Thursday 16 February 2017

#BookReview Kan man dö två gånger? (Can you die twice?) by Leif G.W. Persson (SWE/ENG)

Kan man dö två gånger? by Leif G.W. Persson
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Sjöscouten Edvin sätts i land på Ofärdsön i Mälaren för att plocka svamp. Istället hittar han en halvt begravd dödskalle.

Trots att Edvin bara är tio år har han genast situationen klar för sig. Han lägger kraniet i en plastpåse, rymmer från scoutlägret och åker raka vägen hem till sin granne - kriminalkommissarie Evert Bäckström.


*********

Med tanke på vilket stor namn Leif G.W. Persson är i Sverige och med tanke på att kriminalare är en favorit genre så känns det lite konstigt att jag innan denna bok faktiskt inte hade läst en enda bok av GW tidigare. Det har helt enkelt inte blivit av. Däremot har jag hört talas om Evert Bäckström, inget speciellt gott. Så jag såg fram emot att läsa Kan man dö två gånger? och se vad jag skulle tycka om boken.

Själva handlingen var intressant då det handlar om en besynnerlig mordgåta. En dödskalle hittas, identitet säkerställs och man upptäcker att personen i fråga har redan blivit dödförklarad en gång tidigare, och det råder inga som helst tvivel om att rätt person dödförklarades första gången. Eller? Det är i alla fall vad Bäckström och hans gäng måste klura ut. Och det är en synnerligen intressant utredning som kommer att sträcka sig utomlands.

Kan man dö två gånger? är en välskriven kriminalroman. Jag kom att tycka väldigt mycket om GWs sätt att skriva, sakligt, finurligt och mellan varven väldigt roligt. Fallet är intressant, men vid sidan om det älskar jag verkligen att läsa om hur Bäckström driver den nya åklagaren till vansinne. På sitt eget sätt. Faktum är att Bäckström må vara en man med många fördomar, men jag gillar honom ändå och lilla Edvin, grannpojken som hittade dödskallen är störtcharmig.

Allt som allt, en mycket bra bok och trots att jag inte läst en enda bok i serien innan så var handlingen lätt att hänga med i, mycket tack vare att karaktärerna var så välutvecklade och intressanta.

Tack till Albert Bonniers Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW


Boy scout Edvin is put ashore on the isle of Ofärd (misfortune) in Mälaren to pick mushrooms. Instead, he finds a half-buried skull.

He immediately knows what he has to do. He put the skull in a plastic bag, can accommodate from scout camp and go straight home to his neighbor - Inspector Evert Backstrom.


*********

Considering what big name Leif G. W. Persson is in Sweden and given that the crime novels is a favorite genre of mine, is it a bit strange that I have not read a single book of GW before I read this one. I simply haven't had time for them. However, I have heard of Evert Backstrom, nothing special good to be honest. So, I looked forward to reading Can you die twice? and see what I would think of the book.

The story was interesting because the murder mystery is quite odd. A skull is found, the identity is confirmed and then it's discovered that the person in question has already been declared dead once before, and there is no doubt that the right person was declared dead the first time. Or is it so clear? Backstrom and his gang must figure out what's going on because you can't die twice. And it's a very interesting investigation that will extend overseas

Can you die twice? is a well-written crime novel. I came to like it very much thanks to GW's writing style. It's factual, clever and now and then funny. The case is interesting, but besides that, did I really love to read about how Backstrom, in his own way, is driving the new prosecutor to madness. The fact is that Backstrom may be a man of many prejudices, but I like him anyway and little Edvin, the neighbor boy who found the skull is truly charming.

All in all is the book very good, and although I have not read a single book in the series before so was the plot easy to keep up with, thanks to the characters were well developed and interesting.

Thanks to Albert Bonniers Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment