Wednesday 26 December 2018

#BookReview Det som göms i snö (What is Hidden in Snow) by Carin Gerhardsen (SWE/ENG)

Det som göms i snö by Carin Gerhardsen
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW 

Ett otroget kärlekspar sätter sig i bilen för att hitta en avskild mötesplats. En ung, vilsen kvinna får oväntat lift av en främling. En man kör för fort på de snötäckta vägarna. Alla inblandade har passerat samma ravin. Men bara en har kört någon av vägen, bara en har lämnat någon att dö.

Från att inte ha känt till varandra knyts de samman av en eskalerande våldsspiral, och fastän ingen av dem känner till hela bilden är det ändå någon som vet tillräckligt för att berätta historien.

Det som göms i snö är en oförutsägbar psykologisk thriller, där ingenting är vad det ger sig ut för att vara. Skuld, hat och destruktivitet är det bränsle som driver berättelsen framåt, och i fjärran hägrar hämndens ljuva eufori.


**********

Det som göms i snö är en spännande bok som påminner mig om Harlan Coben eller Linwood Barclays böcker i och med att så mycket händer som man absolut inte förväntar sig. Om det är något jag uppskattar så är det böcker som upprepande gånger överraskar mig och det gör sannerligen Det som göms i snö. Och som så ofta när det gäller thriller som denna bok så är det svårt att recensera då jag inte vill avslöja för mycket. Men jag vill verkligen belysa faktumet att inget är som man tror när man börjar läsa boken. Att ens uppfattningen hela tiden ändras ju mer man får reda på angående trafikolyckan samt de inblandade i den. Jag lyckades räkna ut själva twisten i slutet, men annars var det mycket som skedde som tog mig med överraskning.

Det som göms i snö är den första boken jag har läst av Carin Gerhardsen. Jag är verkligen imponerad över berättelsen och jag ser fram emot att läsa fler böcker av henne.

Tack till Bookmarks förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

An unfaithful couple is out driving to find a secluded meeting place. A young, lost woman gets an unexpected lift from a stranger. A man drives too fast on the snow-covered roads. Everyone involved has passed the same ravine. But only one has driven off the road, only one has left someone to die.

From not having known each other, are they now linked by an escalating spiral of violence, and although none of them know the whole picture, it is still someone who knows enough to tell the story.

What is Hidden in Snow is an unpredictable psychological thriller, where nothing is what it sets out to be. Debt, hatred, and destructiveness are the fuel that drives the story forward, and in the distance, the sweet euphoria of revenge is looming.

**********

What is Hidden in Snow is a thrilling book that reminds me of the books by Harlan Coben or Linwood Barcley. It's the fact that so much is going on that the story twist and turns all the time that makes me think about Coben and Barcley's books. And, if there is one thing I love when it comes to books is it when the story keeps surprising me as this book did. Also, that makes this book hard to review since I don't want to reveal too much of what's going on. However, I really want to point out that nothing is what it seems in this book. One's perspective keeps changing as the story progresses. The more you learn about the traffic accident and the people involved in it the more you realize that your perspective is wrong. I did figure out the big twist towards the end of the book, otherwise, the book kept me on my toes all the way through the book.

What is Hidden in Snow is the first book I've read by Carin Gerhardsen and I'm really impressed by it. I'm looking forward to reading her previous books.

Thanks to Bookmarks förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment