Monday 21 August 2017

#BookReview Pappas pojke (Daddy's Boy) by Emelie Schepp (SWE/ENG)

Pappas pojke by Emelie Schepp
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En varm sommarkväll ringer sexårige Jonathan till sin pappa Sam som är på väg hem. Skräckslagen berättar han att någon har tagit sig in i familjens hus i Norrköping. Det är det sista Sam hör från pojken innan han försvinner spårlöst.

Åklagare Jana Berzelius leder förundersökningen av det komplicerade fallet. Tillsammans med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia Bolander försöker hon ta reda på vad som har hänt Jonathan. Spåren leder bakåt i tiden, och ju längre Jonathan är borta desto mer personlig blir utredningen för Jana. Hon inser att det är bråttom, mycket bråttom att hitta pojken.

Samtidigt begär den skoningslöse Danilo Peña att Jana ska besöka honom i häktet. När hon till slut går med på att träffa honom kastas hon in i en fruktansvärd kamp på liv och död, där allt sätts på spel och ingen går säker.

**********

Den första boken jag läste i denna serie var Prio ett och jag såg fram emot att läsa uppföljaren till den boken. Jana Berzelius gamla "vän" Danilo Peña försökte rymma från Sverige i förra boken, genom att hota att avslöja Janas hemlighet, men i denna bok sitter han i fängelse och väntar på rättegång. Samtidigt så kidnappas en liten pojke och Jana måste dela sin uppmärksamhet mellan kidnappninsgfallet och Danilo som kräver att hon ska besöka honom och om hon inte gör som han säger så tänker att se till att någon hon tycker om skadas.

Pappas pojke är en lättläst kriminalare. Det tog lite längre tid att läsa denna bok för mig, dels för att jag ofta började läsa sent på kvällen, dels för att jag hade vissa svårigheter med handlingen och dess karaktärer. Jag fann att berättelsen i denna bok saknade samma intensivitet som berättelsen i Prio ett, samt att sidohandlingarna, Mia Bolanders romantiska äventyr samt Danilo Peña förförande kraft i fängelset störde mig. Dock var själva kidnappningsfallet intressant även om slutet var rätt så uppenbart.

Pappas pojke tilltalar säkerligen de som älskar denna serie och har läst alla böcker. Jag måste erkänna att jag inte såg tjusningen i denna bok, och i jämförelse med Prio ett så kändes den väldigt blek. Dock är jag intresserad att läsa de tidigare böckerna i serien och få reda på mer om Janas bakgrund.

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

It's a hot summer night and six-year-old Jonathan calls his father Sam, who is on his way home. Jonathan is scared and tells his father that someone has entered the family house in Norrköping. That's the last Sam hear from the boy before he disappears without a trace.

Prosecutor Jana Berzelius leads the preliminary investigation of this complicated case. She has to try, together with detective inspector Henrik Levin and Mia Bolander to find out what has happened to Jonathan. The tracks lead back in time, and the longer Jonathan is gone, the more personal is the investigation for Jana. She realizes that it's getting more urgent to find the boy as the time goes by.

At the same time, Danilo Peña demands that Jana will visit him in the detention center. Once she agrees to meet him is she thrown into a terrible battle of life and death, where everything is at stake and no one is safe.

**********

The first book I read in this series was Prio One and I have looked forward to reading, Daddy's Boy, the sequel to that book. Jana Berzelius's old "friend" Danilo Peña tried to escape from Sweden in the previous book by threatening to reveal Jana's secrets, but in this book, is he in jail and awaiting trial. At the same time, is a little boy kidnapped, and Jana has to split her attention between the kidnapping case and Danilo, who demands that she visits him and if she does not do as he says will he use his resources to get someone that Jan cares for.

Daddy's Boy is an easy-to-read crime novel. It took a little longer to read this book for me, partly because I often started reading late in the evening, partly because I had some difficulties with the story and its characters. I found that the story in this book lacked the same intensity as the Prio one had and that the subplots; Mia Bolander's romantic adventure, and Danilo Peña's seductive power in prison annoyed me. However, the actual kidnapping case was interesting even though the end was pretty obvious.

Daddy's Boy will absolutely appeal to those who love this series and have read all the books. I have to admit that for me is this book just an average crime novel that pales in comparison to Prio One. However, I'm interested in reading the previous books in the series and finding out more about Jana's background.

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment