Tuesday 15 August 2017

#BookReview Coffin Road by Peter May (SWE/ENG) @ModernistaRed

Coffin Road by Peter May
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En man spolas upp, halvt ihjälfrusen, på en ödslig strand på ön Harris i Yttre Hebriderna. Han har ingen aning om vem han är eller hur han kom dit. Hans enda ledtråd är en karta över en rutt vid namn Coffin Road. Han vet inte vart den kommer att leda honom, bara att han måste följa den.

Kriminalinspektör George Cann korsar Atlanten till en avlägsen klippö utanför Yttre Hebriderna. Fylld av onda aningar kliver han i land på den plats där tre fyrvaktare mystiskt försvann ett sekel tidigare. Men nu finns det en ny gåta: en man hittad ihjälslagen på samma klippa.


I sitt flickrum i Edinburgh sitter tonåriga Karen Fleming och grubblar över vad som hände hennes döde far, en framstående vetenskapsman. Två år efter att man hittade hans självmordsbrev kan hon fortfarande inte tro att han frivilligt skulle ha övergett henne.

Coffin Road följer dessa tre riskfyllda resor mot en enda, chockerande sanning - och insikten om att okunskap kan leda till vår död.


**********

Peter May är alldeles fantastisk författare och trots att denna bok inte riktigt griper mig som t.ex. Isle of Lewis series gjorde så Coffin Road en bra bok, mycket tack vare att May har en sådan bra förmåga att skriva så målande så det känns som man sugs in i bokens handling. Så varför bara 3 stjärnor om boken nu är bra? Jo, jag kände aldrig den där känslan av att sträckläsa boken som jag har haft tidigare när jag läst vissa av Mays böcker.

Coffin Road är som bäst i början, när allting är så mystiskt, med den främmande mannen som flyter i land utan minne. Men, det är också början som för mig funkar bäst, sedan flyter handlingen på utan att riktigt gripa tag i mig, men tack vare Mays fantastiska skrivförmåga så är boken ändå bra. Men karaktärerna klickar inte riktigt för mig, jag finner att jag inte riktigt kommer dem nära. De föreblir bara karaktärer, inga personer som jag saknar när jag vänder sista bladet. Coffin Road är en helt OK bok, men jag fann aldrig att jag verkligen gillade handlingen utan det är snarare så att för stunden så var boken helt OK att läsa.

Coffin Road börjar bra, men blev inte riktigt den fullträff jag hade hoppas på. Men Peter Mays underbara miljöbeskrivningar och hans sätt att skriva så inlevelsefullt gör boken läsvärd!

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

On the remote Isle of Harris in Scotland's Outer Hebrides, a man washes up on a deserted beach, hypothermic and completely disoriented. He has no idea who he is or how he got there. The only clue to his condition is a map of the island showing a desolate, ancient path called the Coffin Road. With a sense of dread and no clear idea what lies at the other end, he knows he must follow the trail if he has any hope of discovering his identity.

Meanwhile, homicide detective George Gunn makes the rough ocean crossing to a remote, sea-battered lighthouse on a rock in the northern Atlantic, twenty miles west of the Outer Hebrides, to investigate a brutal murder. Despite its isolation, the tiny island has seen its share of tragedy: more than a century earlier, three lighthouse keepers disappeared, never to be seen or heard from again. And now there is a new tragedy, and Gunn must figure out what happened.

At the same time, a teenage girl lies in her Edinburgh bedroom, desperate to discover the truth about her father's death. Two years after the discovery of the pioneering scientist's suicide note, Karen Fleming still cannot accept that her father would willingly abandon her. And the more she discovers about the nature of his research, the more she suspects that suicide had nothing to do with it.

**********

Peter May is a great author and even though this book does not really grip me like, The Isle of Lewis series did, is Coffin Road a good book, much thanks to May having a great ability to write so good that it feels like you sucked into the book's story. So why only 3 stars if the book is good? Well, I never felt that feeling of having a hard time putting the book down, like I had before when I read some of May's books.

Coffin Road is best at the beginning, when everything is so mysterious, with the stranger washed ashore without memory. But, it's also the beginning that works best for me, then the story progress without really getting hold of me, but thanks to May's amazing writing ability, the book is still good. Yet, the characters do not really click for me, I find that I do not really get close to them or really care for them. I can't say I miss them when I turn the last page. I liked the book, but I did not love it. It's an OK book to read.

Coffin Road starts off great but never got to be the hit I had expected the book to be. But thanks to Peter May's great milieu descriptions and his excellent way of writing makes the book readable!

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment