Wednesday 7 June 2017

#BookReview The Strawberry Girl (Målarens musa) by Lisa Stromme (SWE/ENG) #BookBloggers

The Strawberry Girl by Lisa Stromme
My rating: 4.5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Sommaren 1893. Den norska fiskebyn Åsgårdstrand förbereder sig för turisternas ankomst, för de välbärgade familjerna och bohemiska konstnärerna.

Johanne Lien tar anställning som husa hos den förmögna familjen Ihlen och blir snart den några år äldre dottern Tulliks förtrogna. Ingen i familjen vet om att Tullik har ett kärleksförhållande med konstnären Edvard Munch, och Johanne finner sig snart indragen i hemlighetsmakeriet. Men hur mycket är Johanne villig att riskera för att bevara deras hemlighet?

I Målarens musa skapar Lisa Strømme sin egen version av historien bakom Skriet, en av Munchs mest kända målningar.


**********

Jag läste klart Målarens Musa sent igår kväll, det var inte min plan, men jag kunde helt enkelt inte sluta läsa boken. Den glödande kärlekshistorian mellan Tullik och Edvard Munch kom att bli så intensiv och så fylld av galenskap att jag inte kunde sluta läsa boken. Som om jag hade smittats av den besatthet som rådde i boken.

Handlingen börja med att Johanne tar anställning hemma hos familjen Ihlen och möter Tullik. Tullikdras till den bohemiska konstnären Edvard Munch, en man vars tavlor är så syndiga att Johanne råds av sin mor att aldrig titta på den. Men Johanne som drömmer om att måla, kan inte låta bli att fängslas av Munch och hans tavlor och utan hennes mors vetskap så låter Munch Johanne måla hemma hos honom.

Men det är Tulliks och Edvards kärlekshistoria som ställer allting på spel för Johanne. Hur långa ska hon kunna skydda sin vän? Och hur kommer allting att sluta. För den djärva Tullik vill ha Edvard till varje pris, men Edvard, ja han må vara fängslad av Tullik, men målandet kommer alltid att vara hans första älskarinna.

Målarens musa är en fängslade bok som börjar förrädiskt lågmält men i och med den förbjuda romansen mellan Tullik och Edvard mer och mer blir besatt blir också handlingen mer och mer intensiv och till slut måste det blir ett utlopp. Frågan är hur kommer allting att sluta?

Boken är oerhört bra skriven. Jag kunde verkligen se tavlorna och miljöerna framöver mig och detta är utan tvekan en bok om man både är intresserad av att lära sig mer om Munch, men även om man älskar att läsa en historiska romaner som griper tag i en. Eller både och!

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Summer 1893, and the Norwegian fishing village of Åsgårdstrand is preparing for the arrival of well-to-do guests and bohemian artists from the city. Local girl Johanne Lien dutifully gathers berries for tourists and poses barefoot for painters as ‘The Strawberry Girl’.

Johanne becomes a maid for the wealthy Ihlen family, whose wayward daughter Tullik recruits her as a go-between in her pursuit of the controversial painter Edvard Munch. Before long, Johanne is drawn into the raw emotion of Munch’s art and his secret liaison with Tullik. But when she is asked to hide more than just secrets, Johanne must decide whether to take the risk…

Lisa Stromme brings alive the tumultuous love affair that inspired one of the most famous paintings of all time, in a vivid and bewitching story of innocence, creativity and desire.

**********

I finished The Strawberry Girl late last night. That it was not my plan, but I simply could not stop reading the book. The passionate love story between Tullik and Edvard Munch was getting so intense and so filled with madness that I could not stop reading the book. As if I had been infected with the obsession that existed in the book.

The story begins with Johanne taking a job at the family Ihlen and meets Tullik. Tullik is attracted to the bohemian artist Edvard Munch, a man whose paintings are so sinful that Johanne is advised by his mother never to look at it. But, Johanne, who dreams of being a painter herself, is intrigued by Munch and his paintings, and without her mother's knowledge, is Munch letting Johanne paint at his home.

However, it is Tulliks and Edvard's love story that puts everything at risk for Johanne. How long will she be able to protect her friend? And how is everything going to end? For the bold Tullik wants Edvard at all costs, but for Edvard, despite being enthralled by Tullik, will painting always be his first love.

The Strawberry Girl is a captivating book that begins deceptively slow, but as the forbidden romance between Tullik and Edvard gets more and more obsessive and wild does the story become more and more intense and eventually, there must be an outlet in some way. The question is how is everything going to end?

The book is extremely well written. I could see the paintings and the environments before my eyes as I was reading the book and this is undoubtedly a book for you if you are interested in learning more about Munch, or if you love to read a historical novel that will grip you. Or both!

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment