Sunday 24 September 2017

#BookReview The Good Daughter (Den goda dottern) by Karin Slaughter (@SlaughterKarin) (SWE/ENG)

The Good Daughter by Karin Slaughter
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

För tjugoåtta år sedan slogs Charlotte och Samantha Quinns familj i spillror. Attacken mot deras hem dödade inte bara deras mamma, utan krossade också deras pappa - stadens ökända försvarsadvokat - och ödelade deras familj för alltid.

Nu är systrarna vuxna, och Charlie är den perfekta dottern som har gått i sin pappas fotspår. När det brutala våldet återigen drabbar staden, kastas Charlie rakt in i en mardröm. Hon är inte bara det första vittnet på plats. Dessutom märker hon snart att fallet mot hennes vilja lockar fram de mörka minnen som hon har lyckats förtränga i så många år. Och sanningen om det som hände för tjugoåtta år sedan går inte längre att dölja.


**********

Den goda dottern börjar spännande med en flashback till Charlie och Samantha när de var unga och deras sista stund med deras mamma. Sedan förflyttas handlingen 28 år framåt i tiden till Charlie som bevittnar ett brott som kommer att få  henne att minnas saker från det förflutna hon helst hade fortsatt att glömma. 

Karin Slaughter är en lysnade författare och jag såg verkligen fram emot att läsa denna bok. Det finns en kort novel man kan läsa (ej översatt till svenska) som heter The Last Breath där man för första gången möter Charlie, flera år innan denna bok, när hon är nygift. Det kan vara värt att läsa den innan man läser Den goda dottern, men det är inte nödvändigt. Boken är mycket bra och jag gillar verkligen karaktärerna från de olika systrarna, deras pappa och Charlies man Ben som älskar Star Trek. Charlie var den av systrarna jag gillade bäst, men så hade jag redan läst om henne i novellen samt att det dröjde ett tag innan den vuxna Samantha kom in i handlingen. Handlingen är spännnade och även om jag misstänkte vissa saker så fanns det överraskande ögonblick, speciallt mot slutet av boken.

Jag älskar thrillers som utspelas i småstäder, med bitterhet, motsättningar och hemligheter. Denna bok har verkligen det. En sak som verkligen gjorde intryck på mig var hur levande karaktärerna blev i denna bok, jag brydde mig verkligen om deras liv och öden. Den goda dottern är gripande, tragiskt och fängslande att läsa. Det är synd att det är en fristående bok då jag gärna hade läst mer om systrarna.  

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

Two girls are forced into the woods at gunpoint. One runs for her life. One is left behind…

Twenty-eight years ago, Charlotte and Samantha Quinn's happy small-town family life was torn apart by a terrifying attack on their family home. It left their mother dead. It left their father — Pikeville's notorious defense attorney — devastated. And it left the family fractured beyond repair, consumed by secrets from that terrible night.

Twenty-eight years later, and Charlie has followed in her father's footsteps to become a lawyer herself — the ideal good daughter. But when violence comes to Pikeville again — and a shocking tragedy leaves the whole town traumatized — Charlie is plunged into a nightmare. Not only is she the first witness on the scene, but it's a case that unleashes the terrible memories she's spent so long trying to suppress. Because the shocking truth about the crime that destroyed her family nearly thirty years ago won't stay buried forever…

**********

The Good Daughter begins with a flashback to Charlie and Samantha when they were young and their last moments with their mom. Then, the story moves 28 years ahead in time to Charlie who witnesses a crime that will make her remember things from the past she rather forgets.

Karin Slaughter is a fabulous author and I really looked forward to reading this book. There is a short novella that you can read (not translated into Swedish) called Last Breath, where you first meet Charlie, several years before this book when she is newly married. It may be worth reading it before reading The Good Daughter, but it is not necessary. The book is very good and I really like the characters, from the very different sisters, their dad and Charlie's husband Ben who loves Star Trek. Charlie was the sister I liked best, but I'd already read about her in the short story and it took a while before the adult Samantha to be introduced in the book. The action is tight and although I suspected some things, there were surprising moments, especially towards the end of the book.

I love thrillers set in small towns, with resentments, disagreements, and secrets. This book really has it all. One thing that really impressed me was how the characters came to life in this book, I really cared about their lives and fate. The Good Daughter is engaging, tragic and captivating to read. It's a shame that it's a stand-alone book since I'd love to read more about the sisters.

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment