Saturday 15 December 2018

#BookReview Hemligheten i Cornwall (A Cornish Affair) by Liz Fenwick @liz_fenwick @norstedts (SWE/ENG)

A Cornish Affair by Liz Fenwick
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Jude får kalla fötter på sin bröllopsdag och låter sin blivande make stå och vänta vid altarringen eftersom hon aldrig dyker upp i kyrkan. Hennes fästman blir förtvivlad, hennes mor rasande och alla de upprörda bröllopsgästerna får nu något att samtala om ute på Cape Cod under det närmaste året.

Skamsen och skuldmedveten tar Jude sin tillflykt till Pengarrock, en fallfärdig herrgård i Cornwall där hon fått i uppdrag att katalogisera familjen Trevillions gigantiska bibliotek. Herrgården Pengarrock blir en perfekt tillflyktsort för Jude, eftersom den är full av historia och hemligheter. Men en ny ägare till Pengarrock dyker upp med vidlyftiga planer för huset och markerna. Jude känner sig manad att försvara Trevilion inför främlingen, hennes efterforskningar har nämligen lett henne in på upptäckten av en fruktansvärd tragedi som ägde rum för århundranden sedan, en dispyt om en förlorad skatt.

Den nye ägaren vill sätta ut Pengarrock till försäljning för att kunna genomföra sina planer och tiden håller på att rinna ut för Jude om hon vill avslöja hemlig­heten och hindra försäljningen.


**********

Vilken underbar bok! Hemligheten i Cornwall är en bok som jag kände redan från början tilltalade mig. Inledningen är så fantastisk, Jude som inser på självaste bröllopsdagen att detta är inte alls vad hon vill. Hon har inte haft ett ord att säga till om i planeringen av bröllopet och vill hon verkligen gifta sig John? Så, när chansen uppenbarar sig så flyr hon. Vad hon nu ska göra vet hon inte, så hon lämnar Cape Cod för England dit de skulle flytta efter bröllopet. Fast nu är hon ensam. Men av en lyckans slump för hon jobb på Pengarrock, en fallfärdig herrgård i Cornwall. Nu ska hon arbeta med att katalogisera biblioteket där. Men livet här blir inte heller så enkelt...

Hemligheten i Cornwall är en charmig bok om att finna sig själv. Att ta steget ut i det okända och våga följa sitt hjärta. Detta är den första boken jag har läst av Liz Fenwick och jag vill absolut läsa fler av henne. Jag älskade att läsa om Cornwall och jag verkligen älskade att boken även innehöll ett mysterium som Jude försökte lösa. Nu ser jag fram emot att läsa Flytten till Cornwall som utkom innan denna bok.

Tack till Norstedts för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Sometimes running away is the answer...

Running out on your wedding day never goes down well. When the pressure of her forthcoming marriage becomes too much, Jude bolts from the church, leaving a good man at the altar, her mother in a fury, and the guests with enough gossip to last a year.

Guilty and ashamed, Jude flees to Pengarrock, a crumbling cliff-top mansion in Cornwall, where she takes a job cataloguing the Trevillion family's extensive library. The house is a welcome escape for Jude, full of history and secrets, but when its new owner arrives, it's clear that Pengarrock is not beloved by everyone.

As Jude falls under the spell of the house, she learns of a family riddle stemming from a terrible tragedy centuries before, hinting at a lost treasure. And when Pengarrock is put up for sale, it seems that time is running out for the house and for Jude.

**********

What a wonderful book! A Cornish Affair is a book that I felt right from the beginning that it would work for me. The opening is so amazing, Jude realizing on her own wedding day this is not what she wants. She has not had a word to say about the planning of the wedding and does she really want to marry John? So, when she sees her chance to escape is she off. What she will do now does not know, so she leaves Cape Cod for England where she and John should have moved after the wedding. But, she's now on her own. By a lucky chance, does she get a job at Pengarrock, a crumbling mansion in Cornwall. her work will be to cataloguing the library. But, life here is not that easy either...

A Cornish Affair is a charming book about finding oneself. To take a step out in the unknown and dare to follow one's heart. This is the first book I have read by Liz Fenwick and I will definitely read more of her. I loved reading about Cornwall and I really loved that the book also contained a mystery that Jude tries to solve. Now I look forward to reading The Cornish House.

Thanks to Norstedts for the review copy!

No comments:

Post a Comment