Sunday 30 September 2018

#BookReview Och blomstren dö (And the flowers die) by Rebecka Edgren Aldén (SWE/ENG) @edgrenalden @norstedts

Och blomstren dö by Rebecka Edgren Aldén
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Gloria följer med sin nye pojkvän Adam till hans familjs skärgårdshus för några lugna dagar i värmen. De har helt olika bakgrund, men båda har minnen från ön Adam har alltid semestrat på Ekudden, medan Gloria tillbringade ett par somrar på ön i tidiga tonåren då hennes mamma hyrde ett hus med sitt feministiska kollektiv.

Hon känner sig inte helt välkommen på Ekudden, och redan första kvällen kommer hon på kant med Adams familj. Det är också något märkligt med stämningen bland öns bofasta. De är uppdelade i två läger som inte talar med varandra. Under sina promenader på ön får hon dessutom känslan av att vara iakttagen.

Allt detta väcker obehagliga minnen och frågor. Vad är det hennes mamma velat dölja under alla år? Och vad hände egentligen den där sista sommaren på ön när 16-årige Jimmy dog? En dag går Gloria förbi kollektivhuset, som stått övergivet i tjugo år. Där gör hon en fasansfull upptäckt, som hon snart förstår har med hennes förflutna att göra.

Och blomstren dö är en psykologisk thriller om mörka hemligheter, lojalitet och val på liv och död.

*********

OCH BLOMSTREN DÖ är en fantastisk thriller som äger rum på en idyllisk svensk ö. För er som är nyfikna är bokens titel från en rad i en svensk psalm. Och ja det spelar en roll i berättelsen. Det är ett tag sedan jag läste den här boken, men det är en bok som jag fortfarande kommer ihåg klart. Det är en bok vars handlingen fångade mitt intresse från första sidan. 

Gloria trodde att hon skulle ha några mysiga dagar på ön med sin nya pojkvän, men det allra första mötet med Adams familj går inte lika bra som hon hade hoppats. Det finns två grupperingar på ön och Adams familj är mycket rik och inte så vänlig med de mindre lyckade. Gloria själv har ett mycket fläckigt förflutet. Hon växte upp utan att veta vem hennes pappa var och hennes mamma bodde i några år i en feministisk kollektiv just på denna ö.

Hon önskar snart att hon inte hade kommit till ön. Adams familj består av en massa snobbar, och det finns många konstiga människor på ön. Sedan gör hon en fasansfull upptäckt i det gamla huset där hon och hennes mamma bodde i för flera år sedan. Snart kommer mörka hemligheter att avslöjas ...

OCH BLOMSTREN DÖ är den första boken jag har läst av Rebecka Edgren Aldén. men jag vill läsa fler böcker av henne. Jag älskar thrillers var handling utspelas på idylliska ställen som t.ex. en liten ö där alla känner varandra. Det är en jättebra bok, och jag rekommenderar det varmt.

Tack till Norstedts för recensionexemplaret!


ENGLISH REVIEW

Gloria accompanies her new boyfriend Adam to his family's archipelago house for a few cool days in the heat. They have quite different backgrounds, but both have memories from the island. Adam always has a holiday in Ekudden, while Gloria spent a few summers on the island in her early teens when her mother rented a house with her feminist collective.

She does not feel very welcome at Ekudden, and already the first evening she gets at odds with Adam's family. There is also something strange about the atmosphere among the residents of the island. They are divided into two camps that do not speak to each other. During her walks on the island, she also gets the feeling of being watched.

All this raises unpleasant memories and questions. What's that her mother has been hidden for years? And what really happened that last summer on the island when 16-year-old Jimmy died? One day Gloria goes past the collective house, which has been abandoned for twenty years. There she makes a horrendous discovery, which she soon understands has something to do with her past.

And the flower die is a psychological thriller about dark secrets, loyalty, and choices of life and death.


********

AND THE FLOWERS DIE is one fabulous thriller that takes place on an idyllic Swedish island. For those of you that are curious is the title of the book from a line in a Swedish psalm. And, yes it plays a role in the story. It's been a while since I read this book, but it's a book that I still remember clearly. The book story is one that caught my interest from the very start.

Gloria thought she would have some great days on the island with her new boyfriend, but the very first meeting with Adam's family goes not as well as she had hoped. There are two sides on the island and Adam's family is very rich and not that friendly with the less fortuned. Gloria herself has a very checkered past, growing up without knowing her father and her mother living for some years in a feminist collective.

She soon wishes she had not come to the island. Adam's family is a bunch of snobs, and there are very strange people on the island. Then, she makes a horrific discovery at the old house where she and her mother lived years ago. Soon dark secrets will be revealed...

AND THE FLOWERS DIE is the first book I've read by Rebecka Edgren Aldén. but I want to read. I love thrillers set on idyllic places like a small island where everyone knows each other. It's a great book, and I recommend it warmly.

Thanks to Norstedts for the review copy!

No comments:

Post a Comment