Monday 19 June 2017

#BookReview Selfies (The Scarred Woman) by Jussi Adler-Olsen (SWE/ENG) @albertbonniers

Selfies by Jussi Adler-Olsen
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Avdelning Q håller som vanligt till i Köpenhamnspolisens källarrum, men står nu inför stora utmaningar. Dels vad gäller arbetet, men också på det personliga planet. Gruppens sammanhållande länk Rose har nämligen sjunkit ner i en psykos vars trådar leder långt tillbaka in ett mörkt förflutet. Ett förflutet där ett grymt brott kan ha begåtts.

Det har kommit ledningen till känna att uppklarningsstatistiken för Avdelning Q ligger långt under det förväntade. Utan Roses hjälp måste de tre återstående medlemmarna – den karismatiske ledaren Carl Mørck, mystiske Assad och det senaste tillskottet Gordon – kämpa för att övertyga dem om att de ska få fortsätta sitt arbete. Samtidigt hittas en äldre kvinna mördad i Kongens Have och en galen bilist har inlett en dödlig jakt på unga kvinnor, medan nya brott planeras på en helt annan plats. Har händelserna ingenting med varandra att göra, eller finns ett samband begravt någonstans?


**********

Selfies är bok 7 i Avdelning Q och är den första boken jag läser i serien. Nu är det så att jag länge velat läsa serien, då böckerna verkar väldigt bra, men jag har inte hunnit med dem (Så många böcker, så lite tid). Men då jag fick hem denna bok för att läsa och recencera tyckte jag att det var ett utmärkt tillfälle att se om denna serie var för mig. Jag har sett varje film som gjorts av böckerna och tack vare det så kände jag att jag var bekant med både Carl Mørck och Assad.

Handlingen var lätt att komma in i, det är flertal sidospår varav flera av dem har länkar till varandra, vilket visar sig längre fram i boken. Detta är en av de sällsynta fall där jag faktiskt känner sympati för mördaren i boken (den galna bilisten som verkar vara ute efter en viss typ av offer), inte för att jag tycker att mord är acceptablet, utan för att personen i fråga har verkligen drivits till bristningsgränsen samt att offfren är inte direkt några personer man känner sympati för. Tre utav tjejerna som blir måltavlor får vi följa i ett sidospår och det är skrämmnade att läsa hur de snyltar på samället.

Men utav allting som pågår i boken är det ändå Rose som jag känner mest för, den del av boken som är mest intressant och mest tragiskt. Hennes levandsberättelse är verkligen hemsk och jag hoppades verkligen genom bokens gång att allting skulle gå vägen för henne.

Selfies är en mycket bra bok och jag ser fram emot att läsa de sex tidiagre böckerna i serien!

Tack till Albert Bonniers Förlag för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

Detective Carl Mørck of Department Q, Copenhagen's cold cases division, meets his toughest challenge yet when the dark, troubled past of one of his own team members collides with a sinister unsolved murder.

In a Copenhagen park the body of an elderly woman is discovered. The case bears a striking resemblance to another unsolved homicide investigation from over a decade ago, but the connection between the two victims confounds the police. Across town a group of young women are being hunted. The attacks seem random, but could these brutal acts of violence be related? Detective Carl Mørck of Department Q is charged with solving the mystery.

Back at headquarters, Carl and his team are under pressure to deliver results: failure to meet his superiors’ expectations will mean the end of Department Q. Solving the case, however, is not their only concern. After an earlier breakdown, their colleague Rose is still struggling to deal with the reemergence of her past—a past in which a terrible crime may have been committed. It is up to Carl, Assad, and Gordon to uncover the dark and violent truth at the heart of Rose’s childhood before it is too late.**********

The Scarred Woman is book seven in the Department Q series and is the first book I read in the series. I have for a long time wanted to read the series because the books seem very good, but I haven't had time (so many books so little time) to read them until I got this home to read and review. I was very happy to get the chance to read this book to see if this series would be something for me. I have seen every movie made by the books and thanks to that do I feel that I'm familiar with both Carl Mørck and Assad.

The story was easy to get into, there are several side stories, many of them have links to each other, which will be clearer later on in the book. This is one of the rare cases where I actually feel sympathy for the killer in the book (the crazy motorist who seems to be looking for a certain type of victim), not because I think murder is acceptable, but because the person in question really has been pushed to the limits and that the victims are not directly any people you feel sympathetic to. Three of the girls who become targets do we get to follow in one of the side stories and they are the kind of freeloader that don't want to work, and just get money from the state to spend on themselves.

However, of all the things that are going on in the book, is it Rose that I feel most for. Her part of the book is the most interesting and most tragic. Her life story is really terrible and I really hoped through the book that everything would work out for her.

In the end, I just want to say that The Scarred Woman is a very good book and I look forward to reading the six past books in the series!

Thanks to Albert Bonniers Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment