Saturday 3 June 2017

#BookReview Konklaven (Conclave) by Robert Harris (SWE/ENG) #BookBloggers

Conclave by Robert Harris
My rating: 4.5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Påven är död. Bakom Sixtinska kapellets låsta dörrar sitter 118 kardinaler. De har kommit från när och fjärran, och deras uppgift är att delta i världens mest hemlighetsfulla val en konklav.

Under de följande 72 timmarna kommer en utav dem att bli vår tids mäktigaste spirituella ledare påve. Kardinalerna må vara heliga män. Men de har även ambitioner. Och rivaler...

**********

Jag har läst ett flertal av Robert Harris böcker men denna bok är en av de bästa av honom. Valet av en ny påve är något som påverkar miljoner människor och i denna bok får vi följa maktkampen mellan några kardinaler. Jag tycker inte att Konklaven är en thriller, visst den är spännande, men som bok ser jag den som en intrigerande mysteriebok. Det är inte så att kardinalerna blir mördade en efter en i det låsta rummet. Istället är det hemligheter som avslöjas, ambitiösa män som strävar efter att bli påve, men också tvivel och rättskaffenhet bland männen.

Konklaven är som bäst fram emot slutet, då är den svår att lägga ifrån sig. Resultaten i omröstningarna för den nya påven skiftar från gång till gång och slutet blir som jag misstänkte, fastän ändå. Ett perfekt slut!

I slutändan vill jag bara säga att Konklaven är en bok som ger en inblick i den katolska kyrkan och skeendet kring ett påveval. Men den visar också hur den moderna världen trycker på, både utifrån och inom de män som kämpar om att bli den nya påven. Nya tankar mot gamla traditioner. Boken är tänkvärd och mycket intressant och jag rekommenderar den varmt!

Tack till Bookmarks förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW 

The pope is dead. Behind the locked doors of the Sistine Chapel, one hundred and eighteen cardinals from all over the globe will cast their votes in the world's most secretive election. They are holy men. But they have ambition. And they have rivals. Over the next seventy-two hours one of them will become the most powerful spiritual figure on Earth.

**********

I have read several of Robert Harris's books, but this book is one of the best he has written. The election of a new pope is something that affects millions of people and in this book, we follow the power struggle between some cardinals. I do not think Conclave is a thriller, sure it's gripping to read, but as a book, I see it more as an intriguing mystery book. It is not like the cardinals are murdered one by one in the locked room. Instead, secrets are revealed, there are ambitious men who strive to become the next pope, but there is also doubt and worthiness among the men.

However, it's towards the end that Conclave is the best, then it is hard to put the book away. The results in the polls for the new pope change from time to time and even though I long suspected the ending of the book was I not completely right. Still, it's a perfect end!

In the end, I just want to say that Conclave is a book that gives an insight into the Catholic Church and the election of a new pope. But, it also shows how the modern world is pushing its way into an old ritual. New ideas against old traditions. The book is memorable and very interesting and one that I recommend warmly!

Thanks to Bookmarks förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment