Wednesday 1 May 2019

#BookReview En högre rättvisa (A Higher Justice) by Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt (SWE/ENG) @norstedts

En högre rättvisa by Michael Hjorth
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Kriminalpsykologen Sebastian Bergman har förlikat sig med tanken på att hans dagar på Riksmord är förbi och har återgått till att hålla föreläsningar och skriva böcker. Den enda från teamet han har sporadisk kontakt med är Ursula. Sin dotter Vanja har han inte hört av på fyra månader.

Vanja är inte heller kvar på Riksmord, hon har ett tillfälligt jobb som kriminalare i Uppsala. Sedan en månad tillbaka arbetar hon med att utreda en serie våldtäkter, där gärningsmannen smyger sig upp på sina offer bakifrån, söver dem med en spruta och placerar en säck över huvudet innan han fullbordar övergreppet.

När ett av offren dör kopplas Riksmord in, och snart också Sebastian Bergman.

Åter samlade tvingas teamet att lägga sina personliga problem och strider åt sidan för att fånga den brutale våldtäktsmannen som fortsätter sätta skräck i Uppsala. Så småningom finner de ledtrådar som tyder på att offren inte är slumpvis utvalda.

Men vad är kopplingen mellan dem? Och varför verkar så många personer inte vilja att gärningsmannen avslöjas?


**********

En högre rättvisa är den första boken jag har läst i serien av Sebastian Bergman. Dock har jag sett alla filmatiserade avsnitt och jag älskar serien. Efter att ha läst denna bok kan jag även konstatera att läsa om Sebastian Bergman och resten av karaktärerna är lika intressant som att se på tv-serien. Samt att Sebastian Bergman är precis lika självisk och stundtals otrevlig som han är i tv-serien. Dock kan jag ändå inte låta bli att gilla honom. Det kan bero på att jag ser Rolf Lassgård framför mig under bokens gång och han är inte bara en fantastisk skådespelare han passar perfekt som Sebastian. Fallet är fängslande och jag gillar verkligen hur man sakta men säkert inser mer och mer vad som binder de olika offren ihop. Slutet är chockerande och hemskt och nu längtar jag efter att läsa fortsättningen!

En högre rättvisa är precis min typ av kriminalare. Suveräna karaktärer och en fängslande handlingen med ett slut som verkligen överraskade mig.

Ett stort tack till Norstedts för recensionsexemparet!

ENGLISH REVIEW


The crime psychologist Sebastian Bergman has reconciled with the idea that his days at the Homicide Squad are over and has returned to holding lectures and writing books. The only one from the team he has occasional contact with is Ursula. it's been four months since his daughter Vanja spoke to him.


Vanja is also not staying at the Homicide Squad
, she has a temporary job as a detective in Uppsala. For a month now has she been working on investigating a series of rapes, where the perpetrator sneaks up on her victims from behind, sweeping them with a syringe and placing a sack over her head before completing the assault.

When one of the victims dies is the Homicide Squad 
is contacted, and soon also Sebastian Bergman.

Once again, the team is forced to put their personal problems and fight aside to capture the brutal rapist who continues to fear in Uppsala. Eventually, they find clues that indicate that the victims are not randomly selected.

But what is the connection between them? And why do so many people not want the offender to be revealed?

**********

A Higher Justice is the first book I have read in the Sebastian Bergman series. However, I have seen all the filmed episodes and I really love the series. After reading this book can I also say that I like to read about Sebastian Bergman and the rest of the characters just as much as I enjoy watching the tv-series. I can also say that Sebastian Bergman is just as selfish and sometimes unpleasant as he is in the TV series. However, I cannot help but like him. It may be because I see Rolf Lassgård in front of me during the progress of the book and he is not only a fantastic actor he fits perfectly as Sebastian. The case is captivating and I really like how you slowly but surely realize more and more what binds the different victims together. The end is shocking and horrible and now I long to read the next book!

A Higher Justice is just my kind of crime novel. Superb characters and a captivating plot with an end that really surprised me.


A big thank you to Norstedts for the review copy!

1 comment:

  1. glad you enjoyed it and it looks like one i would enjoy too.
    sherry @ fundinmental

    ReplyDelete