Saturday 11 February 2017

#BookReview Eligible (Sanning och skvaller) by Curtis Sittenfeld (SWE/ENG)

Eligible by Curtis Sittenfeld
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Liz skriver för ett livsstilsmagasin och bor tillsammans med sin yogande syster Jane i New York. Men när deras far får hälsoproblem återvänder de till barndomshemmet i Cincinnati, och finner det stora Tudor-huset förfallet, och resten av familjen i en förvirrad röra. De yngsta systrarna Kitty och Lydia bryr sig mer om sina CrossFit-pass och Paleo-dieter än att skaffa jobb, och mellansystern Mary håller som bäst på med sin tredje magisterexamen och lämnar knappt sitt rum, med undantag för de mystiska tisdagsutflykterna som hon inte vill diskutera med någon. Mrs Bennet är lika neurotisk och påfrestande som alltid och försöker desperat hitta en lämplig giftaskandidat till Jane, vars fyrtioårsdag är i snabbt annalkande.

Så gör Chip Bingley, den nyinflyttade snygge läkaren som varit med i senaste säsongen av dokusåpan Singel söker kärleken, entré. Chip fattar genast tycke för Jane, medan Liz inte alls finner kirurgen Fitzwilliam Darcy lika charmerande. Spelet kan börja.

********

Sanning och skvaller är en förtjusande och underhållande modern tolkning av Stolthet och fördom. Curtis Sittenfeld har lyckats modernisera handlingen på ett sådant sätt att man känner igen handlingen från originalet i denna berättelse men allting har förflyttas fram i tiden och speglar dagens livssituationer och moderna problem.

Mrs. Bennet är lika jobbig som i originalberättelsen, Mr. Bennet lika frånvarande och Kitty och Lydia är lika odrägliga och Mary lika nördig (om inte värre). Liz och Jane är de som har lyckats komma undan och flyttat hemifrån men till deras mors förskräckelse börjar de närma sig 40 utan ring på fingret. Skandal! Tursamt nog verkar det som om två läckra ungkarlar, Chip Bingley och Fitzwilliam Darcy dyker upp lägligt när de är hemma för att se över sin far som har haft en hjärtattack.

Jag njöt storartat av boken. Den är humoristisk och dagens moderna problem har ersatt originalets problem på ett lysande sätt. T.ex. så har Jane beslutat sig för att hon vill ha barn och eftersom nuförtiden kan man fixa det på egen hand med insemination så försöker hon med det, hon har gett upp om kärlek men så träffar hon Chip Bingley. Kanske är han den rätte? Liz däremot har mindre tur och finner Darcy oerhört dryg och jobbig och han verkar inte gilla henne heller. Men vem vet, kanske har de missförstått varandra...

Sanning och skvaller är en charming och rolig bok som kommer tilltala båda fans av Stolthet och Fördom och de som inte har läst boken.

Tack till Wahlströms och Widstrand förlag för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

This version of the Bennet family—and Mr. Darcy—is one that you have and haven’t met before: Liz is a magazine writer in her late thirties who, like her yoga instructor older sister, Jane, lives in New York City. When their father has a health scare, they return to their childhood home in Cincinnati to help—and discover that the sprawling Tudor they grew up in is crumbling and the family is in disarray.

Youngest sisters Kitty and Lydia are too busy with their CrossFit workouts and Paleo diets to get jobs. Mary, the middle sister, is earning her third online master’s degree and barely leaves her room, except for those mysterious Tuesday-night outings she won’t discuss. And Mrs. Bennet has one thing on her mind: how to marry off her daughters, especially as Jane’s fortieth birthday fast approaches.

Enter Chip Bingley, a handsome new-in-town doctor who recently appeared on the juggernaut reality TV dating show Eligible. At a Fourth of July barbecue, Chip takes an immediate interest in Jane, but Chip’s friend neurosurgeon Fitzwilliam Darcy reveals himself to Liz to be much less charming....

And yet, first impressions can be deceiving.


**********

Eligible is a delightful and entertaining modern interpretation of Pride and Prejudice. Curtis Sittenfeld has managed in a good way to modernize the story in such a way that you recognize the original story, but everything has moved forward in time and reflects today's modern life situations and problems.

Mrs. Bennet is as bad as in the original story, Mr. Bennet as absent and Kitty and Lydia are just as pesky and Mary equally geeky (if not worse in this version). Liz and Jane are the ones who have managed to get away and moved away from home, but to their mother's horror are they starting to approach 40 without a ring on her finger. Scandal! Fortunately, two delicious bachelors, Chip Bingley and Fitzwilliam Darcy show up timely when Liz and Jane are at home to look over their father who has had a heart attack.

I truly enjoyed reading this book. It is humorous and the modern problems have replaced the original problem in a brilliant way. For example. has Jane decided that she wants to have children and because nowadays you can fix it on your own with insemination so she tries that. She has given up on love, but then she meets Chip Bingley. Perhaps he is the right man? Liz, on the other hand, has less lucky and find Darcy extremely annoying and difficult and he doesn't seem to like her either. Although who knows, maybe they misunderstood each other...

Eligible is a charming and funny book that will appeal to both fans of Pride and Prejudice and those who have not read the book.

Thanks to Wahlströms och Widstrand förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment