Saturday 26 November 2016

Burnt Paper Sky by Gilly Macmillan (SWE/ENG)

Burnt Paper Sky by Gilly Macmillan
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Under en söndagsutflykt i Leigh Woods strax utanför Bristol låter Rachel Jenner sin åttaårige son springa i förväg. Ben är utom synhåll bara en kort stund. Sen är han borta och Rachel befinner sig mitt i varje förälders värsta mardröm.

I media slår försvinnandet ner som en bomb. Några ödesdigra handlingar får både pressen och allmänheten att vända sig mot Rachel. Och samtidigt visar det sig att Rachels syster bär på fruktansvärda hemligheter.

Kriminalkommissarie James Clemo och hans kollega Emma Zhang arbetar intensivt med det prestigefyllda fallet. Men när ledtrådar slutar i återvändsgränder och lögner kommer fram i ljuset blir läget allt mer desperat för alla inblandade.


Rachel är pressad till bristningsgränsen av sorgen och den förkrossande oron över sin son, av trycket från polisutredningen och den hårt dömande allmänheten. Vem kan hon egentligen lita på? Och vem kan lita på henne?


**********

Bränd himmel är en nagelbitande thriller som tar upp ett ämne som nog de flesta av oss finner hjärtskärande hemskt, försvinnandet av ett barn. Rachael låter sin lilla son Ben springa i förväg i skogen till gungorna men när hon kommer fram är han inte där. Under resten av boken så får vi följa hur polisen gör allt för att finna pojken, hur rachel och hennes ex-man försöker hålla hoppet uppe att Ben fortfarande lever. Pressen och allmänheten som först är sympatiska vänder sig mot Rachel och hon får utstå trakasserier av människor som anser att hon ligger bakom allting eller som tycker att hon är en dålig mamma som inte höll koll på Ben. Inte nog med det, mörka familjehemligheter kommer fram...

Boken är fängslande och hemsk att läsa. Försvunna barn är ett jobbigt ämne och ju fler dagar som går desto mindre är chansen att ben hittas vid liv. Boken tar också oväntade vändningarna längs handlingens gång. Det enda med boken jag fann lite störande var Clemos terapimöten som dyker upp under bokens gång där han pratar om utredningen (som då är avslutad) pga. av att han mår dåligt och har panikångest och han har påtvingats terapi för att kunna fortsätta i tjänst. Annars var boken mycket bra!

Tack till Pocketförlaget för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

Rachel Jenner turned her back for a moment. Now her eight-year-old son Ben is missing.

But what really happened that fateful afternoon?

Caught between her personal tragedy and a public who have turned against her, there is nobody left who Rachel can trust. But can the nation trust Rachel?

The clock is ticking to find Ben alive.

WHOSE SIDE ARE YOU ON?

*********

Burnt Paper Sky is a nail-biting thriller that takes up a subject that probably most of us find heartbreakingly awful, the disappearance of a child. Rachael lets her little son Ben run ahead in the forest to the swings, but when she arrives, is he not there. We get follow during the rest of the book the police who are doing everything to find the boy, and how Rachel and her ex-husband are trying to keep the hope alive that Ben is still alive and well. The press and the public, which is first sympathetic turns on Rachel and she must endure the harassment of people who believe that she is behind everything, or thinks she is a bad mother who did not keep track of Ben. Not only that, dark family secrets will be revealed...

The book is fascinating and horrible to read. Missing children is a tough subject, and the more days that go by, the less the chance that the boy is found alive. The book also takes unexpected turns as the plot progresses. The only thing with the book I found a bit annoying was Clemo's therapy sessions that appear in the book where he talks about the investigation (which is then completed) due to that he feels bad and have panic attacks and he has been forced to attend the therapy to be able to continue to work. Other than that, the book was very good!

Thanks to Pocketförlaget for the review copy!

No comments:

Post a Comment