Thursday 27 April 2017

#BookReview The Killing Season (Ett långt spår av blod) by Mason Cross (SWE/ENG) @ModernistaRed

The Killing Season by Mason Cross
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

När Caleb Wardell, den ökände Krypskytten från Chicago, rymmer från death-row två veckor före sin avrättning vänder sig FBI till Carter Blake. Han är en man med en unik förmåga att spår upp personer som inte vill bli hittade, och en person som Wardell dessutom är bekant med sedan tidigare.

Tillsammans med Elaine Banner - en ambitiös FBI-agent som förenar livet som singelmamma med en alltmer framgångsrik karriär - måste Carter spåra Wardell, som nu förflyttar sig över USA och dödar till synes slumpmässigt.

Men Carter och Elaine finner sig snart vara åskådare mer än aktörer i fallet. Och medan de desperat försöker förstå sig på en man som dödar av ren lust, uppdagar de ett virrvarr av lögner och korruption som ska skaka om hela landet.


**********

Jag var överlycklig över att få chansen att läsa den här boken. Jag älskar att läsa böcker med huvudpersoner som har ett hemligt förflutet, FBI agenter och jakter på galna mördare och den här boken lyckas få med allt det. Carter Blake är en man som kan spåra upp människor som inte vill bli hittade och han kontaktas av FBI för att hitta Caleb Wardell, "Krypskytten från Chicago", som har rymt två veckor före sin avrättning. Blake tillsammans med agent Elaine Banner jagar Wardell över landet med Wardell skjuter folk slumpmässigt, eller är det verkligen slumpmässigt? Kan Wardell ha en dödsplan?

Berättelsen i den här boken är intensivt spännande och jag fann Carter Blake fascinerande och jag vill verkligen veta mer om honom, hans förflutna och vad som gjorde honom till mannen han är idag. Jag gillade även Elaine Banner, hon är en tuff kvinna som jonglerar sitt liv som ensamstående mamma med en karriär som FBI agent. Tillsammans är de ett bra team i denna bok.

Jag gillade vändningarna i boken att allting inte är som det verkar. Det verkar som om Wardell har hjälp från någon, men vem skulle hjälpa en man som Wardell? Slutet är verkligen spännande, med en konfrontation mellan huvudpersonerna och sanningar som avslöjas. Jag rekommenderar varmt denna bok och ser fram emot att läsa nästa bok i serien!

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

The first thing you should know about me is that my name is not Carter Blake.

That name no more belongs to me than the hotel room I was occupying when the call came in.

When Caleb Wardell, the infamous 'Chicago Sniper', escapes from death row two weeks before his execution, the FBI calls on the services of Carter Blake, a man with certain specialised talents whose skills lie in finding those who don't want to be found. A man to whom Wardell is no stranger.

Along with Elaine Banner, an ambitious special agent juggling life as a single mother with her increasingly high-flying career, Blake must track Wardell down as he cuts a swathe across America, apparently killing at random.

But Blake and Banner soon find themselves sidelined from the case. And as they try desperately to second guess a man who kills purely for the thrill of it, they uncover a hornets' nest of lies and corruption. Now Blake must break the rules and go head to head with the FBI if he is to stop Wardell and expose a deadly conspiracy that will rock the country.

Slick, fast-paced and assured, THE KILLING SEASON is the first novel in the gripping new Carter Blake series.


**********

I was thrilled to get the chance to read this book. I love main characters with a secret past, FBI agents and a hunt for some crazy killers and this book manage to have it all. Carter Blake is a man that can find anyone and he is contacted by FBI to find Caleb Wardell, the 'Chicago Sniper', who has escaped two weeks before his execution. Blake together with agent Elaine Banner is hunting Wardell over the country as the killer is shooting people at random, or is it really random? Could the man have a killing plan?

I found the story in this book to be intense and thrilling and I found Carter Blake intriguing and I really want to know more about him, his past and what made him into the man he is today. I liked Blake and I also like Elaine Banner, she is a tough woman who is juggling her life as a single mother with a career as an FBI agent. Together are they a good team in this book.

I liked the twists and turns the story took. It seems that Wardell could have help from someone, but who would help a man like Wardell? The ending is really thrilling, with a confrontation between the main characters and truths being revealed. I highly recommend this book and look forward to reading the next book in the series!

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment