Monday 20 June 2016

An Officer and a Spy by Robert Harris (SWE/ENG)

An Officer and a Spy by Robert Harris
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW


Efter succéer som Faderland och Spökskrivaren är Robert Harris aktuell med en historisk roman om Dreyfusaffären.

Paris år 1895. Alfred Dreyfus, en fransk-judisk officer, döms mot sitt nekande för att ha överlämnat hemliga dokument till tyskarna. Domen lyder: deportering på livstid till Djävulsön.

Den franske officeren Georges Picquart, som initialt är inblandad i arresteringen av Dreyfus, misstänker snart att fel man skickats iväg. Medan Picquart kämpar för att avslöja sanningen om konspirationen, tvingas han omvärdera synen på sitt hemland – och sig själv.

En officer och spion, som baseras på Dreyfusaffären, har blivit hyllad av läsare och recensenter över hela världen. Det är en skildring av antisemitism, ett justitiemord iscensatt av det franska etablissemanget och en visselblåsares envishet.

**********
En Officer och en Spion är en bok till början inte utmärkte sig så mycket när jag började läsa den. Tvärtom så fann jag den en aning dryg att läsa, inte direkt långtråkig, men inte heller jättespännande. Det kändes som om det tog en väldig lång tid för något att hända. Men i grund och botten så är det egentligen nödvändigt när man ser till sista delen av boken när allting till slut brakar samman och Picquarts utredning äntligen ger utdelning.

Boken är trots allt välskriven och Robert Harris har gjort ett strålande jobb med att skriva en berättelse som är hemskt att läsa. Hemsk för att den är baserad på en verklig händelse och hemsk för att den visar det djupa hatet mot judar som rådde i Frankrike i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

En Officer och en Spion skulle jag vilja säga är en viktigt bok att läsa ur ett historiskt perspektiv. Jag misstänker att Dreyfusaffären inte alltid är något som alla känner till och berättelsen om hur en oskyldig man kunde dömas för landsförräderi på grund av förfalskande av bevis och tvivelaktigt förfarande (hela rättegången är en fars) är viktigt att läsa om.

Tack till Bookmarks förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW


IN THE HUNT FOR A SPY, HE EXPOSED A CONSPIRACY.  The winner of the Walter Scott Prize for Historical Fiction 2014, this is a gripping historical thriller from Robert Harris – Sunday Times bestselling author of Fatherland and The Ghost.

Paris, 1895: an army officer, Georges Picquart, watches a convicted spy, Alfred Dreyfus, being publicly humiliated in front of a baying crowd.

Dreyfus is exiled for life to Devil's Island; Picquart is promoted to run the intelligence unit that tracked him down.

But when Picquart discovers that secrets are still being handed over to the Germans, he is drawn into a dangerous labyrinth of deceit and corruption that threatens not just his honour but his life...

**********

An Officer and a Spy was a book that for me didn't really engross me from the beginning. I rather felt the story a bit dry, not boring, but just not overly fascinating to read. I felt it took quite a long time for anything to happen. However, that's actually necessary when it came to telling this story. However, towards the end of the book everything turns on its head and that's thanks to the slowness of the story.

The book is well written (despite my moaning about the dryness). Robert Harris has written a great book that's a bit horrible to read. Horrible, because it's based on a real event and horrible because it shows the deep hatred against Jews in France during the end of the 19-century and the beginning of the 20-century.

I would say that An Officer and a Spy is an important book to read from a historical perspective. I suspect that the Dreyfus affair is something not everyone is aware of and this book about how an innocent man could be charged with treason because of falsified evidence and a dubious trial procedure is important to read.

Thanks to Bookmarks förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment