Sunday 6 November 2016

Mannen som lekte med dockor (The Man Who Played with Dolls) by Magnus Jonsson (SWE/ENG)

Mannen som lekte med dockor by Magnus Jonsson
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Krypteringsexperten Linn Ståhl arbetar med sin doktorsavhandling på KTH när kriminalpolisen hör av sig till henne och ber om hjälp med en utredning av en serie brutala mord. Unga kvinnor har hittats mördade och omsorgsfullt förvandlade till dockor på Södermalm i Stockholm.

Linn har varit medlem i AFA, Antifascistisk aktion - en organisation som är svartlistad av Säpo - och är tidigare dömd för brott mot rikets säkerhet. Så det är under ömsesidig misstänksamhet hon börjar arbeta tillsammans med kriminalpoliserna Rickard Stenlander och Erik Svensson.

Samtidigt som kvinnomördaren skördar sina offer vinner högerextrema krafter ny terräng i Sverige.

Frågan är om Linn och polisen alls drivs av samma motiv...

MAGNUS JONSSON är uppvuxen på Södermalm i Stockholm, där han bor även i dag, med sambo och tre barn. Han arbetar som gymnasielärare och på fritiden åker han skateboard och snowboard. Han växte upp med punken och låter sig gärna inspireras av hip hop, punk och reggae. Mannen som lekte med dockor är Magnus Jonssons debut och den första boken i Hatet-trilogin


*********

Inledningen av Mannen som lekte med dockor var mycket spännande och lovande. Action direkt, precis den typen av start som jag gillar och man får genast en ledtråd till bokens titel. Något jag hade lite svårare för var bokens högerextrema fokusering. Jag kan tänka mig att om man har ett intresse av att läsa böcker som tar upp högerextremismen frammarsch som kommer denna bok att falla läsaren i smaken. Personligen, är den inte något som intresserar mig så mycket, vilken gjorde att mitt intresse då och då under läsandets gång falnade. Jag hade desto lättare att engagera mig i de brutala morden som sker och polisens försök att finna mördaren.

När det gäller karaktärerna så tog det ett tag för mig att fatta tycke för dem. Jag hade förövrigt svårt i början att separera Erik och Rickard från varandra. Det kan vara de vanliga svenska namnen som gjorde det svårt att då och då veta vem som var vem. Linn, krypteringsexperten, gjorde inte heller ett stort intryck på mig. Men framåt slutet så kände jag ändå att de hade blivit intressanta nog att följa att jag utan tvekan skulle läsa nästa boken i trilogin för att se vad som kommer hända härnäst. 

Något som Magnus Jonsson är riktigt bra på är dock miljöbeskrivningarna. de är så målade att det kändes som att man var i Stockholm en vacker vårdag. Han kan verkligen skriva!

Tack till Modernista och Louise Bäckelin Förlag för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

Encryption expert Linn Stahl is working on her doctoral thesis at KTH when the police contact her for help with an investigation of a series of brutal murders. Young women are found murdered and carefully transformed into dolls in Stockholm.

Linn has been a member of AFA Antifascist Action - an organization that is blacklisted by the Security Service - and is already convicted of crimes against national security. So it is with mutual suspicion she starts working with detectives Rickard Stenlander and Erik Svensson.

While the women's killer pick new victims does the right-wing forces win new terrain in Sweden.
The question is whether Linn and police are all driven by the same motives...

********

The beginning of The Man who Played with Dolls was very exciting and promising. Action directly, just the kind of start that I like and you immediately get a clue to the book's title. Something I had a bit more difficult for the books extreme right focus. I can imagine that if you have an interest in reading books that take up how right-wing extremism is gaining momentum will this book appeal to you. Personally, it's not something that interests me very much. And, that meant that I now and then during the book did I feel that my interest faded a bit. I had the easier to connect with the storyline that deals with the brutal killings that take place and the police attempt to find the killer.

As for the characters, it took a while for me to take a liking to them. I had some hard time at first to separate Erik and Richard from each other. It may be the common Swedish names that made it difficult to occasionally know who was who. Neither did Linn, the encryption expert, impress me that much. But, towards the end, did I feel that they become interesting enough to read about that I would undoubtedly read the next book in the trilogy to see what will happen next.
Something Magnus Jonsson's really good at, however, is environmental descriptions. They are so well described that it felt like you were in Stockholm, a beautiful spring day. He sure knows how to write!

Thanks to Modernista and Louise Bäckelin Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment