Monday 10 April 2017

#BookReview Inland by Arne Dahl (SWE/ENG)

Inland by Arne Dahl
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

När den forne detektiven Sam Berger slår upp ögonen har han ingen aning om var han befinner sig. Allt är vitt, en värld utan tecken. Men så står Molly Blom vid hans sida, och han inser att de två är på flykt undan en rättvisa som slutat vara rättvis.

I den hisnande uppföljaren till succén Utmarker får Sam och Molly ett oväntat uppdrag som rör ett obehagligt fall från det förflutna. Mördaren är sedan länge dömd och fängslad, men är han verkligen skyldig? Inland är en gastkramande resa in mot mörkrets iskalla hjärta, det är Arne Dahl i högform.


**********

Jag har sett fram emot att läsa Inland efter att ha läst den suveräna Utland som kom förra året.

I denna bok måste Sam Berger och Molly Blom sätta stopp för en galen mördare. De märker snart att mordet de utreder har likheter med ett annat mord som Sam Berger utredde tillsammans med Deer för flera år sedan. Men mördaren åkte fast, kan det dock vara så att det var fel person som åkte fast för mordet?

Inland är mycket spännade, fallet är komplicerat och inget är det det verkar. Kan Sam verkligen lite helt på Molly? Hon verkar ha sina hemligheter och hemliga kontakter. Och kan de ta mördaren innan någon annan dör? Det verkar som om personen i fråga verka vara ute efter Sam som om det är en personlig vendetta som pågår.

En mycket bra bok, med ett fantastiskt bra slut!

Tack till Albert Bonniers Förlag för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

When the former detective Sam Berger opens his eyes, has he no idea where he is. Everything is white. But, then Molly Blom is at his side, and he realizes that both are on the run from a justice that has stopped being fair.

Sam and Molly get an unexpected mission involving an unpleasant event from the past in the breathtaking sequel to the successful "Outskirts". The killer has long been convicted and imprisoned, but is he really guilty? Inland is a thrilling journey into the dark icy heart, it's Arne Dahl in great form.


**********

I've been looking forward to reading Inland after reading the superb Outskirts that was released last year.

Sam Berger and Molly Blom must in this book put a stop to a mad killer. They soon notice that the murder they are investigating has similarities to another murder Sam Berger investigated with Deer several years ago. But, the killer was caught, could it be that it was the wrong person that got busted for the murder?

Inland was very thrilling to read, the case is complicated and nothing is at it seems. Can Sam even trust Molly? She seems to have secrets and secret contacts. And can they capture the murderer before anyone else dies? It seems that the person in question is after Sam, that he is targeted by the killer, but why?

A very good book, with a fantastic ending!

Thanks to Albert Bonniers Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment