Monday 12 June 2017

#BookReview I morgon kommer jag att sakna dig (Tomorrow, I will miss you) by Heine Bakkeid SWE/ENG

I morgon kommer jag att sakna dig by Heine T. Bakkeid
My rating: 4.5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Norsk suggestiv thriller med mytiska dimensioner.

Vintern närmar sig när den tidigare förhörsledaren Thorkild Aske släpps ut från fängelset. Tre år tidigare körde han drogpåverkad ihjäl en kvinna och nu är han en paria bland sina kollegor, en misslyckad polis som inte är bättre än dem han själv brukade förhöra.

Aske lider både av skuldkänslor och av skadorna han ådrog sig i bilolyckan. Ändå låter han sig övertalas att bosätta sig på en fyrholm långt upp i norr för att hjälpa till i sökandet efter en ung man. Den lokala polisen har avskrivit försvinnandet som en drunkningsolycka, men modern kan inte komma till ro innan de har hittat kroppen. Det blir Askes uppgift att hitta hennes son, att hämta tillbaka honom från havets vågor.

Samtidigt som han brottas med den motvilliga lokalpolisen börjar Aske inse att det är något som inte stämmer. Den vindpinade ön med dess övergivna fyr visar sig gömma fler än en hemlighet. När stormen kommer och frenetiskt piskar upp havet är det inte kvarlevorna av den unge mannen som vågorna för med sig, utan kroppen av en kvinna utan ansikte.

Heine Bakkeid har skrivit en suggestiv thriller som smygande kryper in under läsarens skinn. I morgon kommer jag att sakna dig skildrar skickligt såväl farorna i havets djup som farorna som finns i djupet av det mänskliga psyket.


**********

I morgon kommer jag att sakna dig är Heine Bakkeids första kriminalroman, men jag spår honom en ljus framtid. I morgon kommer jag att sakna dig är en fängslande thriller som påminner mig om böcker skrivna Johan Theorin och S.K. Tremayne i och med att handlingen i denna bok ibland känns som om den glider in i det övernaturliga. Den där känslan av att det pågår något mer än ett vanligt kriminalfall som ska lösas.

Tvetydigheten, atmosfären och karga miljöer gör denna bok till en lysande roman. Att sedan Thorkild Aske är en jagad man, ärrad av det förflutna och hemsökt av vad han gjort, ja det gör boken ännu mer spännande att läsa då man då och då får tillbakablickar till vad händelserna innan olyckan samt själva olyckan.

I morgon kommer jag att sakna dig är definitivt en läsvärd bok. När man väl börjar läsa boken är det svårt att sluta att lägga ifrån sig den. När slutet kom så var jag både nöjd och lite ledsen att behöva stänga boken. Slutet var spännande och när jag insåg hur allting låg till så kändes allting så uppenbart så här i efterhand. I bakhuvudet började jag pussla samman allting framåt slutet (började äntligen se ett tydligt mönster) men det var först när sanningen uppdagades som jag verkligen insåg vidden av det hela.

Nu vill jag bara ha en uppföljare!

Tack till Massolit Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A Norwegian suggestive thriller with mythical dimensions.

The winter is approaching when former interrogator Thorkild Aske is released from prison. Three years earlier, he drove and killed a woman and now he is a pariah among his colleagues, a failed police who is not better than those he used to question.

Aske suffers both from guilt and from the damage he got from the car crash. Nevertheless, he is persuaded to travel to a lighthouse up in the north to look for a young man that has gone missing. The local police have written off the case as a drowning, but the mother cannot move one before the body is found. It becomes Askes's task to find her son, to get him back from the waves of the sea.

Aske begins to realize that there is something that does not match as he struggles with the reluctant local police. The windy island with its deserted lighthouse turns out to hide more than one secret. When the storm comes and frenetically whips up the sea, it's not the remains of the young man that the waves bring in, instead it's the body of a woman without a face.

Heine Bakkeid has written a suggestive thriller that sneakily creeps under the reader's skin. Tomorrow, I will miss you, skillfully depicts the dangers of the depths of the sea as well as the dangers found in the depths of the human psyche.


**********

Tomorrow I will miss you is Heine Bakkeid's first crime novel, but I'm imagining him a bright future as a crime author. Tomorrow I will miss you is a captivating thriller reminiscent of books written by Johan Theorin and S.K. Tremayne because the plot in this book sometimes feels as if it passes into the supernatural? The feeling you get that there could be more going on than just an ordinary crime case.

The ambiguity, the ambiance, and the rugged environments make this book a brilliant novel. Thorkild Aske is a hunted man, wounded by the past and haunted by what he did. The book gets even more interesting to read when the story occasionally gets back in time to the events before the accident and the accident itself.

Tomorrow I will miss you is definitely a fascinating book. Once you start reading the book is it hard to stop. I was both pleased and a little sad to close the book when the end came. The end was thrilling and also so obvious when I think about it, although it was not obvious before it all was revealed. But, I do feel that back in my mind did I start to suspect how everything was connected before it was revealed.

Now, I just want a sequel!

Thanks to Massolit Förlag for the review copy!

1 comment:

  1. Great review, Magdalena! Thank you very much for introducing this book. It is a pity that it is not available in Kindle format via Amazon.de.
    As I started learning Swedish a few months ago... I read the Swedish review first, then the English version to fully understand.

    ReplyDelete