Sunday 14 May 2017

#BookReview Sändebudet (The Messenger) by Johan Kant and Anders Gustafson @Bokfabriken (SWE/ENG)

Sändebudet by Anders Gustafson
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En isfri januarieftermiddag ger sig tre män ut i en båt för att fiska. En av dem kommer aldrig tillbaka. Mannen, som visar sig ha koppling till öns militära förflutna, hittas senare död i hamnen vid Svartklubben utanför Singö.

Den erfarna kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes kollegor arbetar med en omfattande utredning av företaget Rankena Tech, som bakom de putsade fasaderna tycks ha vida förgreningar till internationell brottslighet. Polisen närmar sig ett genombrott i fallet, men blir alltmer frustrerade över att de ständigt ligger steget efter. Finns det läckor eller infiltratörer i Norrtälje polishus?

Samtidigt hittas ett lik guppande i hamnen vid Svartklubben utanför Singö. Har offret, en tillbakadragen man som bott vid havet i hela sitt liv, verkligen drunknat på grunt vatten? Vilka är hans kopplingar till öns militära förflutna och till den charmante och maktfullkomlige prästen i Singö kyrka?


**********

Sändebudet är den tredje delen i Singöserien. Jag läste alla tre böcker i rad och de är alla mycket bra. (Läs mina recension av Singöspionen och Mordbrännaren).  I sändebuder får vi äntligen något slags avslut på berättelsen som påbörjades i Singöspionen, dock inte ett totalt avslut vilket jag gillar då jag ser fram emot att att få läsa fler böcker om Solbritt Andersson. Sändebudet är precis som de tidigare böckerna underhållande och spännande. Jag gillar Solbritt och hennes familj och nu verkar det som om Solbritt kanske till och med kommer att permanent flytta till Singö och jobba I Norrtälje då hon har sökt en tjänst där. 

När det gäller utredning av företaget Rankena Tech så tycket jag det är intressant hur allting startade med att Solbritt började på sin fritid undersöka ett mord som hade skett 30 år tidigare och nu så är de ett stor internationell kriminellt företag på spåren. Samtidigt på Singö verkar det som om den döda mannen som hittades drunknad kanske fick hjälp på traven. Men varför, har det något att gör med Rankena Tec?

Singöspionen, Mordbrännaren och Sändebudet kan läsas fristående, men jag tycker att man borde läsa dem från början, för det känns verkligen som en bok som har blivit uppdelad i tre delar. Jag var glad att jag valde att läsa från början och det var jättekul att läsa dem i rad och nu ser jag verkligen fram emot nästa bok!

Tack till Bokfabriken för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Three men go out in a boat to fish on an ice-free January afternoon. One of them never returns. The man, who turns out to be connected to the island's military past, is later found dead in the harbor at the Black Club outside Singö.

The experienced police inspector Solbritt Andersson and her colleagues are working on a comprehensive investigation of Rankena Tech, which seems to have wide branches of international crimes behind the faded facades. The police are approaching a breakthrough in the case, but are increasingly frustrated by the fact that they are constantly rising. Are there any leaks or infiltrators in Norrtälje police house?

At the same time, a body is found in the harbor at Svartklubben outside Singö. Has the victim, a retired man who lived by the sea throughout his life, really drowned in shallow water? What are his connections to the island's military past and to the charming and powerful priest of Singo church?

**********

The Messenger is the third book in the Singö series. I read all three books in a row and they are all very good. (Read my review of The Singo Spy and the Arsonist). With the Messenger do we finally get some kind of closure on the story that began in The Singö Spy, but not a total finish which I like since I look forward to reading more books about Solbritt Andersson. The Messenger is just like the previous books entertaining and compelling to read. I like Solbritt and her family and now it seems that Solbritt may even permanently move to Singö and work in Norrtälje since she has applied for a job with the police force there.

I think it's interesting that the investigating of Rankena Tec begun when Solbritt on her free time started to investigate a murder that had happened 30 years earlier and now they are trying to bring down a major international criminal company. At the same time, at Singö, does it appear that the dead man who was found drowned might have been murdered. But, is there a connection to Rankena Tec?

The Singo Spy, the Arsonist, and the Messenger can be read independently, but I think you should read them from the beginning because it really feels like one book that has been divided into three parts. I was glad I chose to read from the beginning and it was great fun to read them in a row and now I really look forward to the next book!

Thanks to Bokfabriken for the review copy!

No comments:

Post a Comment