Thursday 10 November 2016

Döden den bitterbleka (The Bitter Pallor of Death) by Anne-Marie Schjetlein (SWE/ENG)

Döden den bitterbleka by Anne-Marie Schjetlein
My rating: 4.5 of 5 stars


SWEDISH REVIEW

Du och jag Andreas, vi kommer få det så bra.  Hon tryckte kroppen mot honom, andades förföriskt i hans öra och viskade: Du kommer älska mig, bara mig.

Trots att Andreas inte sett skymten av Petra på ett år kan han inte slappna av. Sorgen efter hustruns självmord har blivit hanterbar. Livet har ljusnat lite, men Petras sista ord gnager. Hon mördade för att komma honom nära, ändå har han inte kontaktat polisen. Om du gör det kommer jag tillbaka. Men inte till dig. Utan till dina kära söner. Så Andreas tassar på tå, tvekar inför de relationer som lockar, osäker på vad som kan väcka Petras vrede.

Halmstad plågas av ett pedofilrykte. Som kirurg tvingas Andreas ta emot skadade pojkar på sjukhuset. Utnyttjade kroppar. Oron växer sig större, ockuperar hans kropp. En pedofil. Kan Petra verkligen ha någonting med det här att göra?

Döden den bitterbleka är en psykologisk spänningsroman i sjukhusmiljö. Med fingertoppskänsla för dramatik, relationer och vardagsrealism trollband Anne-Marie Schjetlein både läsare och kritiker med sin debut, Döden kvittar det lika. Döden den bitterbleka är den andra, fristående boken i serien om den kantstötta villaidyllen i Tylösand.

**********

Döden den bitterbleka är en superb bok! Jag har inte läst den första boken i serien, men den ligger högt på min vill läsa lista nu. Boken var svår att sluta läsa och jag sträckläste i stor sett boken. Jag fann bokens handlingen fascinerande, hur vardagliga problem kantades av oron för en besatt kvinna skulle göra något hemskt samt en pedofil som härjade i staden. Och speciellt gillade jag hur Schjetlein fick karaktärerna att komma till liv. Jag gillade att läsa om karaktärernas vardags liv, deras dagliga problem som toppades av att en pedofil jagade barn. Att skriva om en pedofil som härjar kan inte ha varit lätt och jag måste erkänna att det var svårt att läsa de kapitel som var ut hans perspektiv. Nu är det tack och lov inte så detaljerat, men det räckte med att få en liten inblick i hans tankar för att jag skulle känna mig smutsig. Det enda som jag fann lite övertydligt var försöken att misstänkgöra en karaktär i boken för att vara pedofilen, det gjorde att jag kände att det kan knappas vara han, det måste vara en annan. Hade jag rätt? Tja läs boken!

Boken hänvisar till händelser i den första boken, saker som hände Andreas och varför Petra är på flykt. Men det var inga problem som helst att läsa denna bok utan att ha läst första boken, dock vill jag verkligen läsa första boken för att få hela bilden. Jag vill veta mer om vad som hände mellan Andreas och Petra. Men jag är också allt bra sugen på en uppföljare till denna bok. Den slutade mycket bra och nu är jag nyfiken på vad som kommer hända härnäst i Andreas liv.

Jag rekommenderar varmt denna bok till läsare som gillar vardags realism, men samtidigt vill ha lite spänning.

Tack till Bokfabriken för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

You and I Andreas, we will have it so good together.  She pressed her body against him, breathed seductively in his ear and whispered: You will love me, just me.

Although it has been a year since Andreas last saw Petra can he not relax. The grief after his wife's suicide has become manageable. Life has brightened a bit, but Petra's last words gnaw. She murdered to get close to him, yet he has not contacted the police. If you do, I will return. But, not to you. I will come for your dear sons. So Andreas hesitates when it comes relationships that attract attention, unsure of what can bring Petra's wrath.

Halmstad is plagued by a pedophile rumor. As a surgeon, Andreas receives injured boys in the hospital. Used bodies. Concern grows larger and he is worried. A pedophile. Can Petra really have anything to do with it?

The Bitter Pallor of Death is a psychological thriller in the hospital environment. With a flair for drama, relationships, and everyday realism has Anne-Marie Schjetlein enthralled both readers and critics with her debut, The Death Settles it Equally. The Bitter Pallor of Death is the second, independent book in the series about the chipped villa idyll in Tylösand.

*********

The Bitter Pallor of Death is a superb book! I have not yet read the first book in the series, but it is high on my to-read list now. I finished the book fast because I could hardly put it down. I found the plot fascinating, how Andreas everyday problems were marred by fears of that a crazed woman could do something horrible any time and the worry about the rumors that a pedophile is terrorizing the city. And I especially liked how Schjetlein got the characters to come to life. I enjoyed reading about the characters everyday lives, their daily problems, which was topped by a pedophile hunting children. Writing about a pedophile cannot have been easy and I have to admit that it was difficult to read the chapters that were out of his perspective. Now it is thankfully not that detailed, but it was enough details to get a little insight into his thought that made me feel dirty. The only thing I found a little blatant was trying to make a suspicious character in the book to be the pedophile, it made me feel that it can hardly be him, there must be a twist to it, someone else. Was I right? Well, read the book!

The book refers to events in the first book, things that happened to Andreas and why Petra is on the run. But, I had no problems whatsoever to read this book without having read the first book, but I really want to read the first book to get the whole picture. I want to know more about what happened between Andreas and Petra. But, I am also craving a sequel to this book. It ended very well and now I'm curious to know what will happen next in Andrea's life.

I heartily recommend this book to readers who like everyday realism but also want to be thrilled.

Thanks to Bokfabriken for the review copy!

No comments:

Post a Comment