Wednesday 7 September 2016

Det hemliga brödraskapet från Wien (The Secret Brotherhood from Vienna) by Ingar Johnsrud (SWE/ENG)

Det hemliga brödraskapet från Wien by Ingar Johnsrud
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En kristen sekt i Norge blir brutalt överfallen på sin gård. I attentatet omkommer många, medan några medlemmar tycks oförklarligt försvunna. När polisen kommer till brottsplatsen hittar man på gården dessutom ett högteknologiskt laboratorium. Allt pekar på att en islamistisk grupp ligger bakom massmordet, men poliserna Kafa Iqbal och Fredrik Beier kommer en större konspiration på spåren, bestående av en grupp rasbiologiska forskare som möttes på 1930-talet i Wien.

**********

Det hemliga brödraskapet från Wien är en välskriven och spännande debutroman. Vi får följa två spår i boken, dels i nutid där poliserna Kafa Iqbal och Fredrik Beier undersöker det brutala överfallet på en gård i Norge samt en tillbakablick till 40-talet som ger en förklaring till vad som pågår i nutid. 

Jag tycker att handlingen är väldigt intressant då första intrycket verkar ge sken av att det ör en islamistisk grupp som ligger bakom det hela. Men är det verkligen så, eller är det bara en skenmanöver, en konspiration? Boken blir mer och mer spännande ju mer man läser och snart kan man ana en röd tråd, att det som pågår tillbaka på 40-talet har en stor koppling med det som sker i nutiden. Sedan uppdagas den isande hemska sanningen. Eftersom detta är en trilogi så måste ju boken självklart sluta med en frustrerande cliffhanger. Nu är det bara att vänta på att uppföljaren släpps.

Jag kom att gilla Kafa Iqbal och Fredrik Beier skarpt. Jag hade dock svårt att inte tänka Kafka varje gång Kafa nämndes vid namn. Men det var mitt eget speciella lilla problem. De var ett bra team och jag ser fram emot att läsa mer om dem i nästa bok. 

Det hemliga brödraskapet från Wien är mycket läsvärd. Perfekt om du gillar att läsa konspirations böcker eller bara är ute efter en välskriven thriller.

Tack till Albert Bonniers Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A Christian sect in Norway is brutally attacked on their farm. The attack kills many, while some members inexplicably disappear. The police also find a high-tech laboratory when they arrive at the crime scene. All indications point to that an Islamic group is behind the mass murder, but policemen Kafa Iqbal and Fredrik Beier discover that they are a larger conspiracy on the tracks, consisting of a group of eugenics scientists who met in the 1930s in Vienna.

**********

The Secret Brotherhood from Vienna is a well-written and intriguing debut novel. We get to follow two storylines in the book one in the present time and one in the past. In the present day, policemen Kafa Iqbal and Fredrik Beier are investigating the brutal assault on a farm in Norway and in the past storyline, we get a flashback to the 40s that provides an explanation for what is happening in the present.

I think the book is very interesting because the first impression is that an Islamist group is behind it all. But, is it really so, or is it just a diversion, a conspiracy? The book becomes more and more compelling to read as the story progress and soon one can discern a common thread that what was going on back in the 40s has a big connection with what is happening at the present time. Then the awful truth is revealed. Since this is a trilogy must book the course end with a frustrating cliffhanger. Now I just wait for book sequel to come out.

I came to like Kafa Iqbal and Fredrik Beier very much. However, I had hard not to think of Kafka every time Kafa was mentioned by name. But, it was my own special little problem. They were a good team and I look forward to reading more about them in the next book.

I found The Secret Brotherhood of Vienna was very interesting to read. Perfect if you like to read conspiracy books or are just looking for a well-written thriller.

Thanks to Albert Bonniers Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment