Thursday 14 December 2017

#BookReview Prästens lilla flicka (The Priest's Little Girl) by Susan Casserfelt @SusanCasserfelt (SWE/ENG)

Prästens lilla flicka by Susan Casserfelt
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

16-åriga Josefin kommer aldrig hem efter sin sånglektion. En skallgång med frivilliga söker efter den kände Modotränarens dotter. Situationen försvåras ytterligare av den snöstorm som lamslår Höga kusten.
Fallet med den försvunna flickan sätter polisstyrkan i Örnsköldsvik på prov. Den oerfarna polisaspiranten Kajsa Nordin upptäcker att ju djupare hon gräver i fallet, desto fler hemligheter verkar det finnas kvar att upptäcka.

Samtidigt dras den kända konstnären Zeta på Mariatorget i Stockholm in i dramat när en ung, utlandsfödd man ringer på hos henne. Mannen är på flykt, men från vad? Den excentriska Zeta, just hemkommen från New York i ett desperat försök att rädda sin dalande stjärna, behöver verkligen inte ytterligare ett problem.

Vad har hänt Josefin – och vad döljer Prästens lilla flicka?

***********

Prästens lilla flicka är den första boken i en ny kriminalserie som utspelas i Örnsköldsvik en stad långt upp på Högkusten i Sverige. En ung tjej försvinner och i första hand ser det ut som att tjejen har rymt till sin faster i Stockholm. Men snart hittar polisen bevis som visar att ett brott har begåtts. För polisen aspirant Kajsa Nordin är det här hennes första allvarliga fall, och det börjar inte alls bra för henne då hon i tron at hon gör något gott istället ställer till det rejält för sig. Men trots det kan jag inget annat än att gilla henne, att hon är ny i jobbet är bara något positivt tycker jag och det känns skönt att läsa om någon som fortfarande lär sig. 

Boken är engagerade samt tragisk. Fallet med den saknade tjejen har länkar till det förflutna, vilket är något jag alltid tycker om att läsa om. Det är så fascinerande att läsa historier där svaren ligger i det förflutna. Att denna series utspelas i Örnsköldsvik kändes också som något nytt och trevligt då många kriminalare jag läst den senaste tiden utspelas längre ner i Sverige.

Jag hittade att boken var väldigt bra och jag ser fram emot att läsa nästa bok i serien!

Tack till Mima förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

16-year-old Josefin never comes home after her singing lesson. A bunch of volunteers searches for the famous Modo (ice hockey) trainer's daughter. The situation is further complicated by the snowstorm that cripples the High Coast of Sweden.
The fall of the missing girl puts the police force in Örnsköldsvik on trial. The inexperienced police aspirant Kajsa Nordin discovers that the deeper she digs in the case, the more secrets are revealed.

At the same time, the famous artist Zeta at Mariatorget in Stockholm is drawn into the drama when a young, foreign-born man rings on her door. The man is on the run, but from what? The eccentric Zeta, just returned from New York, in a desperate attempt to save her falling star, really does not need another problem.

What has happened to Josefin - and what does the priest's little girl hide?

***********

The Priest's Little Girl is the first book in a new crime series that takes in Örnsköldsvik a city far up on the High Coast in Sweden. A young girl disappears and at first, it looks like the girl has just run away to her aunt in Stockholm. But, soon the police find evidence that proves that a crime has been committed. For police aspirant, Kajsa Nordin is this her very first serious case, and it starts off very wrong with her in her in good fate instead making more harm than good. But, one can't help to like her, despite, her mistakes, she's such a fabulous character and I quite enjoyed reading about a policewoman that is new to the job.

I found the book to be very enjoyable but also very tragic. The case with the missing girl has links to the past, which is something I always find intriguing to read about. It's so fascinating to read stories where the answers lie in the past. The setting of Örnsköldsvik also felt like a nice new setting to read about especially since it lately feels like most of the crime novels that I've read that takes place in Sweden has taken place further down.

I found the book to be very good and I'm looking forward to reading the next book in the series!

Thanks to Mima förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment