Wednesday 1 June 2016

Second Life by S.J. Watson (SWE/ENG)

Second Life by S.J. Watson
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Hur väl kan du egentligen någonsin lära känna en annan människa? Och hur långt skulle du gå för att få reda på sanningen om någon du älskar?

När Julias syster blir brutalt mördad blir hon fast besluten att ta reda på varför. Men hennes sökande utvecklas snabbt till en upptäcktsresa genom sina mörkaste inre lustar. När hon blir involverad i en relation på nätet med en farlig främling tappar hon bort sig själv… förlorar kontrollen… kanske kommer hon förlora allt. Hennes sökande efter svar kommer att äventyra hennes äktenskap, hennes familj… och hennes eget liv.

**********

Ett andra liv är en bok som är både intressant och frustrerade att läsa. Varför? För att redan från början så kände jag att denna bok kommer att ta vändningar som är nästan smärtsamt att läsa och jag hade rätt. Inte för att boken var dålig på något sätt. Det är en intressant berättelse om en kvinna vars liv är ställt på ända när hennes syster mördas och hon försöker finna vem som mördade henne. Upptäckten att hennes syster höll på med cybersex leder henne in i en mörk värld. 

Jag kände tidigt att Julia är en kvinna med ett mörkt förflutna, men sanningen kommer inte att avslöjas förän senare i boken. Hon är inte en olycklig kvinna, hon har ett bra familjeliv med sin man och son. Men man märker att Hugh, hennes man, inte är hennes livs kärlek även om hon älskar honom. Men så får hon reda på henne systers passion för träffa främmande män på nätet tack vare hennes systers rumskamrat Anna och snart så har hon tagit sig vatten över huvudet.

Jag kan inte säga att jag fullt ut gillade berättelsen, men det beror nog mycket på att jag ibland ville kliva in i boken och slå Julia i huvudet med boken varje gång hon fattade ett dumdristigt beslut. Men jag kan förstå att många av hennes beslut fattades pga av skuld och sorg. Den bästa biten av boken är framåt slutet när hon inser hur dum hon har varit. Det är då boken blir verkligen fängslade att läsa.Sista delen är verkligen nästan plågsamt spännande ändå fram till slutet som jag i en viss mån hatade. Jag har supersvårt med öppna slut, men trots det slutet så var det även spännande. Några av vändningarna mot slutet var jag inte alls förbered på, andra misstänkte jag. Men att avsluta boken på det sätt som Watson gjorde, tja nu när jag har lugnat ner mig kan jag se det briljanta med det!

Tack till Bazar Förlag för recensionexemplaret!
ENGLISH REVIEW


The sensational new psychological thriller from the bestselling author of Before I Go To Sleep.


She loves her husband. She's obsessed by a stranger.

She's a devoted mother. She's prepared to lose everything.

She knows what she's doing. She's out of control.

She's innocent. She's guilty as sin.

She's living two lives. She might lose both . . .


**********

This is the kind of book that is both interesting and pretty frustrating to read. Why? Because right from the start did I feel that this story will take turns that would be almost painful to read. And, I was right. Not that the story was bad, not at all. It's an interesting story about a woman whose life is turned upside down when her sister is murdered and she tries to find how who killed her. And, discovering that her sister used to have cybersex leads her into a dark world.

Early on you get a feeling that Julia has a dark past, but the full truth won't be revealed until later on. She is not an unhappy woman, she has a good family life with her husband and son. Although it seems that her husband Hugh is perhaps not the love of her life does she love him. But, soon she learns of her sister's passion for online affairs through her sister's roommate Anna. And, shortly she is in way over her head.   

I can't say that I fully enjoyed the story, I wished sometimes that I could step into the book and hit Julia in the head with the book and tell her to wise up, but I guess much of her decisions in born out of grief and guilt over her sister's murder.  I think the best part of the book comes when she realizes how stupid she has been, it's then the book really becomes thrilling to read. The last part is truly gripping to read, right up until the ending, which in a way I hated, but also was impressed over. I hate open ended endings, but the last part was also very surprising. Some twist did I not see coming, other did I suspect. But, to end the book the way Watson did. Well, now that I have calmed down can I see the brilliance of it!
Thanks to Bazar Förlag for the review copy!
   

No comments:

Post a Comment