Saturday 23 December 2017

#BookReview Begynnelse (Origin) by Dan Brown (SWE/ENG) @albertbonniers

Origin by Dan Brown
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Varifrån kommer vi?
Vart är vi på väg?

Robert Langdon, professor i religiös symbolik vid Harvard, anländer till Guggenheimmuseet i Bilbao för att närvara vid avslöjandet av en upptäckt som enligt inbjudan kommer att ”förändra vetenskapen för alltid”. Edmond Kirsch, en fyrtioårig miljardär som blivit världskänd för sina hypermoderna tekniska uppfinningar och djärva förutsägelser, var en gång Langdons student. Nu hävdar han att han funnit svaret på två av mänsklighetens mest omdebatterade frågor.

När den spektakulära presentationen inleds inser Langdon att han och de hundratals andra gästerna står inför ett avslöjande som är långt mer kontroversiellt än de kunnat ana. Men plötsligt exploderar den välorkestrerade kvällen i kaos. Tillsammans med museets eleganta chef Ambra Vidal finner Langdon sig vara måltavla för en okänd fiende som inte skyr några medel för att förhindra att Kirschs banbrytande upptäckt når dagens ljus. Tillsammans flyr Langdon och Vidal mot Barcelona för att knäcka det kryptiska lösenordet som skyddar Kirschs hemlighet innan det är för sent. Under den dramatiska jakten tvingas Langdon navigera bland mystiska koder, nedtystade historiska fakta och religiös extremism.

**********

Begynnelse är en bok som i grund och botten inte når upp till samma nivå som t.ex. Da Vinci Koden och det bero helt på att boken har inte alls samma underbara jakt på ledtrådar eller ett förbluffande slut. Nu säger jag inte att boken är rakt igenom dålig. Den är läsvärd, men den har en sidohandling berörande det spanska kungahuset som känns som utfyllnad samt att handlingsbeskrivningen i stort sätt tar bort spänningen de första kapitlen eftersom man i sort sätt vet vad som ska hända. Och handlingen får mig att tänka på 2001 ett rymdäventyr, så slutet var inte speciallt överraskande.

Jag har haft gott om tid att samla mina tankar inför denna recension, det är ett tag sedan jag läste boken och även om jag fann den OK så var det delar som kändes väldigt pratiga, speciellt när Kirsch höll monologer. Det var kul att läsa om Langdon igen, men Ambra Vida (och hennes anknytning till det spanska kungahuset) kändes bara som ett upprepning av de tidigare böcker, med att Langdon behöver en kvinnlig kompanjon. Slutet är tamt, själva upplösningen, svaret på gåtan kändes som en rejäl besvikelse.

Begynnelse är en lättsam bok, men med tyvärr tämligen en svag story. Den är underhållande för stunden och jag gillar att boken utspelas i Barcelona. Det var kul att läsa om Langdon igen men Winston är boken stora behållning!

Tack till Albert Bonniers Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Robert Langdon, Harvard professor of symbology and religious iconology, arrives at the ultramodern Guggenheim Museum in Bilbao to attend a major announcement—the unveiling of a discovery that “will change the face of science forever.” The evening’s host is Edmond Kirsch, a forty-year-old billionaire and futurist whose dazzling high-tech inventions and audacious predictions have made him a renowned global figure. Kirsch, who was one of Langdon’s first students at Harvard two decades earlier, is about to reveal an astonishing breakthrough . . . one that will answer two of the fundamental questions of human existence.

As the event begins, Langdon and several hundred guests find themselves captivated by an utterly original presentation, which Langdon realizes will be far more controversial than he ever imagined. But the meticulously orchestrated evening suddenly erupts into chaos, and Kirsch’s precious discovery teeters on the brink of being lost forever. Reeling and facing an imminent threat, Langdon is forced into a desperate bid to escape Bilbao. With him is Ambra Vidal, the elegant museum director who worked with Kirsch to stage the provocative event. Together they flee to Barcelona on a perilous quest to locate a cryptic password that will unlock Kirsch’s secret.

Navigating the dark corridors of hidden history and extreme religion, Langdon and Vidal must evade a tormented enemy whose all-knowing power seems to emanate from Spain’s Royal Palace itself . . . and who will stop at nothing to silence Edmond Kirsch. On a trail marked by modern art and enigmatic symbols, Langdon and Vidal uncover clues that ultimately bring them face-to-face with Kirsch’s shocking discovery . . . and the breathtaking truth that has long eluded us.

**********

Origin is a book that unfortunately does not reach the same level as for example The Da Vinci Code and the reason for it are that the book does not have the same wonderful hunt for clues or an amazing ending. Now I do not say the book is all through bad. It is readable, but it has a side story about the Spanish royal house that feels unnecessary to the main story (yes there is a link, but all and all not enough to satisfy me) and that the blurb removes the excitement of the first chapters because you know what will happen the first part of the book. Also, the book made me think of 2001: A Space Odyssey, so the last part of the book was hardly a surprise.

I've had plenty of time to gather my thoughts for this review, it's been a while since I read the book and although I found it OK, there were parts that felt very wordy, especially when Kirsch held monologues. It was fun to read about Langdon again, but Ambra Vida (and her connection to the Spanish royal house) only felt like a repeat of the previous books because Langdon needs a female companion and an "enemy". The end is tame, the answer to the mystery felt like a real disappointment.

Origin is an easy-to-read book, but unfortunately with quite a weak story. It's entertaining for the moment and I like the book being set in Barcelona. It was fun to read about Langdon again, but Winston is the one that made the book truly enjoyable to read.

Thanks to Albert Bonniers Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment