av världens mest utmanande tävlingsrace när nyheten om hennes fars död når henne. Hon tar farväl av sitt livs kärlek, en man hennes familj inte vet existerar, och skyndar tillbaka till sitt barndomshem, ett förtrollande château där hon och hennes fem systrar - alla adopterade som nyfödda - växte upp. När systrarna samlats tilldelas de alla varsin ledtråd som ska leda dem i sökandet efter sina ursprung.

Efter en fruktansvärd olycka lämnar Ally haven. Den ledtråd hon fått av sin döde far leder henne till Norge, och omgiven av den majestätiska skönheten i ett okänt fädernesland upptäcker Ally en etthundra år gammal historia om Anna Landvik, en begåvad sångerska med en överraskande koppling till kompositören Edvard Grieg. Men ju mer Ally lär sig om Anna, ju mer börjar hon ifrågasätta vem hennes adoptivfar, Pa Salt, egentligen var - och varför hennes sjunde syster saknas.

Lucinda Rileys spännande berättelse för samman två starka kvinnor, åtskilda av ett decennium, och väver ihop deras liv i en oförglömlig roman om familj, kärlek och identitet.

Stormsystern är den andra boken i en unik serie om sju böcker baserad på legenden om Plejaderna, de sju systrarnas stjärnkonstellation, och har gjort stor internationell succé.


**********

Stormsystern är den andra boken i De sju systrarna serien av Lucinda Riley och boken är alldeles fantastisk! Böckerna är skriva på ett sätt att det gör inget om man läser dem i en annan ordning. Dock kan det vara en bra idé att läsa dem från början. För att på så sätt följa de sju adopterade systrarna medan de i bok för bok finner sin historia. Det händer lite saker i deras liv i böckerna som kan vara intressant att följa kronologiskt. 

I stormsystern är det Ally D'Aplièse tur att finna sina rötter. Förlusten av faderns bortgång tär på henne och inom kort drabbas hon på nytt av dödsbud som förkrossar henne. Någon nära henne har drunknat. Ally som alltid älskat att segla klarar inte längre det och det är nu ledtråden som hennes far gav henne kommer in i bilden. Ledtråden tar henne till Norge och till historien om Anna Landvik, en begåvad sångerska som levde för hundra år sedan.

Lucinda Riley visar än en gång vilken mästarinna hon är på att skriva berättelser med två olika tidslinjer. Att bokens berättelse i detta fall utspelas mycket i Norge tycker jag är mycket spännande. Det är ju nästan som hemma samt att jag älskar att kompositören Edvard Grieg spelar en stor roll i boken handling. Stormsystern är en roman som är svår att lägga ifrån sig och jag verkligen älskade att följa både Ally och Annas äventyr. Jag grämde mig kopiöst mycket när Annas berättelse tog slut. Jag vill ju veta vad hände härnäst. I och för sig fick man ju veta när man läste Allys berättelse vad som hände, men jag hade allt bra gärna läst Annas egna berättelse än att få höra hennes "egna ord".

Fantastiskt bok! Rekommenderas varm!

Tack till Bazar Förlag för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW


Ally D'Aplièse is about to compete in one of the world's most perilous yacht races, when she hears the news of her adoptive father's sudden, mysterious death. Rushing back to meet her five sisters at their family home, she discovers that her father - an elusive billionaire affectionately known to his daughters as Pa Salt - has left each of them a tantalising clue to their true heritage.

Ally has also recently embarked on a deeply passionate love affair that will change her destiny forever. But with her life now turned upside down, Ally decides to leave the open seas and follow the trail that her father left her, which leads her to the icy beauty of Norway...

There, Ally begins to discover her roots - and how her story is inextricably bound to that of a young unknown singer, Anna Landvik, who lived there over 100 years before and sang in the first performance of Grieg's iconic music set to Ibsen's play 'Peer Gynt'. As Ally learns more about Anna, she also begins to question who her father, Pa Salt, really was. And why is the seventh sister missing?

Following the bestselling The Seven Sisters, The Storm Sister is the second book in Lucinda Riley's spellbinding series based loosely on the mythology surrounding the famous star constellation.

*********

The Storm Sister is the second book in the Seven Sisters series by Lucinda Riley and the book is amazing! All the books in the series are written in a way that does not matter if you read them in whatever order you want. However, I would say that it's a good idea to read them from the beginning, in order to follow the seven adopted sisters while each of them finds their roots. There are some things happening in their lives in the books that may be interesting to follow chronologically.

In The Storm Sister is it Ally D'Aplièse turn to find her roots. Her father's death hits her hard, and soon she faces another devastating blow when someone close to her drowns. Ally, who always loved to sail, feel that she can't return to the sea and it is now the clue that her father gave her to come into the picture. The clue takes her to Norway and to the story of Anna Landvik, a talented singer who lived one hundred years ago.

Lucinda Riley shows once again that she's a master when it comes to writing stories with two different timelines. It's very exciting that the book story is taking place a lot in Norway. It's almost like home, and I love that composer Edvard Grieg plays a big part in the book story. The Storm Sister is a novel that is hard to put away and I really loved to follow Ally and Anna's adventures. I was vexed when Anna's story ended. I want to know what happened next. Of course, we do get to know what happened next in Anna's life while reading Ally's story. However, I would have loved reading the story as it unfolds not just as snippets in Ally's story.

Fantastic book! Highly recommended!

Thanks to Bazar Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment