Friday 22 September 2017

#BookReview Gone (Försvunnen) by Mo Hayder (SWE/ENG) @ModernistaRed

Gone by Mo Hayder
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Mörkret sänker sig över West Country när kriminalinspektör Jack Caffery anländer för att intervjua offret för en bilstöld. Han har utrett bilstölder tidigare, men det här är annorlunda. I det här fallet har bilen tagits med våld. Och i baksätet fanns en passagerare - en elvaårig flicka - som fortfarande saknas.

Snart börjar förövaren kommunicera med polisen: "Det har börjat", säger han. "Och det kommer inte bara plötsligt att ta slut, eller hur?" Caffery vet att det kommer att hända igen. Kidnapparen kommer att välja ut en annan bil, med ett annat barn i baksätet.

Jack Caffery är en skicklig polis med skarpa instinkter; den bästa, enligt vissa. Men den här gången inser han att något är allvarligt fel: Kidnapparen verkar hela tiden vara precis ett steg före polisen...


**********

Om det är något Mo Hayder kan så är det att skriva böcker som går under skinnet på en. Precis som Dennis Lehane så vågar hon ta ut svängarna och det är med isande fasa man läser varje sida.

Försvunnen är inget undantag. Att läsa om kidnappade barn är hemskt och man vet inte om Jack Caffery kommer att lyckas rädda situationen. Caffery är en lysande polis, men i denna bok så verkar det som om kidnapparen kan förutse polisen nästa drag och ju mer tiden går desto mer lutar det åt att det är försent, att flickan inte kommer att räddas.

Sedan har vi polisdykaren Flea Marley, som lever med konsekvenserna från föregående bok, vilket stör henne i jobbet. Hon vet inte om att Jack misstänker henne för ett brott som hon faktiskt är oskyldig till men som i och med det Jack vet om det ter sig logiskt att han misstänker henne. Nu ger hon sig in kampen för att rädda den kidnappade flickan. Men är hon verkligen i form att ta sig an fallet? Kommer hon istället bara att riskera sitt eget liv?

Försvunnen är en ruggig thriller där den okände förövaren hela tiden lurar i bakgrunden och man sitter på helspänd på slutet när Caffery konfronterar förövaren. Frågan är kommer allting att sluta lyckligt?

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

November in the West Country.

Evening is closing in as murder detective Jack Caffery arrives to interview the victim of a car-jacking.

He's dealt with routine car-thefts before, but this one is different. This car was taken by force. And on the back seat was a passenger. An eleven-year-old girl. Who is still missing.

Before long the jacker starts to communicate with the police: 'It's started,' he tells them. 'And it ain't going to stop just sudden, is it?'

And Caffery knows that he's going to do it again. Soon the jacker will choose another car with another child on the back seat.

Caffery's a good and instinctive cop; the best in the business, some say. But this time he

knows something's badly wrong. Because the jacker seems to be ahead of the police - every step of the way...


*********

If there is one thing Mo Hayder knows is it to write a book that crawls under your skin. She dares, just like Dennis Lehane can she write in such a way that it's with terror you turn each page.

Gone is no exception. Reading about kidnapped children is always terrible and you do not know if Jack Caffery will be able to save the kidnapped girl. Caffery is a brilliant police, but in this book, the kidnapper seems to anticipate every single move the police do, and as more time goes by, the fear grows that they will be too late.

Then we have police diver Flea Marley, who lives with the consequences from the previous book, which has consequences for her at work. She does not know that Jack suspects her for a crime she's actually innocent of. Although it's quite logical that he suspects her since he doesn't have the whole picture. Now she decides to search for the kidnapped girl. But, is she really in shape to help out? Or will she only risk her own life?

Gone is a tough thriller where the unidentified perpetrator always lurks in the background, and at the end, when Caffery confronts the perpetrator will you still question if everything will end happily...

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment