Thursday 29 September 2016

#BookReview Echoes from Afar by Tamara McKinley (SWE/ENG)

Echoes From Afar by Tamara McKinley
My rating: 2 of 5 stars

SWEDISH REVIEW 

Tamara McKinleys nya roman är en härlig bok att sjunka in i. Med strålande miljö- och personbeskrivningar, exakta detaljer och vackert språk är den en historia som berör och överraskar.

Det är 1930-tal. Den unga sjuksköterskan Annabelle Blake har tagit sin tillflykt till Paris efter att illasinnade rykten har förstört hennes möjligheter att fortsätta arbeta i London. I stadens konstnärskretsar träffar hon Etienne och Henri, den ene är poet, den andre målare – bägge två är charmerande, begåvade och stiliga. De för ett utsvävande liv och tillbringar dagarna med att flirta eller ta ett glas i glada vänners lag. Annabelle dras med och förförs av det parisiska nöjeslivet. Men medan alltfler unga människor engagerar sig för att bekämpa fascismen i Spanien tvingas även Annabelle att vakna upp och inse att kriget är ett faktum.

Långt senare kommer den unga konstnärinnan Eugenie Ashton till Paris och förälskar sig i staden – precis som hennes mor, Annabelle, tidigare gjorde. Det spännande konstnärslivet lockar men i skuggan av det förflutna lurar mörka familjehemligheter som vänder upp och ner på tillvaron.

Eko av längtan är en fascinerande, högst trovärdig berättelse om kärlek och sorg, vinst och förlust av den populära författaren Tamara McKinley.


*********

Min kära mor och jag har haft en konversation angående denna bok. Det är så att hon gillade den och jag hade svårt för den. Saker som jag fann irriterade störde hon sig inte alls på. I vanliga fall brukar vi tycka väldigt lika när det gäller böcker, men denna bok är vi väldigt oeniga om. Nu är det även så att detta är den första Tamara McKinley bok jag har läst medan hon har läst flertalet och hon gillar dem skarpt. Jag är egentligen inte så mycket för historiska romantiska böcker, jag föredrar historiska romaner utan smäktande romantik (självklart finns det undantagsfall, jag älskar t.ex. Borta med Vinden och Törnfåglarna).

Nå, vad är det med denna denna som gjorde att jag hade svårt att finna den läsvärd? Jag hade hoppats på en intressant bok med två parallella handlingar men tyvärr var varken 1930 talets eller 50-talets berättelser speciellt intressant. Jag var även besviken att det spanska inbördeskriget hade en så liten del med handlingarna att göra och att så mycket hände i periferin som t.ex. Etienne och Henri umbäranden under andra världskriget. Jag var även en aning frustrerad över Annabelle som absolut inte hade tänkt sig åka till Spanien som sjuksköterska och sedan när hon blev kär (plus en motgång i arbetsfrågan) helt plötsligt beslutade sig för att det var en strålande idé. Kort sagt, boken handlingen var på tok för smäktande och sentimental för min smak. Krigen kändes blodlösa och kändes som en parentes i boken. Det värsta var nog hur förutsägbar handlingen var. det är som om författaren hade en mall med klicheer som hon utgick efter och prickade av längs vägen. På plussiden så var boken världigt snabbläst och jag klämde den på en dag.

Men, det här är mina åsikter, jag är oerhört svår när det gäller historiska romantiska romaner, jag föredrar när det är ett spännande mysterium med som t.ex. med Kate Mortons böcker. Men om du gillar smäktande böcker så är nog denna en bok helt i din smak!

Tack till Forum bokförlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A powerful story of love and loss from internationally bestselling author Tamara McKinley.

So this is Paris, she thought in awe. Spread out before her beneath a clear blue sky, it was like a precious gift after the smog and filth of London. No wonder it was called the city of love . . .

After a spiteful rumour ruins her career in London, Annabelle Blake must travel to Paris to start afresh. There she makes the acquaintance of Etienne and Henri - one a poet, the other a painter - both charming, talented and handsome. They spend their days flirting and drinking with the city's artistes and Bohemians, and soon Annabelle too is swept up in the exotic and exhilarating world of 1930s Paris. But as ever more young people are drawn to the fight against Fascism in Spain, Annabelle must wake from the dream and confront the reality of war. A lifetime later, gifted artist Eugenie Ashton falls in love with Paris the moment she sets foot outside the Gare de Lyon. Like her mother Annabelle before her, the artistic delights of the city are a bright new world to her: but Eugenie will soon find that in its shadows are hidden the secrets of her family's past.

**********

My dear mother and I have had a conversation about this book. The thing is that she liked it and I could not see what was so great about it. Things that I found irritating disturbed her not at all. Normally, we tend to think very much alike when it comes to books, but this book, we are very divided about. Now it is also true that this is the first Tamara McKinley book I read while she has read most and she likes them a lot. I'm not so much for historical romantic books, I prefer historical novels without languishing romance (of course, there are exceptional circumstances, such as I love Gone with the Wind and The Thorn Birds).

Well, what is it about this that made it hard for me to find it worth reading? I was hoping for an interesting book with two parallel stories, but unfortunately, neither the 1930s or 50ths stories were especially interesting. I was also disappointed that the Spanish Civil War had such a small part in the book and that so much happened in the periphery, such as Etienne and Henri's hardships during World War II. I was also a little frustrated that Annabelle who absolutely did not intend to go to Spain as a nurse and then when she fell in love (plus had a job setback) suddenly decided that it was a brilliant idea. In short, the book was too languishing and sentimental for my taste. The Wars felt bloodless and like a parenthesis in the book. The worst was probably the predictability of the plot. It was as if the author had a list with clichés that she unchecked along the way. On the plus side was the book very easy to read and it only took me one day to finish it!

However, these are my opinions, I am extremely difficult when it comes to historical romance novels, I prefer when it's an exciting mystery with such Kate Morton's books. If you like languorous books is this probably a book entirely to your taste!

Thanks to Forum bokförlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment