Monday 18 June 2018

#BookReview Slaktaren (The Butcher) by Gabriella Ullberg Westin (SWE/ENG)

Slaktaren by Gabriella Ullberg Westin
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Det är i början av oktober och älgjakten i Hudiksvallstrakten är i full gång. En tidig morgon gör slaktaren Hans Larsson en makaber upptäckt när han hittar en människokropp upphängd i krokar i slakteriets tak. Johan Rokka och hans kollegor på Hudiksvallspolisen får ärendet på sitt bord. Det råder inga tvivel om att offret blivit utsatt för tortyr, och snart visar det sig att detta bara är ett i raden av bestialiska mord. Polisen söker efter sanningen bakom brotten och den visar sig grymmare än de någonsin kunnat föreställa sig. Slaktaren är en historia om girighet och hämnd, med snabbt tempo och flera parallella handlingar som flätas ihop.

**********

Slaktaren är bok 4 i Morden i Hudiksvall men kan utan svårigheter läsas fristående. Själv har jag bara hunnit läsa bok 2, Springpojken inna jag läste denna, men jag ser det bara som positivt att jag har två böcker kvar att läsa för Slaktaren är riktigt bra. För det första börjar boken starkt med en man blir attackerad i skogen efter en älgjakt, man vet inte varför, men den handlingen är startskottet för bestialiska mord. Mord som John Rokka och hans kollegor måste lösa. Någon är ute efter hämnd, men varfö? Vad har dessa mördade män gemensamt?

Slaktaren är en bok som verkligen imponerade på mig, först verkar det bara som en massa lösa trådar. Mord begås, men vad är den gemensamma nämnaren? Det finns också sidospår, bland annat en grävande journalist, men det är först mot slutet som man börjar inse sanningen av vad som pågår, och jag måste erkänna att jag blev överraskad när jag insåg hur allting hängde ihop.

Springpojken är bra, men Slaktaren är rysligt bra!

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW


It is in early October and the moose hunt has started in Hudiksvall. Slaughterer Hans Larsson makes a macabre discover early one morning when he finds a human body suspended in hooks in the slaughterhouse's ceiling. Johan Rokka and his colleagues at Hudiksvall Police gets the case on their table. There is no doubt that the victim has been subjected to torture, and soon it turns out that this is only one the first in a line of bestial murder. The police are looking for the truth behind the crimes and it turns out to be crueler than they ever imagined. The butcher is a story about greed and vengeance, with a fast pace and several parallel stories that merge together.

**********

The Butcher is book four in the Murders in Hudiksvall series, but the books can be read without difficulty as stand alone. I have only read book two, the Errand Boy, before I read this one. However, I'm glad that I have two books left to read because the Butcher is really good. I really like the strong beginning of this book, with a man being attacked in the woods after a moose hunt. You do not know why, but that event is the starting point for all the brutal murders. Murders that John Rokka and his colleagues must solve. Someone is after revenge, but why? What do these murdered men have in common?

The Butcher is a book that really impressed me, at first the story seemed to just have a lot of loose threads. Murders are committed, but what is the common factor? There are also sidetracks, including a digging journalist, but it is only at the end that you begin to realize the truth of what's going on, and I have to admit that I was surprised when I realized how everything was connected.

The Errand Boy is good, but the Butcher is awesome!

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment