Tuesday 25 September 2018

#BookReview Bilder av henne (Pieces of Her) by Karin Slaughter (SWE/ENG) @SlaughterKarin

Pieces of Her by Karin Slaughter
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Mamma. Hjälte. Lögnare. Mördare. Tänk om den du känner bäst visar sig vara en främling?

Andrea vet allt om sin mamma Laura: Hon vet att hon har bott hela sitt liv i den lilla kuststaden Belle Isle, där alla känner alla. Hon vet att hennes mamma inte har några som helst hemligheter. För vi känner ju alla våra mödrar utan och innan. Eller -

Men en dag, under en vanlig shoppingtur i gallerian, tar bådas liv en våldsam vändning. En ung man attackerar utan förvarning flera människor och Laura är den som oskadliggör honom på ett oroväckande kallblodigt sätt. Med ens riktas polisens misstankar från mannen mot Laura. Har Andreas mamma gjort sig skyldig till mord? Vem är hon egentligen?

Andrea tvingas ge sig av på jakt efter svar. Ett sökande som för henne över hela USA och trettio år tillbaka i tiden, till en tid när Laura hade ett annat namn och levde ett helt annat liv.


**********

BILDER AV HENNE är en otroligt bra thriller, en nervkittlande thriller med härliga överraskningar. Jag hade svårt att sluta läsa när jag väl började läsa boken och jag fann både Andreas och Lauras berättelser lika intressanta. Början av boken är så otroligt bra. Andra fyller år och hennes mamma och hon är på lunch i en galleria. Plötsligt öppnar en man upp eld och Andrea bevittnar hur hennes mamma oskadliggör honom. Vem är hennes mamma egentligen? Hur kan hon utan problem ta sig an en beväpnad man? Och är faran verkligen över? Som om detta inte är illa nog verkar polisen se hennes mammas gärning inte som ett hjältedåd utan som något misstänksamt...

Karin Slaughter har seglat upp i topp listan på favoritförfattare. Jag har ännu inte hunnit läsa mer än några av Slaughters böcker, men det gör mig bara glad för jag har så mycket kvar att läsa. BILDER AV HENNE är den allra nyaste Slaughter boken som släpps och den är fantastiskt bra. En tjock härlig bok som jag bara inte kunde sluta läsa. Man får följa både Andrea in nutid när hon försöker ta reda på mer om sin mor samt den unga Laura trettio år tidigare. Vad hände egentligen för trettio år sedan?

Jag slukade boken med hull och hår! Läs den, den är fantastiskt bra!

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

What if the person you thought you knew best turns out to be someone you never knew at all ...?

Andrea knows everything about her mother, Laura. She knows she’s spent her whole life in the small beachside town of Belle Isle; she knows she’s never wanted anything more than to live a quiet life as a pillar of the community; she knows she’s never kept a secret in her life. Because we all know our mothers, don’t we?

But all that changes when a trip to the mall explodes into violence and Andrea suddenly sees a completely different side to Laura. Because it turns out that before Laura was Laura, she was someone completely different. For nearly thirty years she’s been hiding from her previous identity, lying low in the hope that no one would ever find her. But now she’s been exposed, and nothing will ever be the same again.

The police want answers and Laura’s innocence is on the line, but she won’t speak to anyone, including her own daughter. Andrea is on a desperate journey following the breadcrumb trail of her mother’s past. And if she can’t uncover the secrets hidden there, there may be no future for either one of them...


**********

PIECES OF HER is an incredibly good thriller, with many delightful twist and turns. I could hardly stop reading when I started to read the book and I found both Andreas and Laura's stories to be equally interesting. The beginning of the book is so amazingly good. It's Andreas birthday and her mother and she is out for lunch. Suddenly a man opens fire and Andrea witnesses how her mother disarms him. Who is her mom? How can she, without a problem, take on an armed man? And is the danger really over? As if this is not bad enough, the police seem to see her moms' act not as a act of heroism but as something suspicious ...

Karin Slaughter has sailed up in the top list of my favorite writers. I have not yet read more than handful of Slaughter's books, but I'm just glad I have so much left to read. PIECES OF HER is the newest Slaughter book that is released and it is amazingly good. A thick lovely book that I just could not stop reading. You follow Andrea in the present time as she tries to find out more about her mother as well as the young Laura thirty years earlier. What really to Laura that made her leave her old life behind?

This book caught me hooked line and sinker! Read it, it's fantastic!

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

1 comment:

  1. I have almost every one of her books on my tbrm but haven't read any yet. One of hers is our FB BOTM but I don't think I will get it read for the end of the month but do need to get to her xxx

    Lainy http://www.alwaysreading.net

    ReplyDelete