Sunday 5 February 2017

#BookReview Nattmannen (The Night Man) by Jørn Lier Horst (SWE/ENG)

Nattmannen by Jørn Lier Horst
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Dimman ligger kusligt tät över Larvik tidigt en kall höstmorgon. Mitt på stadens torg har ett avhugget huvud placerats, spetsat på en påle.

Kommissarie William Wisting ställs inför det mest groteska fall han stött på under sin poliskarriär. Det brutalt mördade offret är en mycket ung flicka och hela Norge är skakat av det blodiga dådet.
Medierna kräver en snabb lösning. Men de viktiga timmarna efter fyndet passerar utan några ledtrådar om vem flickan är, och pressen blir inte mindre när ännu ett lik hittas, uppdraget ur den djupa älven …

Snart står det klart att trådarna i det här nätet sträcker sig långt bortom landets gränser och att fallet har kopplingar till betydligt tyngre kriminalitet än någon kunnat föreställa sig.

*********

Nattmannen är bok 5 i William Wisting serien och för mig innebar denna bok ett hopp tillbaka i tiden då boken före denna som översattes till svenska var Blindgång som är bok 10. Men det gjorde absolut inget då det var väldigt kul att få en inblick i William och hans dotter Lines liv några år tillbaka. Nu fick jag lite mer bakgrund till dem men jag måste erkänna att jag blev lite besviken då jag såg fram emot att läsa fortsättningen efter Blindgång. Men fallet i denna bok var oerhört intressant så i slutändan så gjorde det inte så mycket då handlingen var så fängslande i Nattmannen.

Nattmannen är en mörk berättelse där utnyttjandet av barn står i fokus. Det hela inleds med att huvudet av en ung flicka hittas spetsat på en påle. Förr i tiden spetsades brottslingarnas huvuden på pålar av nattmannen, men det var länge sedan den typen av straff utdelades i Norge och vad kan en ung flicka ha gjort för att förtjänade detta öde? Medan William Wisting undersöker fallet så skriver hans dotter Line som är journalist om fallet för en tidning. I sin efterforskning kommer hon fler fall på spåret i andra länder, kan detta fall vara den senaste i raden?

Boken var fängslande att läsa, men samtidigt är det inte lätt att läsa om barn som far illa. Det är något jag alltid har svårt för, oavsett hur bra skrivna böckerna kan vara, så är det svårt att läsa om barn som far illa. Dock så gillar jag verkligen hur Jørn Lier Horst både porträtterar polisen sätt att hantera fallet och journalisternas sätt att rapportera fall tack vare Lines synvinkel. Sedan så gillar jag verkligen att läsa om far och dotters relation, vad som pågår i dera liv. 

Tack till Lind & Co för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

It's an early a cold autumn morning over Larvik and the mist lies eerily over the town. In the middle of the town square, a severed head has been placed, impaled on a stake.

Inspector William Wisting is facing the most grotesque cases during his police career. The brutally murdered victim is a very young girl, and the whole of Norway are shocked by the bloody deed. The media demands a quick solution. But, the important hours after discovery passes without any clues about who the girl is, and the press is even greater to solve the case when a corpse is found in the deep river...

Soon it becomes clear that the threads of this network extend far beyond the country's borders and that the case is linked to significantly heavier crime than anyone could imagine.

********

The Night Man is book 5 in the William Wisting series and that means that this book is a jump back in time for me because the book before this which was translated into Swedish was book 10. However, it didn't really matter because it was really great to get a glimpse of William and his daughter Line's life a few years back. Now I got a little more back history to them, but I must admit I was a bit disappointed as I looked forward to discovering what would happen next to them after the book Ordeal. But, the case in this book was very interesting so in the end, it just didn't matter so much because the story hooked me.

The Night Man is a dark tale in which the focus is on the exploitation of children. It all starts when the head of a young girl is found impaled on a stake. It was the Night Man that in the past put criminals' heads on poles, but it was a long time ago that criminals were punished that way in Norway and what can a young girl have done to deserve this fate? While William Wisting is investigating the case is his daughter Line, who is a journalist, writing about the case for a newspaper. In her search she finds traces of similar cases in other countries, can this case be the latest in a line?

The book was engrossing to read, but at the same time, it does deal with what I think is a tough subject. Any book that deals with children in any way getting hurt is something I find hard to read, despite how well-written the book is. I do like how Jørn Lier Horst both portray the police way of dealing with the case and the journalist way of reporting the case thanks to Line's POV. Also, I really like to read about the father and daughter relationship, what's going on in their life.

Thanks to Lind & Co for the review copy!

No comments:

Post a Comment