Monday 21 August 2017

#BookReview Cop Town (De fördärvade) by Karin Slaughter (@SlaughterKarin) (SWE/ENG)

De fördärvade by Karin Slaughter
My rating: 4.5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Två kvinnliga poliser. En tid i förändring. En stad på randen till uppror.

Det är 1974 och Atlanta skakas av ett brutalt polismord. Samtidigt undrar den unga polisen Kate Murphy om hennes första dag på jobbet också kommer bli den sista – att vara kvinna inom den mansdominerade polisen är allt annat än enkelt. Det vet redan Maggie Lawson, som gått i sina bröders fotspår och ständigt måste hävda sig inför deras cyniska blickar. När Kate och Maggie stängs ute från jakten på polismördaren når deras ilska och frustration slutligen kokpunkten. De startar en egen utredning. Snart blir de varse att de måste riskera allt för att bevisa att de har vad som krävs.


**********

De fördärvade är en fantastisk bok! Att läsa den här boken fick mig att inse att jag inte läser många kriminalromaner vars handling utspelas på 70-talet och det är synd eftersom det är en fascinerande tidsperiod. Särskilt, som i den här boken, för kvinnor som försöker hitta en plats i en mans värld

Jag verkligen älskade att läsa om Kate Murphy och Maggie Lawson, två mycket olika kvinnor från olika klasser. Kate kommer från en familj av poliser, både hennes farbror och bror arbetar på samma polisstation som hon gör. Men det är inte så att de gillar att hon är polis, särskilt inte hennes farbror. Maggie å andra sidan är änka, hennes man dog i Vietnam-kriget. Hon är också den nyaste polisen på polisstation, och hon lär sig snabbt att ingen, inte ens kvinnorna, kommer att hjälpa henne. Om hon vill jobba som polis, måste hon tuffa till sig och acceptera att bli mobbad. Och som kvinnor hålls de också borta från de verkliga fallen som jakten på polisens mördare. Inte för att det kommer att stoppa Maggie och Kate från att försöka ta reda på vem som dödar poliser.

De fördärvade är en träffsäker roman om en tid i förändring där kvinnor försöker bli mer självständiga. En sak som verkligen berörde mig var den skrämmande attityden gentemot kvinnor i den här boken. Även bland andra kvinnor, ja, även i en familj. Och sedan har vi den omaskerade rasismen och homofobin, särskilt bland manliga poliser. Men det är allt detta som gör den här boken så fascinerande att läsa. Karin Slaughter har verkligen fångat tidsandan och jag mentalt hejade jag på Kate och Maggie för att de våga stå upp mot männen och våga försöka hitta mördaren trots motstånd.

Detta är en av de bästa böcker jag har läst av Slaughter och hon har snabbt blivit en favoritförfattare!

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Atlanta, 1974. As a brutal killing and a furious manhunt rock the city, Kate Murphy wonders if her first day on the police force will also be her last. For life is anything but easy in the male-dominated world of the Atlanta Police Department, where even the other female cops have little mercy for the new girl.

Kate isn’t the only woman on the force who is finding things tough. Maggie Lawson followed her uncle and brother into the ranks to prove her worth in their cynical eyes. When Maggie and Kate become partners, and are sidelined in the search for the city’s cop killer, their fury, pain, and pride finally reach boiling point.

With the killer poised to strike again, will Kate and Maggie have the courage to pursue their own line of investigation? And are they prepared to risk everything as they venture into the city’s darkest heart?

**********

Cop Town is a fabulous book! Reading this book made me realize that I don't read many crime novels set in the 70s and that's a shame since it's a fascinating period of time. Especially for women that are trying to find a place in a man's world, as in this book.

I loved reading about Kate Murphy and Maggie Lawson, two very different women from different classes. Kate comes from a family of cops, with both her uncle and brother working on the same force as she does. Not that they like that she is a cop, especially her uncle. Maggie, on the other hand, is a widow, her husband died in the Vietnam war. She is also the newest cop on the force, and she quickly learns that no one, not even the women will help her out. If she wants to work as a cop, then she has to toughen up and accept being bullied. And, as women are they also being kept away from the real cases like the hunt for the cop killer. Not that that will stop Maggie and Kate from trying to find out who is offing cops.

Cop Town is a gritty crime novel about a time in changing, with women more and more trying to be independent. One thing that really struck me was the appalling attitude towards women in this book. Even among other women, hell, even in a family. And, then we have the undisguised racism and homophobia, especially among the male cops. But, it's just all of this that makes this book so fascinating to read. Karin Slaughter has really captured the spirit of the time and I found myself mentally cheering Kate and Maggie for daring to stand up to the men in this book and daring to try to find a killer. 

This is one of the best books I have read by Slaughter and she is quickly becoming a favorite author of mine.

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment