Thursday 9 March 2017

#BookReview The Kept Woman (De fångade) by Karin Slaughter (SWE/ENG)

The Kept Woman by Karin Slaughter
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Män och fruar. Mödrar och döttrar.

Hemligheter binder dem samman. Hemligheter som kan bli deras död.

En före detta polis med tvivelaktigt rykte hittas mördad. Blodiga spår på brottsplatsen avslöjar att det finns ytterligare ett offer: en kvinna. Men nu är hon försvunnen. När Will Trent börjar nysta i fallet leder frågorna till hans eget förflutna. Snart inser Will att hans tillvaro är ett korthus som kan fall sönder vilken sekund som helst.

**********

Jag var lite osäker på om jag skulle läsa De fångade utan att ha läst någon av de tidigare Will Trent böckerna. Jag har läst bokrecensioner som varnat för att det är svårt att förstå boken utan att ha läst de tidigare böckerna och jag ville inte att läsa denna och känna att jag inte förstod hälften av vad som hände. Lyckligtvis tog jag risken  och jag måste säga att boken är fullständigt lysande.

De fångade anspelar på tidigare händelser, men jag kände aldrig att jag inte hängde med när jag läste boken. I stället sögs jag in i historien och det är en bok som jag knappt kunde lägga ner. Jag fann berättelsen redan från början mycket spännande. Boken började starkt med fyndet av den döda kroppen och hur allting ledde till Angie, Wills hustru. Boken har sådan fantastiska vändningar och det var svårt att räknade ut vart allting skulle leda till. Vem är den döda mannen, vad har han med Angie att göra? Vad är det som pågår?  Det är en fantastisk bok och jag gillar verkligen Will Trent, denna trasiga karaktärer som Angie inte kan sluta plåga.

På tal om Angie. Hon är en intressant kvinna, en av de värsta karaktärer jag någonsin har stött på. Hon är den typ av kvinna som går genom livet och förstör allt som är bra. Och Will, på grund av deras förflutna, tyvärr, den som får ta den värsta stöten av det. Jag är nyfiken på Will och Angie och det ska blir intressant att gå tillbaka och läsa tidigare böcker i serien.

Tack till HarperCollins Nordic för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Husbands and wives. Mothers and daughters. The past and the future.

Secrets bind them. And secrets can destroy them.


The author of the acclaimed standalone Pretty Girls returns with this long-awaited new novel in her bestselling Will Trent series—an electrifying, emotionally complex thriller that plunges the Georgia detective into the darkest depths of a case that just might destroy him.

With the discovery of a murder at an abandoned construction site, Will Trent and the Georgia Bureau of Investigation are brought in on a case that becomes much more dangerous when the dead man is identified as an ex-cop.

Studying the body, Sara Linton—the GBI’s newest medical examiner and Will’s lover—realizes that the extensive blood loss didn't belong to the corpse. Sure enough, bloody footprints leading away from the scene indicate there is another victim—a woman—who has vanished . . . and who will die soon if she isn’t found. 

**********

I was a bit unsure whether I should read The Kept Woman without having read any of the previous Will Trent books. I've seen reviewers warn that it's hard to get the book without having read the previous books and I did not want to be reading this one and feel that I didn't understand half of what's going on. Fortunately, did I risk it and I have to say that the book is bloody brilliant.

The Kept Woman may allude to past events, but I never felt that I was lost when I read the book. Instead, was I sucked into the story and it's a book that I hardly could put down. I found the story to be very engrossing, with the finding of the dead body and Angie, Will Trent's wife role in it and all the twist and turns kept my interest up until the end. Who is the dead man, what has he to do with Angie? What is going on? It's just such a marvelous book and I really came to like Will Trent, this broken characters that Angie keep tormenting.

Now, speaking of Angie. She is an interesting woman, one of the worst character I have ever encountered. She is the kind of woman that goes through life destroying everything that's good. And, Will is because of their past, unfortunately, the one that has to take the brunt of it. It will be interesting going back and read the previous books to get to know Will more and learn more about his past.

Thanks to HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment