Wednesday 9 November 2016

Kaninjägaren (The Rabbit Hunter) by Lars Kepler (SWE/ENG)

Kaninjägaren by Lars Kepler
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Joona Linna har suttit två år på den slutna anstalten Kumla när han förs till ett hemligt möte. Polisen behöver hans hjälp för att stoppa den gåtfulle mördaren som går under namnet Kaninjägaren.

Den enda länken mellan offren är att de alla hör ett barn läsa upp en ramsa om kaniner innan mördaren kommer. Ödets tärningskast placerar överraskande tevekocken Rex Müller mitt i händelsernas centrum. För första gången ska han ta hand om sin son Sammy. Men istället för tre lugna veckor blir det en fruktansvärd kamp på liv och död. Joona Linna och Saga Bauer är tvungna att börja samarbeta i hemlighet för att stoppa Kaninjägaren innan det är försent.

Du vet aldrig vad ödet har i beredskap för dig, vad som kommer att hinna ifatt dig om du inte börjar springa nu.Thrillermästaren Lars Kepler är tillbaka med en ny bladvändare om kriminalkommissarie Joona Linna.
*********

Kaninjägaren är otroligt nog den första boken jag läser av Lars Kepler. Som vanligt är tidspress min ursäkt för att ha missat denna fantastiska serie. Men det ger mig fördelen att jag har 5 olästa böcker att ta mig an samt att jag kan skriva en recension utifrån en ny fans synvinkel.

Så hur var Kaninjägaren? För att vara den senaste boken i en en serie så var kändes det väldigt lätt att komma in i boken. I och med att själva handlingen var fristående med återkommande karaktärer så kunde även en ny läsare som jag enkelt kunna sätta mig in handlingen samt få grepp om huvudkaraktärerna Joona Linna och Saga Bauer. Handlingen var intressant rakt igenom och med korta cliffhanger liknade kapitel var boken svår att lägga ifrån sig. Motivet för morden sträckte sig tillbaka i tiden och det är en något jag alltid gillar, att få följa karaktärerna medan de luskar fram sanningen. Och i det här fallet så var detr en hemskt tragisk händelese som startade allting.

Allt som allt så var boken en riktigt fullträff, jag gillade både handlingen och karaktärerna och jag ser fram emot att läsa de föregående böckerna.

Tack till Albert Bonniers Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Joona Linna has spent two years in the closed Kumla prison when he is taken to a secret meeting. The police need his help to stop the enigmatic killer known as The Rabbit Hunter.

The only link between the victims is that they all hear the children recite a chant about rabbits before the killer comes. Television chef Rex Müller get for some reason pulled into the plot. For the first time ever is he taking care of his son Sammy. But instead of three quiet weeks will there be a terrible battle to the death. Joona Linna and Saga Bauer is forced to start working in secret to stop The Rabbit Hunter before it's too late.

You never know what fate has in store for you, what will catch up with you if you do not start running now.

Thriller Master Lars Kepler is back with a new page-turner about Inspector Joona Linna.

*********

The Rabbit Hunter is, amazingly enough, the first book I have read by Lars Kepler. As usual, lack of time is my excuse for having missed this amazing series. But, it gives me the advantage that I have five unread books to take on, and I can write a review based on a new fans point of view.

So how was The Rabbit Hunter? It felt very easy to get into this book, despite it being the latest book in a series. Since the story itself was standalone with recurring characters made it easier for a new reader like me to get a grip on both the story and the main characters Joona Linna and Saga Bauer. The story was interesting throughout and with short cliffhanger chapters was the book hard to put down. The motive for the murders stretching back in time and it's something I always like, to follow the characters as they try to find out the truth. And in this case, it was all that terrible tragedy that started it all

All in all, the book was a real hit, I liked both the plot and the characters, and I look forward to reading the previous books.

Thanks to Albert Bonniers Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment