Saturday 30 July 2016

Washingtondekretet (The Washington decree) by Jussi Adler-Olsen (SWE/ENG)

Washingtondekretet by Jussi Adler-Olsen
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Doggie Rogers är lycklig när hon kliver in på Hotel Splendor för att fira den demokratiske presidentkandidaten Bruce Jansens historiska valseger. Hon är full av hopp inför framtiden och övertygad om att Jansen är den rätte att axla rollen som världens mäktigaste man. Men medan den nyvalde presidenten hyllas av sina trogna medarbetare drar en man i rummet plötsligt vapen. Skottet träffar Bruce Jansens höggravida hustru, och varken hon eller det ofödda barnet går att rädda.

Doggie är i chocktillstånd – inte minst för att hennes egen far anklagas för mordet. När Bruce Jansen senare svär presidenteden är han en djupt förbittrad man. Han lägger fram en ytterst kontroversiell förordning som ska återupprätta ordningen i USA. Men då det går upp för medborgarna vad Washingtondekretet innebär, bryter helvetet loss. Snart är gränserna stängda, utegångsförbud införs och inbördeskriget hotar.

En liten grupp människor, med Doggie Rogers i täten, klamrar sig dock fast vid hoppet och gör allt för att avslöja komplotten som det amerikanska samhället är utsatt för. Doggie har blivit landets mest eftersökta kvinna. Och nationens framtid vilar på hennes axlar.

Washingtondekretet är en tankeväckande politisk thriller från författaren bakom succéböckerna om Avdelning Q.

**********

Låt tänka sig att en världens mäktigaste män, efter att ha minst sin fru, skulle få för sig att genomdriva kontroversiella reformer, som innebär hårdare lagar, genom att t.ex. det skulle vara förbjudet att äga ammunition och att fångar som skulle avrättas inte längre hade en rättighet att förhala eller överklaga beslutet det utan att alla som stod på listan att avrättas skulle göras det, med en avrättning om dagen. Låt säga att denna man är USA's president som såg sin gravida fru bli skjuten till döds, och har nu fått nog och har satt ner sin fot för att med hårda lagar stoppa våldet. Hur ska man stoppa en man som har så stor makt, där alla som sätter sig emot Washingtondekretet plötsligt dör, eller mystiskt ändrar sig? 

Washingtondekretet, är en intressant och välskriven politisk thriller. En kompakt bok på över 600 sidor om hur även ett demokratiskt land som USA kan korrumperas om nu någon med tillräckligt med makt och pengar skulle vilja det. Boken är 10 år gammal men känns väldigt aktuell, speciellt när man tänker sig USA idag som står inför ett nyval där Donald Trump kan bli nästa president eller när man ser på vad som händer i Turkiet. Washingtondekretet må vara fiktion, men jag kan lätt tänka mig att det skulle inte vara svårt för en man, med storhetsvansinne att få ett demokratiskt land att bli mer en diktatoriskt stat.

Men man märker snart i boken att någonting inte stämmer och det tröjer inte längre förren det uppstår spännande vändningar och avslöjanden i boken och några människor, som Doggie Rogers, inser snart att det pågår saker bakom kulisserna som de i sina vildaste fantasier inte hade räknat med.

Spännande läsning, dock kände jag ibland att jag skulle vilja skynda på handlingen en aning då vissa delar av boken var lite mindre intressant att läsa än andra delar. Men i stort sett var boken mycket bra och jag älskade slutet! 

Tack Albert Bonniers förlag för recensionsexememplaret!

ENGLISH REVIEW

Doggie Rogers is happy when she steps into the Hotel Splendor to celebrate the Democratic presidential candidate Bruce Jansen's historic election victory. She is full of hope for the future and believes that Jansen is the right man to take on the role as the world's most powerful man. But her happiness is cut short when a man shoots Bruce Jansen's wife, and neither she nor the unborn child survives. Doggie is in shock, and it will get worse for her when her own father is accused of being behind the killing.

When Bruce Jansen later swears the oath of office, is he a deeply embittered man. He presents an extremely controversial decree to restore order in the United States. But then it dawns on people what the Washington decree does, and all hell breaks loose. Soon the borders closed, curfews imposed, and civil war threatens the nation.

A small group of people, with Doggie Rogers in the lead, cling to hope and they will do everything to uncover the conspiracy. Doggie has become the country's most wanted woman. And the future of the nation rests on her shoulders.

Washington decree is a thoughtful political thriller from the author of bestsellers about Department Q.

*********

Imagine that one of the world's most powerful men, after losing his wife, would enforce controversial reforms that would mean tougher laws that for instance forbids people to own ammunition. And, prisoners that are locked up for executions would not have any rights to delay or appeal the verdict. Instead, one prisoner on death row would be executed every day. And, the newspapers would be censored. What if this man was the president of the United States and that he saw his pregnant wife get shot to death? And, now he has had enough and has decided to stop all the violence. How, do you stop a man that has so much power that if anyone is against the Washington decree is killed or mysteriously change his mind? 

The Washington decree is a very interesting and well-written political thriller. It's a compact book of over 600 pages about how a democratic country like the US can be corrupted if somebody with enough power and money has the willpower to do it. The book may be 10 years old, but it feels very much up-to-date when you think about the fact that the US will soon choose a new president and one of the candidates is Donald Trump (sorry my American friends, but this is something I just can't fathom) or just look at Turkey. The Washington decree  may be fiction, but it would not be hard for a man, with delusions of grandeur to turn a democratic land into a dictatorial state. 

But not everything is that simple in the The Washington decree. There are some twist and turns and some people, like Doggie Rogers, soon realize that perhaps there is more going on behind the scenes, then they could imagine in their wildest dreams. 

The book was thrilling to read, although I sometimes felt an urge for the story to pick up the pace when some part of the book felt less interesting to read than other parts. But, the book was still very good and I loved the ending!

Thanks to Albert Bonniers förlag for the review copy! 

No comments:

Post a Comment