Wednesday 22 June 2016

#BookReview Mambo i Chinatown (Mambo in Chinatown) by Jean Kwok (SWE/ENG)

Mambo in Chinatown by Jean Kwok
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Ny roman från prisbelönta Jean Kwok som gav oss succén Nästan hemma!

En inspirerande askungesaga om flickan som finner ett nytt liv med dansens hjälp!

Tjugotvååriga Charlie Wong växte upp i New Yorks Chinatown som den äldsta dottern till en ballerina från Peking och en nudelmakare. Trots att hon fötts i USA har hon levt hela sitt liv enbart i dessa kvarter. Nu i vuxen ålder lever hon i samma lilla lägenhet med sin änkling till far och sin elvaåriga syster, och vantrivs med sitt jobb som diskare.

När hon börjar jobba som receptionist på en dansstudio får hon tillträde till en värld hon hittills knappt förstått existerar, och den klumpiga Charlie visar sig ha ärvt sin döda mors danstalang. Charlie blommar ut, långt från sin fars traditionella österländska regler.

Men så blir hennes lillasyster sjuk… kommer Charlie kunna rädda sin syster utan att behöva offra sin nya värld och identitet?


**********

Mambo i Chinatown var en härlig överraskning! Jag hade hoppas på en småtrevlig bok, men jag räknade inte alls med att boken skulle vara så fängslade och förtjusande att det var svårt att lägga ifrån sig den. Boken lyckas med att både vara rolig och allvarlig och Charlies förvandling som sker gradvis genom bokens handling är underbar att följa.

Men det är kulturkrocken mellan öst och väst som ger boken en special känsla. Jean Kwok har verkligen lyckats med att beskriva problem för en ung kvinna född i Amerika med kinesiska föräldrar. Charlies pappa är t.ex. emot västerländsk medicin och vägrar låta Charlies lillasyster Lisa få läkarhjälp när hon blir sjuk. han förlitar sig istället på österländska traditioner för att finna vad som är fel på henne. Han är förövrigt inte världens bästa stöd för systrarna (trots att han älskar dem) och mycket av den yttervärldens kontakt som t.ex. skola får Charlie ta hand om när det gäller Lisa.

Det enda jag kan säga om boken som jag inte gillade var slutet. Eller rättare sagt att boken tog slut. Jag skulle ha velat läsa mer om Charlie, hennes familj och hennes vänner och fått reda på vad som händer härnäst.

Tack till Bazar Förlag för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

From the bestselling author of Girl in Translation, a novel about a young woman torn between her family duties in Chinatown and her escape into the world of ballroom dancing.

Twenty-two-year-old Charlie Wong grew up in New York’s Chinatown, the older daughter of a Beijing ballerina and a noodle maker. Though an ABC (America-born Chinese), Charlie’s entire world has been limited to this small area. Now grown, she lives in the same tiny apartment with her widower father and her eleven-year-old sister, and works—miserably—as a dishwasher.

But when she lands a job as a receptionist at a ballroom dance studio, Charlie gains access to a world she hardly knew existed, and everything she once took to be certain turns upside down. Gradually, at the dance studio, awkward Charlie’s natural talents begin to emerge. With them, her perspective, expectations, and sense of self are transformed—something she must take great pains to hide from her father and his suspicion of all things Western. As Charlie blossoms, though, her sister becomes chronically ill. As Pa insists on treating his ailing child exclusively with Eastern practices to no avail, Charlie is forced to try to reconcile her two selves and her two worlds—Eastern and Western, old world and new—to rescue her little sister without sacrificing her newfound confidence and identity.


**********

Mambo in Chinatown was a delightful surprise! I had hoped that the book would be pleasant to read, but I never thought that it would be both engrossing and charming. And, hard to put down. The book manages to be both funny and serious and Charlie's transformation that occurs gradually throughout the books is wonderful to follow.

However, it's the culture clash between east and west that gives the books a special atmosphere. Jean Kwok has really managed to describe the problems a young girl faces in America with parents from China. Charlie's father is for instance against western medicine and refuses to let Charlie's little sister Lisa have medical aid when she gets sick. Instead, he relies on eastern traditions to try to find out what's wrong with her. He is, to be honest not the always the best support for the sisters (despite that he loves them) and much of the outside world contact like school is Charlie the one that has to deal with when it comes to Lisa.

The only thing I didn't like about the book was the ending. Or rather that the book ended. I would have loved to read more about Charlie, her family and friends and what will happen next to them all.

Thanks to Bazar Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment